Norsk handelsoverskudd på 15,5 milliarder i mai

Høyere oljepriser bidro til å mer enn doble den norske råoljeeksporten forrige måned.

Både den norske eksporten og importen var høy forrige måned, skriver Statistisk sentralbyrå.
Publisert:

Den norske handelsbalansen i mai landet på et overskudd 15,5 milliarder kroner, ifølge ferske tall fra SSB.

Det er en oppgang på hele 360,9 prosent målt mot samme måned i fjor, da balansen var i underskudd, skriver statistikkbyrået. Den gang var verdien på både import og eksport lav.

I årets mai-måned utgjorde vareeksporten 87,9 milliarder kroner, mens importen utgjorde 71,8 milliarder. Det er en oppgang på henholdsvis 68,7 og 24,4 prosent.

Samtidig er handelsoverskuddet noe lavere enn måneden før, da overskuddet var på 17 milliarder.

Doblet råoljeeksport

Oljeprisen var betydelig høyere i mai i år enn den var i fjor, da viruskrisen preget markedet. SSB legger til grunn en pris på 552 kroner per fat i år mot 270 kroner i fjor.

Prisoppgangen bidro til å løfte verdien på både naturgasseksporten og råoljeeksporten markant.

Ifølge tallene fra SSB ble det eksportert naturgass til en verdi av 19,3 milliarder kroner forrige måned – en oppgang på 244,8 prosent målt mot fjoråret.

Råoljeeksporten endte på 26,5 milliarder kroner – mer en dobbelt så mye som mai i fjor.

Mer eksport fra fastlandet

Den norske fastlandseksporten landet samme måned på 43,1 milliarder kroner – opp 26,3 prosent fra samme måned i fjor.

Dette tallet tar for seg andre varer enn råolje, gasskondensater, skip og oljeplattformer.

Av dette utgjorde fiskeeksporten 8,1 milliarder kroner i mai, en oppgang på 6,1 prosent målt mot fjoråret. Det er likevel en nedgang på 1,3 prosent fra april. Prisene var noe høyere i år enn i fjor, men kvantumet var noe lavere, ifølge SSB.

Utførselen av raffinerte oljeprodukter økte samtidig med hele 167,7 prosent sammenlignet med mai i fjor og endte på 4,8 milliarder kroner. Gjennomgående var det langt høyere priser, men også noe økte kvanta.

Eksportverdien for metaller unntatt jern og stål var på 5,4 milliarder kroner i mai. en vekst på 35,2 prosent fra i fjor.

Publisert: