Rødt får ikke medhold i forbud mot kryptoutvinning

Ap og Sp støtter ikke Rødts forslag om å forby utvinning av energikrevende kryptovaluta. – Det virker som regjeringen vil gi regningen til norske strømkunder, sier Marhaug (R).

ØNSKER FORBUD: Rødts Sofie Marhaug ønsker ikke å legge til rette for kryptoutvinning i Norge på grunn av strømforbruket.
Publisert: Publisert:

Rødt foreslo i mars å forby den mest strømkrevende utvinningen av kryptovaluta, som blant annet brukes til bitcoin. Nå er forslaget behandlet, men bare SV og MDG støtter forbud.

– Vi er selvsagt skuffet over flertallet her. Fremover skal vi elektrifisere store deler av samfunnet. Hvis vi ikke vil teppelegge norsk natur med vindkraft så må vi faktisk prioritere hva kraften skal brukes til, sier Rødts Sofie Marhaug til E24.

Rødt påpeker at utvinning av kryptovaluta er ekstremt energikrevende og mener det er viktigere å prioritere kraft til industri og klimakutt.

– Men det virker som flertallet på Stortinget vil overlate prioriteringen til markedet, og gi regningen til norske strømkunder, sier hun.

Les også

Rødt vil forby kryptoutvinning: – Uansvarlig å sløse strøm

Løftebrudd

Partiet får heller ikke flertall for å utrede full elavgift for datasenter, noe de mener er et løftebrudd fra AP og Sp. Før valget uttalte disse partiene at de ønsket å innføre full elavgift for datasentre som utvinner kryptovaluta.

Mens vanlige husholdninger, mange bedrifter og offentlig sektor betaler en elavgift på 15,41 øre per kilowattime, har industrien en redusert elavgift på rundt 0,55 øre per kilowattime.

Denne gjelder også for datasentre som krever store mengder strøm for å utvinne kryptovaluta.

I februar sa regjeringen at de vil unngå særnorsk kryptoforbud, men at de vurderer flere tiltak i forbindelse med strømbruken.

Les på E24+

– Krypto er så utbredt at du neppe får kastet det på sjøen nå

– Betenkelig å diskriminere

«I en tid med energimangel og utfordringer med å kutte klimautslippene, er det spesielt skadelig at kraften blir sløst bort kun for å berike enkeltpersoner fremfor å bli brukt til samfunnsnyttige formål», mener SV, Rødt og MDG.

Flertallet uttaler derimot det er «prinsipielt betenkelig å diskriminere datasentre ut fra en politisk definert samfunnsnytte».

Dette illustreres med at 7 milliarder You Tube-avspillinger av Justin Biebers «Despacito» eksempelvis står for et strømbruk på 900 gigawattimer med strøm – tilsvarende det årlige strømforbruket for hele Barbados.

«Selv om det er mulig å identifisere maskinvare og algoritmer som skiller mellom hva noen vil mene er samfunnsnyttig og ikke, så er det kanskje ikke i samfunnets interesser å regulere dette gjennom eksempelvis elavgift», sier flertallet.

Totalt anslås det at den globale utvinningen av bitcoin nå bruker 147 terawattimer (TWh) i året, viser beregninger fra Cambridge University.

Til sammenligning var hele det norske strømforbruket på i underkant av 140 TWh i fjor, ifølge Statnett.

Les også

Kommunalministeren vil unngå særnorsk kryptoforbud

Forbud kan hindre innovasjon

I innstillingen fra finanskomiteen minnes det om at kryptovaluta som bitcoin, ether og ripple er «svært risikable og spekulative produkter» og at investeringer i dem «innebærer stor risiko for tap.

Komiteens flertall, minus SV og Rødt, viser til at kryptovaluta likevel kan gi sikrere transaksjoner i samfunn med dårlig fungerende pengevesen, institusjoner og betalingssystemer.

«Fremveksten av kryptovaluta er forståelig i land, markeder og sammenhenger der tilliten til myndighetene og institusjonene er svak eller har utfordringer knyttet til sine betalingssystemer», heter det i innstillingen.

«Det er ikke tilfeldig at kryptovaluta fikk et særlig oppsving i kjølvannet av finanskrisen i 2008, da tilliten til nasjonale og internasjonale banker og finansinstitusjoner var på et bunnivå», står det videre.

Flertallet, minus SV, MDG og Rødt, viser til at fordi kryptovaluta kan ha en funksjon i andre markeder, så bør det jobbes for bedre regulering gjennom Finanstilsynet og internasjonale avtaler, og ikke et forbud i Norge.

«Målet må være å redusere behovet og etterspørselen for kryptovaluta ved å bidra til velfungerende pengevesen», heter det.

Flertallet påpeker også at blokkjedeteknologi, som blant annet ligger til grunn for bitcoin, kan bidra til innovasjon og konkurranse innenfor flere samfunnsområder, også bank og finans. Et forbud kan også hindre videre innovasjon innen blokkjedeteknologi, ifølge flertallet.

Les på E24+

Tre kryptoinvestorer: Børsene vi anbefaler og bruker selv

Publisert:
Gå til e24.no