BEHANDLET RUSPASIENTER: Care Service og Stiftelsen Holt behandlingssenter har drevet rusbehandling på eiendommen Englegård i Tvedestrand.

For mye tillit, for lite kontroll

Når brukerne er ruspasienter og pengesekken offentlig må vi stille ekstra strenge krav. E24 avdekker at det offentlige ikke har gjort nok.

Publisert: Publisert:
Dette er en kommentar
Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Det er hjerteskjærende å lese E24s sak om rusomsorg på avveie. Her avdekkes sterke pasientskjebner og et rusbehandlingssenter knesatt i bekymringsmeldinger og avvik.

Personene bak får likevel stadig lov til å drive videre. Det offentlige tar regningen.

Det sier seg selv at ruspasienter ofte står i en prekær situasjon. De trenger hjelp raskt. Mens tiden løper, kan det være vanskelig å kartlegge hvilke behandlingstilbud som er tilgjengelige. Kanskje finnes bare et alternativ.

Fritt behandlingsvalg (FBV) skulle utvide tilbudet. Gjennom ordningen kan pasienter selv velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten. Pasienter som har fått rett til utredning eller behandling kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private med avtale og private som er godkjent av statlige Helfo.

Les også

Englegård

Å la pasientene og deres pårørende få mer valgfrihet, kan i beste fall gi økte muligheter og mer adekvat behandling. Samtidig er ordningen blitt en het politisk potet. Med et nytt storting forduftet det parlamentariske flertallet. Slik det nå ligger an, ender en høringsrunde med at Støre-regjeringen skroter ordningen i 2023.

Om kommersielle tilbydere bør slippes inn på helsefeltet, kan vi krangle om.

Men vi bør anerkjenne at det finnes et vell av seriøse private tilbydere. Vi bør samtidig også alle ønske at aktpågivende offentlige myndigheter er tett på hele veien. Profittjaget må dempes når nordmenns liv og helse ligger i potten. Offentlige kroner må gå til pasientenes ve og vel. Kontrollene må være på plass.

Høyresiden bør med andre ord ha minst like sterke incentiver til å holde private tilbydere i ørene, som det venstresiden har. Alternativt lar vi med vitende og vilje høyst reelle velferdsprofitører vokse frem.

Helfo er ansvarlig for å godkjenne og følge opp de private tilbyderne innen fritt behandlingsvalg. Statsforvalteren, tidligere kjent som fylkesmannen, fører på sin side tilsynet. Men i E24s sak kommer det tydelig frem at systemet har hull. Og at den offentlige pengesekken er vid.

Rusbehandlingstilbud på Englegård utenfor Tvedestrand fikk sin godkjennelse våren 2018. Dermed kunne eierne i selskapet Care Service fakturere det offentlige for en døgnpris per pasient. Det var behandlerne på senteret som måtte oppfylle faglige minimumskrav. Ikke lederne. Ikke brødrene Hellevik som eiere. At en av brødrene også var domfelt flere ganger, fikk ikke betydning.

Når så virksomheten var vel i gang, var kontrollene i stor grad prisgitt konkrete klager. Og selv når Helfo først hadde ankepunkter, fikk virksomheten drive videre. Ja, selv når statsforvalteren i 2019 avdekket grove avvik, kunne rusbehandlingen i første omgang fortsette. Heller ikke utdeling av vanedannende medisiner til pasientene ga rødt lys.

Nye bekymringsmeldinger og nytt tilsyn avdekket uforsvarlig pasientbehandling. Men selv ikke nå var det egentlig stopp. Selv om behandlingssenteret mistet Helfo-godkjenningen og selskapet bak gikk konkurs i 2021, fikk en av brødrene godkjenning til å fortsette rusbehandlingen. En nyetablert stiftelse med et nytt navn var døråpneren.

Befolkningen eldes. Våre krav til helse- og omsorgstjenestene vil øke. I årene som kommer vil Norge stå sterkere om næringslivet og det offentlige samarbeider tett. Men intet marked kan regulere seg helt på egen hånd. Og når brukerne er pasienter og pengesekken offentlig må vi stille ekstra strenge krav. I dette tilfellet har det offentlige ikke gjort nok.

Oppfølgende myndigheter virker også å ha for få verktøy tilgjengelig. Blant annet kan ikke Helfo stille krav til formell kompetanse til eierne bak behandlingstilbudene. Helfo har heller ikke hjemmel til å gå inn i vurderinger av den konkrete helsehjelpen som ytes.

Paradoksalt nok virker det langt enklere å få godkjent et rusbehandlingstilbud, enn å miste retten til å drive et. Og fordi det er virksomheter og ikke enkeltpersoner som søker om godkjenning, er mulighetene heller ikke uttømt for de som omsider mister en godkjenning. Du kan endre navn og du kan endre selskap. Og samtidig beholde styrelederen og den gamle eierstrukturen.

Tilliten til tilbyderne i dagens ordning er for stor. Kontrollene og sanksjonsmulighetene er for få. Den statlige styringen av rusfeltet vårt må styrkes. Uansett om musen er svart eller grå – uansett om fritt behandlingstilbud forsvinner eller kommer tilbake en dag.

Publisert:
Gå til e24.no