Fortsatt vekst i detaljhandelen

Forrige måned falt handelen i dagligvare, mens klær og netthandel trakk opp detaljhandelen, ifølge SSB.

OPPTUR: Klesbutikker fikk flere kunder i april, måneden da mange nedstengte kommuner fikk lettelser som lot disse åpne igjen.
Publisert:

Omsetningsvolumet i detaljhandelen var opp 0,3 prosent fra mars til april, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå fredag.

Til sammenligning var det på forhånd ventet en uendret utvikling på månedsbasis, ifølge konsensus innhentet av TDN Direkt, og etter en uendret utvikling fra februar til mars.

Mer klær, mindre dagligvarer

De fleste av næringene i detaljhandelen hadde oppgang i sesongjustert omsetningsvolum i april, mens dagligvarebransjen hadde en nedgang på 1,4 prosent.

Dagligvarebransjen stod dermed for det største bidraget til å dempe veksten i detaljhandelen i april.

På den andre siden var det en oppgang for klesbutikkene og netthandelen, som stod for de største positive bidragene til oppgangen i detaljhandelen.

Les også

Power-kjeden friskmelder seg selv etter rekordår

I slutten av april åpnet butikkene i mange av kommunene i storfylket Viken igjen, etter å ha holdt stengt siden midten av mars.

Samtidig hadde netthandel en økning i sesongjustert omsetningsvolum på 8,1 prosent fra mars til april.

Stabilt høyere

I april 2020 kom den første store oppgangen i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandelen etter at pandemien traff Norge. Oppgangen fortsatte frem til den første nedgangen kom i august samme år.

Ett år senere er fremdeles volumet i detaljhandelen svært høyt sammenlignet med før pandemien, skriver SSB. Kalenderjustert volum er 2,9 prosent høyere i april 2021 enn samme måned i 2020.

– Pandemien og tilhørende restriksjoner har bidratt til at nordmenn har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum, skriver byrået.

Les også

Ny undersøkelse: Bedriftene rister av seg koronakrisen raskere enn fryktet

I tillegg påvirkes handelen i Norge av nedgang i grensehandelen og mindre reising.

– Disse store endringene i nordmenns handlemønster har ført til store utslag i de sesongjusterte tallene, og omsetningsvolumet i detaljhandelen ligger fortsatt langt over nivåene som var før pandemien.

Publisert: