Chens oppskrift for norsk økonomi: – Dette er min pisk

Politikere og frontfaget er hovedingredienser i økonom Olav Chens oppskrift på en myk landing for norsk økonomi.

RIKETS TILSTAND: Tirsdag var Olav Chen og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) invitert til Oslo Handelsstands Forening for å komme med sine utsikter for norsk økonomi i 2023.
Publisert:

Arbeidsledighet. Dette tallet er det økonomen Olav Chen mener man må feste blikket på.

Den var i desember på lave 1,6 prosent i Norge.

– Politikere ville aldri sagt at arbeidsledigheten kan bli for lav. Men jeg kan si det, at den kan bli så lav at det kan bli utfordringer med en lønns- og prisspiral for økonomien, sier Chen.

Les på E24+

13 endringer som påvirker lommeboken i 2023

Det er for mange et paradoks, men økonomisk teori skal ha det til at en viss andel må være arbeidsledige for at det skal gå godt for en økonomi som helhet.

– Mål på hvor mye en økonomi kan vokse

En sunn økonomi er også målet til Norges Bank. Målet sentralbanken styrer etter er å holde prisveksten rundt to prosent. De ferskeste tallene viser at den i desember var på 5,9 prosent.

Men mekanismene er tett sammenvevd, og arbeidsledigheten er vesentlig for å få bukt med prisveksten.

– Sentralbankene hever ikke renten fordi energiprisene er høye, men fordi arbeidsledigheten er lav. Arbeidsledigheten er et mål på hvor mye en økonomi kan vokse, og når den er lav er vi tett opp under taket på hvor mye en økonomi kan vokse uten å havne i en lønns- og prisspiral, sier Chen, som er leder for allokering og globale renter i Storebrand Asset Management.

Les også

Prisveksten i Norge dempet seg til 5,9 prosent i desember

– Det brenner

Men er det mulig å unngå en smell for arbeidstagere og norsk økonomi?

Dette er en knivsegg både Norges Bank og regjeringen balanserer på.

Chen tror det skal godt gjøres å lande mykt, og da definerer han mykt ved at arbeidsledigheten stiger 1–2 prosentpoeng.

Men han mener regjeringen og frontfaget kan gjøre det mulig. Og beskjeden er klar:

– Vinduet er her og nå. Det brenner og dette er min pisk til politikerne, sier Chen.

Les også

Vedum om 2023: – Den største trusselen er den sterke prisveksten

Nøkkelen til suksess, ifølge Chen, er følgende:

Flere kommer til å bli arbeidsledige nå, ifølge Chen, spesielt i byggebransjen og også i en del butikker vil folk miste jobbene sine.

Samtidig ser man at andre bransjer, som tjenestenæringen, skriker etter folk.

– Folk gifter seg på onsdager og torsdager, fordi det har vært to år nå hvor ting har vært helt nedstengt. Så i eventbransjen for eksempel, kommer de til å trenge mye arbeidskraft fremover, sier Chen.

Vri arbeidskreftene

Klarer politikerne å vri arbeidskraften i den retningen hvor den trengs, altså sende folk fra byggebransjen i retning for eksempel eventbransjen, så kan dette gå «kjempebra», ifølge Chen.

– Norge er et lite land og kan derfor klare dette kunststykket, sier Chen.

Derfor ber Chen regjeringen gjøre alt i sin makt for å bygge ned byråkrati, gjøre det veldig smidig for folk å omskolere seg og ta koordineringsansvaret for å flytte arbeidskraft fra den ene til den andre bransjen, der det er mulig.

– Å også få flere som står utenfor, i arbeid, der det er mulig og hvor det er behov for arbeidskraft, er viktig. Ikke alle kan, men i den grad tilrettelegging eller fleksibilitet kan bidra til å få flere i arbeid, så har vi tidenes mulighet nå, sier Chen.

Les også

Hva tåler frontfagsmodellen?

– Men om man bare skifter arbeidskraften over i andre bransjer, så vil man jo igjen sitte igjen med et stramt arbeidsmarked, og man vil havne i de samme utfordringene som nå?

– Du kan ha lav arbeidsledighet gitt at lønnsveksten ikke tar helt av. Frontfaget er en form for rammeverk som kan gjøre det mulig, så det er veldig spennende å se hvorvidt man klarer å lande et moderat lønnsoppgjør, sier Chen.

Men han understreker igjen at toget ikke står lenge på perrongen for regjeringen.

– Når du først har fått økt arbeidsledighet, er det mye vanskeligere å få folk tilbake igjen. Da har man satt i gang den selvforsterkende spiralen, som jo er resesjon, sier Chen.

Publisert: