Norges Bank rører ikke renten

Sentralbanken holder styringsrenten uendret på 0,50 prosent. 2016 kan bringe med seg ytterligere ett kutt, men rentebanen løftes noe.

 • Anders Park Framstad
 • Jan Lilleby
 • Marius Lorentzen
 • Johann D. Sundberg
Publisert:,

Dette er i tråd med det «alle» ventet i forkant av rentemøtet.

– Prognosen for styringsrenten er lite endret siden forrige pengepolitiske rapport, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en kommentar.

Styringsrenten, også kalt foliorenten, ble sist kuttet fra 0,75 til 0,50 prosent i mars i år. Dette etterfulgte to kutt i fjor og ett kutt i 2014.

Det er ventet ett kutt til høsten, og det er enkelte faktorer som den siste perioden har trukket i retning lavere renter i Norge. Dette inkluderer blant annet en noe sterkere krone og lavere renteforventninger i verden.

– Det er fortsatt utsikter til at styringsrenten kan bli satt ned i løpet av året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

I en periode med betydelig usikkerhet globalt – ikke minst knyttet til den pågående «brexit»-avstemningen i Storbritannia – er det imidlertid ikke overraskende at Norges Bank velger å avvente situasjonen.

Les også

Renterådet om «brexit»: Tror pundet faller ned til 10 kroner

«Veksten i verdensøkonomien er moderat, og oljeprisen har steget videre siden mars. Den siste tiden har finansmarkedene vært preget av usikkerhet knyttet til utfallet av folkeavstemningen i Storbritannia om fortsatt EU-medlemskap. Forventede styringsrenter hos handelspartnerne har falt siden forrige rapport. Kronen har vært sterkere enn lagt til grunn», oppsummerer sentralbanken torsdag.

Sentralbanksjef Øystein Olsen avholder pressekonferanse om rentebeslutningen klokken 10.30. Se denne i videovinduet øverst i saken!

Justerer rentebanen

Utsiktene i norsk økonomi den nærmeste tiden beskrives som svake, og døren holdes fortsatt på gløtt for ytterligere rentekutt i løpet av året. Sentralbanken skriver imidlertid at en økning i oljeprisen kan redusere usikkerheten og bidra til noe høyere etterspørsel.

Les også

Fersk prognose: «Brexit» vil utsette norsk comeback med ett år

Det skisseres en høyere rentebane fra 2017, med en oppjustering på 0,1 prosentpoeng. Tilsvarende justering gjøres også for 2018 og 2019.

Anslaget innebærer en styringsrente på 0,3 prosent i 2017 og 2018. Hvis anslaget til Olsen og hans medarbeidere slår til er styringsrenten i Norge 0,6 prosent i 2019.

«Dersom den høye boligprisveksten vedvarer, vil det kunne gjøre husholdningene mer sårbare. Inflasjonen har den siste tiden vært høyere enn 2,5 prosent, men lavere lønnsvekst og en noe sterkere krone vil bidra til at prisveksten avtar fremover», skriver Norges Bank.

Tre av fire fikk rett

I E24s renteråd mente tre av fire økonomer at sentralbanken ikke burde kutte i denne runden. Utviklingen i norsk økonomi og ikke minst hensynet til utviklingen i husholdningenes gjeld ligger til grunn for dette synet.

Den kontrære stemmen i renterådet er som tidligere sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika, som også ventet et kutt fra Norges Bank.

Renterådet ser blant annet tegn til at den såkalte oljebremsen er i ferd med å avta.

I forbindelse med dagens rentebeslutning medfølger Pengepolitisk rapport, en kvartalsvis oppdatering der sentralbanken utdyper sitt syn på den økonomiske tilstanden og utsiktene.

I denne påpeker Norges Bank at oljeprisen har steget mer enn ventet, hvilket understøtter veksten i norsk økonomi.

«Isolert sett kan det bidra til å øke husholdningenes forbruk og bedriftenes investeringer. Høyere vekst i boligprisene enn tidligere ventet vil også kunne bidra til høyere etterspørsel. Drivkreftene for privat etterspørsel trekker samlet sett i retning av økt kapasitetsutnytting og høyere kostnadsvekst i norsk økonomi, og tilsier derfor en
høyere bane for styringsrenten».

Nordsjøoljen koster i dag drøyt 50 dollar per fat. Dette er en solid oppgang på over 80 prosent sammenlignet med det foreløpig siste bunnivået i januar.

Les også

– Jeg klyper meg i armen

Les også

«Hvis vi våkner opp til et nei, våkner vi samtidig opp til et mulig kaos i finansmarkedene»

Les også

– Et positivt signal

Her kan du lese mer om

 1. Rentemøte Norges Bank
 2. Rente
 3. Norges Bank
 4. Oljebransjen

Flere artikler

 1. Lar renten ligge i fred

 2. Renterådet: Dette må du gjøre, Olsen

 3. Renterådet: Dette må du gjøre, Olsen

 4. Annonsørinnhold

 5. Holder renten uendret

 6. Norges Bank holder renten uendret