Finansdepartementets olje- og gassanslag: Venter 933 milliarder til staten

Oljepengene renner inn i statskassen som følge av skyhøye priser på olje og gass. Finansdepartementet venter at Norge vil spare 630 milliarder i Oljefondet i år.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).
Publisert:

– Oppjusteringene skyldes særlig de høye nivåene på gassprisene, men også høye oljepriser, skriver Finansdepartementet.

I de nye anslagene i revidert nasjonalbudsjett er statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslått til 933 milliarder kroner i 2022.

Kontantstrømmen består av oljeskatt, inntekter fra statens egen olje- og gassvirksomhet og utbytte fra Equinor.

Anslaget er økt kraftig siden statsbudsjettet ble lagt frem i fjor høst. Da ventet departementet olje- og gassinntekter på 277 milliarder kroner.

Samtidig ligger det an til påfyll i Oljefondet. Departementet venter at Norge vil spare 630 milliarder kroner i fondet i år.

I fjor høst var anslaget at 23,2 milliarder ville bli tappet fra Oljefondet i 2022.

De siste årene har regjeringen brukt mer penger enn den har fått inn i form av olje- og gassinntekter.

Da måtte Oljefondet tappes i stedet for å få tilført mer penger fra staten. Nå snur dette igjen, og dermed kan Oljefondet kjøpe flere aksjer og obligasjoner.

Les også

Tror pengebruken kan gi raskere rentehopp

Kraftig prishopp

Prisene på olje og gass har skutt i været siden i fjor.

Selv om gassprisen er omtrent halvert fra det høyeste nivået i år er prisen fortsatt rundt fem ganger høyere enn i fjor sommer.

Oljeprisen har nylig vært på de høyeste nivåene siden 2014.

Finansdepartementet anslår nå at oljeprisen vil ligge på 885 kroner per fat i 2022, opp fra prognosen på 559 kroner i fjor høst.

Samtidig er anslaget på gassprisen økt med 300 prosent til 7,6 kroner per kubikkmeter.

Begrensninger i globale leverandørkjeder og andre utfordringer etter coronakrisen har bidratt til prishoppet.

Det har også Russlands invasjon av Ukraina, som skaper bekymringer for leveransene av energi og råvarer.

Les også

Budsjettet: Slik påvirker endringene deg

Usikkerhet om prisene

Det har vært mye usikkerhet rundt prisene etter Russlands invasjon av Ukraina og sanksjonene mot landet.

Hvis russisk olje- og gasseksport stanses, kan det sende prisene høyere, mens en våpenstillstand eller fredsavtale kan sende prisene nedover.

Finansdepartementet peker på at gassprisen har falt fra de høyeste nivåene etter at Russland invaderte Ukraina.

– Det må trolig ses i sammenheng med at gassleveransene fra Russland til Europa så langt i hovedsak har gått som normalt til tross for krigen, skriver departementet.

– Dersom Gazprom skulle stanse gassforsyningen til større markeder i Vest-Europa, kan prisen stige markert igjen, påpeker Finansdepartementet.

Publisert: