Kulturrådets pengebinge

 • Louise Eberhard-Gran
 • Martin S. Folkvord
 • Jari Bakken
 • Tore Kristiansen (foto)
 • Grafikk: TOM BYERMOEN
Publisert:

Kulturrådets pengebinge

Oslo Spektrum kan romme over 10.000 jublende fans. 

Men da Tone Damli står på scenen og ser ut over hovedstadens storstue 12. juni 2021, er det kun 20 publikummere i salen.

De få som har tatt turen til Spektrum, er der for å se på Damli, Tshawe fra Madcon og seks andre artister som gjennom årene har deltatt på TV 2-programmet «Hver gang vi møtes».

Selskapet som står bak showet, har aldri tidligere selv vært arrangør for en konsert. 

Men for denne og 15 tilsvarende konserter drar firmaet inn 13,4 millioner kroner.

Tilskuerne står for en brøkdel av inntektene.

Millionene kommer fra staten.


Abid Raja (V) brukte store ord da han i september 2021 beskrev krisestøtten for kultursektoren:

«Verdens beste og romsligste».

I VG-intervjuet var den daværende kulturministeren tydelig stolt over hva han hadde fått til for en sektor i coronakrise. 

Nesten fire milliarder er delt ut til kulturbransjen i ekstraordinære midler under pandemien.

Men var Rajas ordning for god?

VG har analysert regnskapstallene til over 1300 kulturselskaper som har mottatt krisestøtte.

Støtteordningene ble laget for å hindre en konkursbølge da norsk kulturliv måtte stenge dørene fra og med mars 2020. 

VGs analyse viser at:

Seks av ti av de som fikk coronastøtte gjorde det bedre i 2020 enn før pandemien. 

Det til tross for avlyste arrangementer og nesten tomme saler. 

I et møterom på Stortinget legger VG funnene frem for mannen bak ordningen:

– Jeg vil forsvare den pengebruken, sier Abid Raja.


Showet der Tone Damli opptrådte i Spektrum skulle egentlig vært arrangert fire ganger på rappen før jul i 2020. Da skulle det være 200 personer i salen. 

Men så økte smitten. Konsertene i Oslo måtte avlyses, fire ble gjennomført i Tønsberg.

Staten spyttet inn 4,6 millioner kroner.

Et halvt år senere gjør arrangøren PS Event AS et nytt forsøk. 

Denne gangen får selskapet 8,8 millioner i støtte for tilsvarende show med «Hver gang vi møtes»-artistene.

I juni 2021 opptrer Tone Damli, Tshawe & co. to ganger i Oslo Spektrum. På hver av konsertene er det 20 i publikum

Også denne gangen blir showet satt opp i Tønsberg. På hver av de fire konsertene er det lov med 100 personer i salen.

Men billettsalget går tregt. Arrangøren ender opp med å gi bort gratisbilletter til hver konsert.

– Vi opplevde større usikkerhet blant publikum rundt covid-19 enn ventet, skriver daglig leder Kenneth Gran i PS Event, i en e-post til VG.

Selskapet fikk godkjent søknaden om coronastøtte til konsertene bare halvannen uke før de skulle gjennomføres.

– Det ble for kort tid til å markedsføre/selge alle billettene, skriver Gran.

Det manglende billettsalget spiller ingen rolle for statsstøtten:

Millionene betales ut helt i tråd med regelverket for støtteordningen.


Da pandemien traff Norge i mars 2020, forsto noen i Kulturdepartementet at sparegrisen måtte knuses.

Allerede seks dager etter nedstengingen ble det bestemt at kulturarrangører som måtte avlyse, kunne søke om å få tapene sine dekket. 

Senere laget regjeringen også en ordning som ga støtte til å gjennomføre arrangementer, selv om det var strenge regler for hvor mange som kunne være i publikum.

Gjennom de to ulike støtteordningene har norske kulturaktører fått tildelt nesten 3,9 krisemilliarder.

Det er ikke langt unna prislappen på Operaen i Bjørvika.

Tidligere kulturminister Abid Raja forsvarer at staten brukte milliarder på å støtte kultur for nesten tomme saler.

– Alternativet ville vært at vi ga dem full kompensasjon for bortfall av billettsalg, mens kunstnerne bare ble sittende hjemme. Da var det bedre at de fikk spilt for noen titalls mennesker, sier Raja til VG i dag.

– Kan det være at dere har gitt millionstøtte til konserter som uansett ikke ville solgt mange billetter?

– Det er Kulturrådet som har behandlet de ulike søknadene. Jeg håper de kan svare på hvorvidt de ulike prosjektene har oppfylt kravene for å få støtte.


På en scene i Tønsberg treffer det blinkende strobelyset flere DJ-er og en danser.

Det er 21. desember 2020. Ryktet om en ny og mer smittsom corona-mutant i Storbritannia har så smått begynt å spre seg. 

