Norges Bank-undersøkelse: Svakeste utsikter siden 2009

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk betegner usikkerheten som uvanlig stor. – Rapporten indikerer at rentehevingen i desember kan bli den siste, sier Nordea-økonom.

VIKTIG FOR RENTEN: Norges Bank legger stor vekt på rapporten fra sitt regionale nettverk, som tar temperaturen på norsk økonomi før neste ukes rentemøte.
Publisert:

Regionalt nettverk-rapporten kommer fire ganger i året, og består av intervjuer med ledere fra over 300 bedrifter og organisasjoner om den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover.

Bedriftene forteller nå at veksten i aktiviteten har avtatt gjennom høsten.

«Fremover venter bedriftene at kraftig pris- og kostnadsvekst, høyere renter og færre nye oppdrag fra offentlig sektor vil føre til lavere aktivitet», heter det i den ferske rapporten.

Prisveksten beskrives som uvanlig høy, men et flertall av bedriftene tror prisveksten vil dempes fremover. Prisene på for eksempel kraft og frakt har falt den siste tiden.

Mange bedrifter omtaler markedet som avventende, og de fleste betegner usikkerheten som uvanlig stor. Lønnsomheten er også betydelig lavere enn for ett år siden, og fallet er det største siden våren 2020.

Lønnsomheten har falt mest i varehandel og bygg og anlegg, og det er bare oljeleverandørene som rapporterer om økte marginer.

Samtidig venter bedriftene en årslønnsvekst på 4,0 prosent i år og 4,2 prosent neste år.

Fortsatt stramt arbeidsmarked

Færre bedrifter begrenses nå av kapasitetsproblemer, og færre har problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Likevel er det flere enn normalt som har kapasitetsbegrensninger, og bedriftene beskriver fortsatt arbeidsmarkedet som stramt.

Den nærmeste tiden planlegger bedriftene lite endringer i bemanningen.

Samlet sett viser rapporten en annualisertannualisertomregnet til årlig vekst prosentvis produksjonsvekst på 0,5 prosent de siste tre månedene, ned fra 0,9 prosent i forrige runde. For de neste seks månedene ventes det et fall på 1,1 prosent, ned fra minus 0,3 prosent.

Dagens rapport kommer i forkant av rentebeslutningen neste torsdag, når sentralbanken også presenterer ferske prognoser for den økonomiske utviklingen og rentene fremover.

Norges Bank har økt renten i raskt tempo for å få bukt med en inflasjon som er langt over målet på to prosent. Ved forrige møte i november hevet banken renten med et kvart prosentpoeng til 2,50 prosent – det høyeste siden 2009.

Hvis økonomien utvikler seg som banken har ventet, ligger det an til ytterligere en heving i desember og en i mars, slik at toppen blir på 3,0 prosent.

KLAR VIRKNING: Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank sier rapporten tydelig viser at renteoppgangen virker, og tror derfor rentetoppen er nær.

– Veldig nær rentetoppen

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank mener rapporten tydelig viser at presset i økonomien avtar.

– Rapporten var svak, som ventet. Vekstutsiktene er svake over hele linjen med unntak av oljerettet industri, sier han til E24.

– Dette er et klart tegn på at rentene har virkning, og tilsier at vi er veldig nær rentetoppen selv om inflasjonen er høy.

Selv tror han inflasjonen vil komme ned på mellomlang sikt.

Nordea Markets betegner rapporten som «klart svakere enn ventet», og mener den indikerer at rentehevingen i desember kan bli den siste.

– Norges Bank vil sannsynligvis likevel heve renten med 0,25 prosentpoeng neste uke, men rentetoppen kan bli lavere enn tidligere ventet, skriver Nordea-økonomene i en kommentar.

Publisert: