DNB-sjef Rune Bjerke: - Absolutt ikke god timing

DNB-sjef Rune Bjerke mener det nye kapitalkravet til bankene kommer på et dårlig tidspunkt.

KRITISKE TIL JOHNSENS TIMING: DNBs konsernsjef Rune Bjerke (t.v) og leder av Finans Norge Idar Kreutzer (t.h.) er begge kritiske til Sigbjørn Johnsens timing av motsyklisk kapitalbuffer.
Publisert: Publisert:

- Det er absolutt ikke noe god timing. Det hadde vært veldig små kostnader med å vente å se. Norske banker er blant verdens mest solide allerede. Det å skynde seg langsomt kan av og til være en veldig god strategi, sier DNB-sjef Rune Bjerke til E24.

Fredag presenterte finansminister Sigbjørn Johnsen de ekstra kapitalkravene banken må forholde seg til i årene som kommer.

Les også: Har fastsatt forskrift om bankenes kapitalbuffer

En motsyklisk kapitalbuffer på mellom 0 og 2,5 prosent skal settes opp og ned avhengig av tilstanden i norsk økonomi, for å sikre at norske banker kan stå imot finansielle kriser.

Denne bufferen kommer på toppen av det normale kravet til bankenes kapitaldekning.

I særlige tilfeller kan det ekstra kapitalkravet også overstige 2,5 prosent.

Beslutningen om og på hvilket nivå bufferen eventuelt skal ha, fattes av Finansdepartementet etter råd fra Norges Bank. Første gang Norges Bank gir sitt råd blir i forbindelse med pengepolitisk rapport i desember.

- Trenger gnist

Dermed risikerer landets største bank, DNB, og måtte stille med 2,50 kroner ekstra i sikkerhet for hver hundrelapp de låner ut.

Det liker konsernsjef Rune Bjerke i DNB dårlig.

- Jeg synes at i den situasjonen som Norge nå befinner seg i, må man være utrolig aktsomme med å trykke på bremsen. Norske småbedrifter trenger investeringsgnist og ikke det motsatte, sier Rune Bjerke til E24.

- Kan dette være konkurransevridende for norske banker?

- Det er for tidlig å si. Nå må man avvente endelig utforming. Men det er ingenting i dagens situasjon som tilsier at dette er en problemstilling som haster. Det som haster er å harmonisere reglene i Norge med reglene i landene rundt oss, sier Bjerke.

Dårlig timing

Også bransjeorganisasjonen Finans Norge reagerer på timingen til Finansdepartementet, og viser til at Norge er tidligere ute med kravene sammenlignet med EU.

Norske banker er i likhet med konkurrentene i Europa i ferd med å tilpasse seg nye krav til egenkapital, hvor målet er at kjernekapitalen skal utgjøre 9 prosent av utlånene.

- Med gradvis skjerpede kapitalkrav og utsikter til lavere aktivitet i norsk økonomi, er det ikke tilrådelig å innføre et motsyklisk bufferkrav nå, sier Kreutzer i en pressemelding.

Les også: Advarer mot innstramming i nedgangstider

Publisert:
Gå til e24.no