Ingen mennesker har kjøpt billett for å se showet i Tønsberg. Arrangøren har også prøvd å gi bort billetter gratis – uten hell.

Hver eneste av de 600 sitteplassene står tomme.

En av DJ-ene på scenen kaller seg Arcteec. Det er artistnavnet til Bjørn Morgan Johansen. Han eier firmaet som arrangerer konserten.

Sammen med flere kolleger har han laget musikken, lysshowet og koreografien til denne konserten. Showet skal uttrykke de vanskelige følelsene forbundet med coronapandemien, forklarer Johansen til VG.

Konserten arrangeres 27 ganger på tre uker. Johansens firma får innvilget 5,4 millioner kroner i stimuleringsmidler for turneen. 

I snitt kommer det to betalende tilskuere på hver konsert.

Likevel har firmaet fått «fantastiske tilbake­meldinger» på konsertene, skriver Johansen i en rapport til Kulturrådet.

Omsetningen til selskapet hans stiger fra 461 000 kroner i 2019 til 5,8 millioner i kriseåret 2020.

– Jeg forsto kulturministerens budskap. Det handlet ikke bare om publikum og deres konsertopplevelse, det handlet vel så mye om å få hjulene i kulturlivet i gang igjen. Vi er stolte over at vi turte å ta på oss den oppgaven, som bidro til å redde kolleger fra økonomisk ruin, sier arrangør Johansen til VG.

Selv om firmaet hans hadde mer enn ti ganger så høy omsetning i pandemiens første år som i 2019, gikk disse pengene til å betale underleverandører på konsertene, oppgir han.

Hans eget firma gikk derfor med underskudd, forklarer Johansen.

Sånn gikk det ikke for de fleste andre som mottok krisestøtte:


 • 57 prosent av selskapene satt igjen med mer penger i 2020 enn snittet for de tre årene før pandemien.
 • 27 prosent hadde sitt beste år noensinne i 2020.
 • Mens firmaene utenfor kulturbransjen fikk i underkant av 575 000 kroner i støtte i gjennomsnitt, fikk kulturselskapene nesten 1,3 millioner i snitt.

VGs funn er kun basert på regnskapstallene fra 2020. Regnskapene for 2021 offentliggjøres ikke før til sommeren.


Det kan «godt tenkes» at ordningene var for romslige, sier Abid Raja da han presenteres for funnene. 

– Man bør alltid se på hvilke ting man kunne gjort annerledes.

Raja ga fra seg ansvaret for kulturstøtten ved regjeringsskiftet i fjor høst. 

I dag sier kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) at den utbetalte støtten har fungert som tiltenkt. 

Ordningen ble laget på kort tid, skulle treffe vidt forskjellige typer aktører og samtidig være ubyråkratisk, påpeker Trettebergstuen overfor VG.

– Da er det klart at du vil få noen utslag som ikke ser helt bra ut. Og for noen har dette året kanskje vært bedre enn før krisen.

– Men her er det jo langt mer enn «noen». Nesten 60 prosent har gjort det bedre midt i en pandemi?

– Jeg skjønner at det kan høres mye ut. Men jeg ville nok vært mer bekymret hvis VG kom og sa at 60 prosent har hatt tidenes verste år, til tross for at vi har brukt milliarder på kulturstøtteordninger.


Bjørn Morgan Johansens firma fikk innvilget 5,4 millioner for de 27 showene med DJ-ene, strobelysene og danseren.

I likhet med alle andre som fikk stimuleringsmidler, fikk han 70 prosent utbetalt i forkant. Så ble firmaet hans plukket ut til etterkontroll av Kulturrådet.

Derfor har Johansen fortsatt ikke fått utbetalt de siste 30 prosentene.

– Det er helt krise. De vedtok å gi oss en sum. Basert på den summen har vi inngått avtaler med underleverandører. Nå sitter vi her på Kulturrådets nåde, uten å kunne betale leverandørene våre, sier Johansen.

Kulturrådet har fått en ekstern vurdering av turneen til Johansens firma fra et konsulentselskap.

Onsdag denne uken fikk VG innsyn i vurderingen. Der står det:

«Det fremstår som om søker har «masseprodusert» arrangementer for å motta mest mulig støtte».

Johansen blir overrasket da han hører dette. Han avviser å ha prøvd å makse krisestøtten.

– Hvis Kulturrådet er enige i vurderingen om at det fremstår som om vi har «masseprodusert» konserter, burde de jo avvist søknaden fra start. Men det gjorde de ikke.

– Vi har gjennomført i henhold til søknaden. Nøyaktig slik som avtalt. Det føles galt å bli beskyldt for uærlige hensikter i etterkant da.

Det viktigste firmaet hans gjorde, var å sysselsette musikere, dansere og scenearbeidere, sier han til VG. Totalt 22 personer reiste rundt på turneen, ifølge Johansen.

– Men det var i snitt bare to betalende tilskuere på hver av de 27 konsertene deres?

