PST vant, skolebarna tapte den eneste gangen sikkerhetsloven har vært i bruk

Bergen Engines-salget kan bli den andre saken i Norge som stoppes av sikkerhetsloven.

Naboer ønsket seg en gangbro over denne veien for å gi barna en tryggere skolevei. Kongen i statsråd stoppet planene.
Publisert:

Naboene ville sprette en flaske med bobler da kommunen godkjente gangbroen som skulle gi tryggere skolevei forbi bygget til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Oslo.

Endelig vedtak fra Fylkesmannen

Glade beboere var ikke mindre oppstemt da kommunens vedtak om bygging av gangbroen ble stadfestet, og Fylkesmannen 20. juni 2017 slo fast at vedtaket var endelig.

– Vi er veldig glade for at Fylkesmannen har godkjent byggetillatelsen for gangbroen over Kristoffer Aamots gate. Dette er et tydelig signal på at miljøet og sikkerheten til de som bor her prioriteres, sa Benjamin Ashton, styreleder for Fernanda Nissens gate 3, til Nordre Aker Budstikke.

Politiets sikkerhetstjeneste fikk stanset denne gangbroen.
Les på E24+

Denne loven kan stanse salget av Bergen Engines til russere

Overprøvd av Kongen i statsråd

PST hadde under saksgangen fryktet spionasje fra ny skolevei og protesterte mot bygging av gangbroen. VG skrev at PST utpekte seg selv som terrormål.

– Den kampen tapte de, nå kommer broen, skrev NRK.

Slik skulle det imidlertid ikke gå. PST anket vedtaket inn for Kongen i statsråd, som stoppet prosjektet.

Daværende justisminister Per-Willy Amundsen mente at en gangbro ville være en uakseptabel risiko for Politiets sikkerhetstjeneste.

– Plattform for spionasje

I pressemeldingen fra Justis- og beredskapsdepartementet av 29. september 2017 heter det at det er fattet vedtak om forbud mot å bygge en planlagt gangbro over Kristoffer Aamots gate i Oslo kommune ved Politiets sikkerhetstjeneste.

– Vedtaket er fattet fordi en gangbro vil medføre en uakseptabel risiko for Politiets sikkerhetstjeneste. En gangbro vil gi økt sårbarhet ved at den kan benyttes som plattform for spionasje, sabotasje eller terrorhandlinger mot PST, uttalte daværende justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

– Sikkerheten må veie tyngst

Den samme vurderingen ble gjort av PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM).

– Jeg har forståelse for at beboere og kommunen ønsker denne broen for å gjøre atkomsten mellom Nydalen og Lillohøyden enklere. Men hensynet til sikkerheten for PST må veie tyngst i denne saken, sa Amundsen.

– PST vant, skolebarna tapte, het det i en tittel i Sagene Avis etter beslutningen.

I bruk én gang

Kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik i Justis- og beredskapsdepartementet bekrefter i en mail til BT/E24 at sikkerhetsloven kun har vært i bruk ved dette ene tilfellet. Da var det sikkerhetsloven av 2017 som var i bruk.

Den nye lovens paragraf 2–5 av 2019 har ikke vært i bruk før regjeringen nå vurderer den i Bergen Engines-saken.

Tirsdag 23. mars skal justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) redegjøre for regjeringens håndtering av Bergen Engines-salget til russiskkontrollerte TMH International.

Les også

Derfor er salget av Bergen Engines så kontroversielt

Mandag 8. mars varslet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) Rolls-Royce om at norske myndigheter vurderer om det planlagte salget skal stanses.

Les på E24+

Bergen Engines-sjefen om salget til russerne: – Det er på tide vi kommer med noen oppklaringer

Les på E24+

Forsvarsdepartementet åpner for å bruke «sikkerhetsventil» for å stanse Bergen Engines-salget

Les på E24+

Marinen i USA bruker Bergen Engines-motorer: – Vi vurderer nå risikoen

Les også

Her er spørsmålene Stortinget vil ha svar på om Bergen Engines-salget

Publisert: