Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Finanstilsynet alene i Europa

– Finanstilsynet og alle andre kan ha tillit til at bankene i Norge er seg bevisst sitt samfunnsansvar, og lettelsene i kravet til kjernekapital vil bli benyttet til økt utlånskapasitet ikke til økte utbytter, skriver Idar Kreutzer, administrerende direktør Finans Norge.

  • Idar Kreutzer
    Administrerende direktør Finans Norge
Publisert:

Vi har registrert at E24s kommentator mener det norske Finanstilsynet har godt faglig grunnlag for sin motstand mot reduksjon i motsyklisk buffer for banker. Vi er usikre på hvilket fag E24s kommentator sikter til, og konstaterer uansett at Finanstilsynet står alene om sin skepsis til et tiltak som er anbefalt av den Europeiske sentralbanken (ECB), og gjennomført i mange land, blant annet i England, Sverige og Danmark.

Les på E24+ (for abonnenter)

Regjeringen bør vise at de tar Finanstilsynets kapital-kritikk på alvor

Det er en grunn til at Norges Bank er tillagt oppgaven om å gi Finansdepartementet råd i spørsmålet om motsyklisk buffer. Det er et såkalt makrovirkemiddel, som har til hensikt at markedene fungerer godt og finansiell stabilitet opprettholdes. Norges Bank har nødvendig markedsforsåelse gjennom sin rolle som sentralbank og markedsaktør. Motsyklisk buffer er finansmakedets sparekonto, der man sparer i gode tider, for å kunne bruke i dårlige tider. En reduksjon av motsyklisk buffer med 1,5 prosent er beregnet å øke tilgangen på kreditt fra bankene med 500 til 600 milliarder kroner. Dette er et kraftfullt og effektivt virkemiddel som norsk næringsliv har behov for.

Det er opplagt at det å redusere kjernekapitalkravene til bankene, er et virkemiddel som skal øke utlånskapasiteten til bankene slik at kortvarige likviditetsproblemer i næringslivet ikke skal føre til massekonkurser. Tiltaket er ikke gjort for å øke utbytteutbetalingene fra norske banker, slik Finanstilsynet tydeligvis frykter. Denne forutsetningen er også uttrykt som en klar forventning fra Norges Bank i forbindelse med at rådet om lettelse ble gitt til Finansdepartementet. Finanstilsynet og alle andre kan ha tillit til at bankene i Norge er seg bevisst sitt samfunnsansvar, og lettelsene i kravet til kjernekapital vil bli benyttet til økt utlånskapasitet ikke til økte utbytter.

Les på E24+ (for abonnenter)

Vi har ikke tid til politisk corona-krangling

Samtidig er det viktig at banker og finansinstitusjoner kan opprettholde normale relasjoner til internasjonale kapitalmarkedene og utbetale normale og forsvarlige utbytter hensyntatt markedssituasjonen. Det er viktig for å sikre konkurransedyktig tilgang til markedene selv om det blåser kraftig. Denne balansegangen har styrene og eierne i banker og finansinstitusjoner ansvar for å håndtere, og det skal vi ha tillit til at de gjør på en forsvarlig måte også fremover.