– Folk turte jo ikke å gå på konsert på grunn av viruset. Derfor endte vi opp med å gi bort noen konsertbilletter gratis i stedet.

– Flere konserter har solgt mer enn 100 billetter på samme sted i samme periode. Stemmer det da at folk ikke turte å gå på konsert?

– Det er jo ikke til å stikke under stol at etablerte navn vil selge flere billetter. Som ny aktør trengte vi mye markedsføring for å nå gjennom. Samtidig var vi i en situasjon der myndighetene anbefalte folk å holde seg hjemme, sier Johansen.

Han ønsket ikke å drive markedsføring som sto i strid med myndighetenes råd, forklarer han.


Firmaet bak konsertene med «Hver gang vi møtes»-artistene har aldri selv arrangert en konsert før.

Daglig leder Kenneth Gran påpeker imidlertid at han tidligere har vært leid inn for å prosjektlede en rekke store konserter for andre, for eksempel Idol-finalene for TV 2 i Oslo Spektrum.

– Så når Kulturministeren oppfordret til å lage arrangementer for å stimulere kulturbransjen, var dette en fin anledning til å hjelpe en bransje som falt mellom mange stoler i dyp krise, skriver han i en e-post til VG.

Han tror firmaet også ville arrangert konserten om det ikke kom noen pandemi, siden det var tiårsjubileet til «Hver gang vi møtes».

Spektrum ble leid for markedspris, opplyser Gran. Han anser det som realistisk at konsertene ville solgt ut Oslo Spektrum seks ganger hvis det ikke var pandemi.

– Da vi planla de fire første gikk jubileumssesongen av «Hver gang vi møtes» på TV 2, og med de tradisjonene det er i Norge med konserter før jul, mener jeg vi kunne solgt ut fire show i Spektrum i desember 2020.

Om de to konsertene på sommeren, skriver Gran:

– I juni 2021 hadde vi planlagt to show som jeg isolert sett mener ville vært realistisk å selge ut under normale omstendigheter.

Firmaet har ingen planer om å arrangere konserter med publikum det kommende året.

– Hvis du tror at dette showet ville solgt ut Spektrum uten coronarestriksjoner, hvorfor har du ikke arrangert det på nytt, nå som samfunnet har åpnet igjen?

– Som du sikkert har fått med deg, er konsertmarkedet ikke tilbake for fullt. Om dette blir gjort igjen på et senere tidspunkt, er umulig å si per i dag. Det er jo også avhengig av hvilke artister som er tilgjengelig, skriver Gran i en e-post.

Da Kulturrådet-direktør Kristin Danielsen får presentert VGs analyse, begynner hun med å si at dette er «villet politikk» fra Kulturdepartementet, siden hovedmålet var å redde firmaer fra konkurs.

– 2020 skulle være kriseåret, men nesten 60 prosent har gjort det bedre enn de siste tre årene. Er ikke det det motsatte av en krise?

– For disse selskapene har det ikke vært en krise. Når noen får sitt beste år noensinne, så kan vi ikke si at det har vært krise for dem.

Danielsen sier at det er støtteordningen som har sørget for de gode tallene for mange firmaer.

– Samtidig må du tenke på hva som hadde skjedd uten støtten. Det ville i praksis drept hele kultursektoren. Men nå har vi en festivalsommer å se frem til, som vi neppe ville hatt uten disse ordningene.

De store støttesummene som har blitt betalt ut, har gått til store aktører, påpeker Danielsen.

Enkeltmannsforetakene har kun fått 232 millioner av støtten, viser VGs tall.

– Vi er bekymret for alle de små i bransjen. Det har vært en stor vekst i enkeltpersonforetak under pandemien, og vi vet ikke hvordan det har gått for dem. Ofte er de større aktørene bedre til å søke om støtte, sier Danielsen.

Direktøren vil ikke uttale seg om enkeltkonsertene som omtales i denne artikkelen. Hun viser til at firmaet til Bjørn Morgan Johansen er tatt ut til etterkontroll.

Men på generelt grunnlag sier hun:

– Det er klart at det ikke høres bra ut at man får offentlig støtte og ender opp med å gi bort gratis konsertbilletter. Det må vi kunne si.

RETTELSE: I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at artisten Vinni deltok på konsertene med «Hver gang vi møtes»-artistene i juni 2021. Dette stemmer ikke. Vinni spilte kun konsertene før jul 2020. Feilen ble rettet 15. mai kl 15.16, og ytterligere presisert 16. mai kl. 14.05.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Coronapolitikk
 2. Abid Raja
 3. Vinni
 4. Madcon
 5. Coronaviruset

Flere artikler

 1. Aurora tok millionutbytte i 2021

 2. LO før strømmøte: Støtte må kun gis til seriøse bedrifter

 3. Utenriksdepartementet innfører reiseråd for Shanghai

 4. Dette skjer denne uken: Inflasjonstall og revidert nasjonalbudsjett

 5. Fergestrekninger med under 100.000 passasjerer blir gratis