Tilsyn slo alarm om brannsikkerheten på Melkøya alt i 2012

Nylig brant det på Equinors anlegg på Melkøya. I 2012 fant Petroleumstilsynet flere mangler knyttet til brannsikkerheten der. Det står nå sentralt i granskingen av hendelsen.

Her brenner det på Equinors gassanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Hendelsen granskes nå av Equinor, politiet og Petroleumstilsynet.
 • Ole Alexander Saue - Aftenposten
Publisert:

I slutten av september brant det kraftig på Equinor sitt gassanlegg på Melkøya. Nå granskes hendelsen av Petroleumstilsynet (Ptil), Equinor og politiet.

Brannen tok nesten åtte timer å slukke. De fikk blant annet hjelp av en båt som tilfeldigvis lå bare ti minutter unna.

Fant en rekke mangler

Sentralt i Ptils gransking står anleggets brannsikkerhet. Det viser dokumenter Aftenposten/E24 har fått innsyn i.

Allerede i 2012 slo Ptil alarm. I et tilsyn fant de fem avvik knyttet til sikkerheten på prosessanlegget.

Her er tre av dem:

 • Manglende tiltak for å redusere spredning ved brann.
 • Manglende dokumentasjon på beskyttelse mot jetbrann.
 • Manglende dokumentasjon på aktiv brannbekjempelse.

Equinor svarte at de skulle gjøre en test av systemet for å sjekke vannmengder på ulike høydenivåer. De erkjente at tidligere tester ikke dokumenterte dette godt nok.

De skulle også gjøre en risikoanalyse for å avdekke konsekvenser av resultatene i testen.

Da Ptil kom tilbake i 2013, var de alt annet enn fornøyd.

«Gjennomføring av de fleste studiene har hatt lav fremdrift», skrev Ptil i en ny rapport.

Har lukket avvikene

Ifølge Equinor er avvikene nå fulgt opp.

– Vi har fulgt opp og gjennomført tiltak for å håndtere avvikene, sier Eskil Eriksen.

Han er kommunikasjonssjef i Equinor.

– Er det grunn til å tro at brannsikkerheten på Melkøya ikke var god nok da brannen brøt ut i høst?

– Det er én av flere elementer som vil bli dekket av granskingen. Jeg ønsker ikke å spekulere i det.

Fabrikksjef Andreas Sandvik på Equinors gassanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest.

Stilte spørsmål ved taubåtene

Ptil fikk i 2012 ikke godt nok dokumentert at lavtliggende områder på anlegget var godt nok beskyttet. Det ble heller ikke dokumentert at taubåter kunne erstatte vannpumper hvis disse var ute av drift.

Under granskingen har Ptil spurt hva Equinor gjør når pumpene er ute av stand. Ptil ønsker ikke å si hvorfor de spør. De venter med å kommentere før de er ferdige med granskningen.

Equinor tok i bruk to av selskapets egne taubåter, Pax og Audax, da de slukket brannen. Disse båtene er utstyrt med vannkanoner. Noen timer ut i brannen ba Equinor også om slukkehjelp fra Esvagt Aurora, som tilfeldigvis var i nærheten.

Chris Hansen er overstyrmann på Aurora. Han mener at Equinors egne båter ikke traff brannen med vannkanonene sine. Dette har ikke Equinor ønsket å imøtegå.

Equinor sier selv at båtene ikke er en del av den stående beredskapen.

Beredskapen blir ivaretatt av vannkanoner, industrivernlag med røykdykkere og brannvesen. Det opplyste Equinor til Aftenposten/E24 forrige uke.

– Siden dere brukte båtene, betyr det at den stående beredskapen ikke var nok?

– Taubåtene kan brukes som en ekstra ressurs for brannvern ved behov. Det gjorde man i dette tilfellet. Granskingene vil vurdere hvordan beredskapen fungerte i slukkingen. Konklusjonene er ikke klare enda, sier Eriksen.

Fulgte ikke opp etter 2013

Da Petroleumstilsynet kom tilbake i 2013, la Equinor frem en ny plan for lukking av avvikene.

– Vi tok dette til etterretning og tilsynet ble avsluttet.

Det sier Øyvind Midttun til Aftenposten/E24. Han er kommunikasjonsrådgiver i Ptil.

Han legger til at det er selskapets ansvar at anlegget drives i tråd med reglene.

– Dersom det er avvik fra regelverket skal selskapet korrigere dette, sier Midttun.

– I granskningen er det er naturlig å følge opp hvordan Equinor håndterte avvikene i 2012, sier han.

Ptil ble orientert om resultater av testen i 2013.

Analysen, basert på de resultatene, ba de først om nå. Det viser dokumenter Aftenposten/E24 har fått innsyn i.

– Dokumentasjonen er sendt til Ptil. Det er både en fullskalatest av brannvernet og en risikoanalyse. Her avklarer en hvordan en håndterer ulike scenario, sier Eriksen i Equinor.

Brann på Equinors anlegg Melkøya 28. september. Her pågår slukkingen. Til venstre Esvagt Aurora, som tilfeldigvis var i Hammerfest da brann en brøt ut. Til høyre er Pax og Audax.

Ptil er blitt strengere

Midttun sier at oppfølging av avvik er basert på tillit.

– Planen de la frem da hadde vi tillit til. Det er ikke mulig å kontrollere alt i detalj. Ansvaret er plassert hos selskapet. Sånn er systemet, sier Midttun.

De senere årene har Ptil flere ganger kommet tilbake til anlegg og plattformer uten at avvik er blitt lukket det ble lovet.

– Sånn skal det ikke være. Brudd på regelverket skal rettes opp i, sier Midttun.

– Vi har blitt mye tydeligere på å sjekke at avvikene faktisk har blitt lukket de siste årene. Vi går selskapene nøyere etter i sømmene, legger han til.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Equinor
 2. Petroleumstilsynet

Flere artikler

 1. Her får Equinor slukkehjelp på Melkøya. At den store båten var i nærheten, var en tilfeldighet.

 2. Bellona: Derfor ble det storbrann på Melkøya

 3. Equinor refses av tilsyn: – Dette er spesielt. Og alvorlig.

 4. Tilsyn fant «alvorlige brudd» etter Melkøya-brann

 5. – Om hoder ruller i Equinor, vet vi ikke. Men det blir bråk.