Venstre vil kutte oljepengebruken

Trine Skei Grande og resten av partiet vil bruke 3 milliarder kroner mindre enn Siv Jensen og Erna Solberg.

- ET GRØNT BUDSJETT: Venstre-leder Trine Skei Grande legger vekt på miljøsakene i partiets alternative statsbudsjett for 2015. Bildet er fra landsmøtet i 2012.
Publisert:

Tydeligvis ivrig etter å få presentert sitt budskap entret Venstre-leder Trine Skei Grande lokalet åtte minutter før pressekonferansen mandag, hvor hun presenterte partiets alternative statsbudsjett for 2015.

– Dette er en pressekonferanse jeg oppriktig har gledet meg til lenge, sa Grande da hun omsider kom i gang klokken 11:30.

Venstre holder i sitt opplegg hardere om lommeboken enn det finansminister Siv Jensen gjorde i regjeringens budsjett. Venstre vil bruke 3 milliarder (olje-) kroner mindre enn Høyre og Fremskrittspartiet.

Les også

Slik blir hovedtallene i statsbudsjettet

Påplusset 1,6 milliarder kroner i økte oljeskatter og noen andre endringer, ender Venstre opp med å kutte den totale oljepengebruken med 4,3 milliarder kroner.

Et grønt budsjett

Likevel, Venstre er mest opptatt av sitt engasjement for miljø og klima.

– Det er først og fremst et grønt budsjett, som tar klimautfordringene på alvor, sier Grande, og viser til at partiet her gjør store omposteringer.

Ikke minst i skatteopplegget slår disse omprioriteringene kraftig ut.

Venstre vil gi «grønne skattelettelser» på 3,5 milliarder kroner, samtidig som skattene skal skjerpes med 9,8 milliarder kroner for forurenserne.

– Det skal lønne seg å være miljøvennlig, det skal lønne seg å ta grønne valg, sier Trine Skei Grande.

Videre ønsker Venstre å bruke 2,5 milliarder kroner på miljøvennlig samferdsel – inklusiv 1,33 milliarder kroner til kollektivtransport – og 650 millioner til jernbane utover regjeringens forslag.

Øker skattene

I forhold til regjeringen budsjettforslag, ønsker Venstre å kreve inn 3,7 milliarder kroner mer i skatter. Det er likevel en skattelettelse på 3,3 milliarder kroner sammenlignet med 2014.

Venstre har sitt eget forslag til den mye omtalte endringen av formuesskatten. Partiet vil holde satsen uendret, men heve innslagspunktet til 2,2 millioner kroner.

«Med Venstres forslag slipper anslagsvis 300.000 som i dag betaler formuesskatt å betale i 2015», skriver partiet i sitt budsjettforslag.

– Bortsett fra de høytlønnede vil alle tjene betydelig på Venstres forslag enn regjeringens budsjettforslag, sier partiets finanspolitisk talsperson Terje Breivik.

Mer til fattige

Venstre vil bruke 2,5 milliarder kroner til fattigdomsbekjempelse. Nesten en milliard kroner – 920 millioner – går til omlegging av barnetrygd, gratis kjernetid i barnehage for lavinntektsfamilier, differensiert oppholdsbetaling i barnehage og SFO samt økte sosialhjelpssatser.

I tillegg får kommunene 1,8 milliarder kroner som de kan bruke på velferdsordninger som «barnevern, rus/psykiatri, integrering, og ressurstunge brukere», for å sitere partiets pressemelding.

Mer til forskning

I sitt forslag til statsbudsjett vil Venstre gi mer penger til skole og forskning enn regjeringen legger opp til.

Partiet ønsker å gi 1,1 milliarder kroner mer enn regjeringen til forskning. Partiet ønsker også å gi mer penger til grunnskolen.

«Venstre foreslår en mersatsing på 951 mill til lærere og grunnskole, inkludert videreutdanningsløft for ukvalifiserte og 250 nye helsesøstre», skriver partiet i en pressemelding mandag.

Les også:

Mobilshopping tar av: Hvert tredje nettkjøp skjer fra mobil- Jeg vil tro at flere vil handle over nett i fremtiden. Ingen kan stoppe den utviklingenNetthandelen-eier: 90 prosent sikker på at politikerne snurRegjeringen økte tollfrigrensen: Komplett skrinlegger millionsatsing

Publisert: