Regjeringen: Åpner for akutt sosialhjelp til frilansere og næringsdrivende

Regjeringen åpner for at frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få akutt økonomisk sosialhjelp fra NAV, uten vanlig behovsprøving. Det skriver finansminister Jan Tore Sanner (H) i et brev til Stortinget tirsdag ettermiddag.

SIKRING: Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at frilanserne skal få midlertidige nødløsninger, og skal slippe å vente i 17 dager etter bortfall av inntekter.
Publisert:

Dette er dagens gode nyhet for alle som jobber for seg selv, fra frisører til sjåfører, og fra musikere til massører.

Tirsdag kveld presiserer arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) forslaget slik:

«Regjeringen vil nå fylle gapet frem til den nye ordningen med 80% av tidligere inntekt fra dag 17 er på plass. Forskuttering gjennom sosialhjelp vil innebære at midler kan utbetales raskt, men at summen vil avregnes mot senere utbetalinger», skriver han i en epost til VG.

Den nye inntektssikringen som alle partier på Stortinget ble enige om mandag, gjelder ikke før 17 dager etter at inntektene har falt bort, for disse gruppene med egen næringsvirksomhet.

Dette til forskjell fra arbeidstagere, som etter forliket i Stortinget mandag nå er sikret 20 dager med full lønn.

HOLD AVSTAND: Bildet er fra regjeringens budsjettkonferanse i Hurdal, hvor de har pålagt seg ekstra stor avstand for å hindre smittespredning.
Les også

Frisører skuffet over krisepakke – uten inntekt i 16 dager etter yrkesforbud

Midlertidig

– Det overordnede budskapet er at de ordningene som vi har, de kan folk være trygge på, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til VG.

– På en del av disse områdene må vi også ha midlertidige nødløsninger. Det er særlig da for de som står helt uten inntekt. For eksempel de to damene fra Froland som er frisører, som ble intervjuet i VG her om dagen, står jo helt uten inntekt. Selvstendig næringsdrivende har andre ordninger enn andre, og nå er det ingen kunder. Det er ikke lov å ha kunder, legger han til.

Les også

Corona-krisepakken: Permitterte får full lønn i 20 dager

Uten behovsprøving

Løsningen ligger i at Nav kan tilby økonomisk sosialhjelp til frilanserne og andre som jobber for seg selv:

«Kommunal sosialhjelp vil da fungere som en midlertidig inntektssikring frem til det tidspunktet Nav er i stand til å utbetale midler fra den nye ordningen som etableres», skriver regjeringen til Stortinget i brevet som er undertegnet av finansminister Jan Tore Sanner.

Økonomisk sosialhjelp er strengt behovsprøvd. Oppsparte midler skal brukes opp før folk kan få utbetalt stønad. Men denne behovsprøvingen ønsker regjeringen å se bort fra:

«Regjeringen legger opp til at kommunene refunderes for merutgifter til sosialhjelp som følge av dette», skriver Sanner.

Pengene kommer

– De tiltakene som hele det politiske Norge har stilt seg bak, for eksempel at du skal få 100 prosent av lønnen din de første 20 dagene med permittering, er penger man kan være trygge på at kommer, sier Røe Isaksen til VG.

– Men vi klarer ikke å få til alt på en gang. Det kan bli forsinkelser. Og kanskje særlig når det gjelder helt nye systemer kan det ta noe tid før kommer på plass.

Les også

Nav: 45.000 søknader om dagpenger på fem dager

NAV trenger 200 millioner

På fem dager har Nav mottatt 45.000 søknader om dagpenger ved permittering, skriver toppsjefen, Sigrun Vågeng i en oppdatering tirsdag.

- Som vi ser på tallene i dag, så er det jo nivåer på permitteringer og sykemelding som skyter i været, sier Torbjørn Røe Isaksen til VG.

– Og det er en massiv, massiv pågang på Nav, og de jobber på spreng, samtidig som absolutt alle deler av det offentlige nå blir påvirket av at folk har hjemmekontor og noen er i karantene. Selv om det er gode muligheter med ny teknologi, så er det ikke sånn at det er like lett å jobbe i den situasjonen som er nå som det er til vanlig, legger han til.

Den enorme pågangen er foreløpig løst med omdisponeringer internt i NAV.

Men de ferske vedtakene i Stortinget om inntektssikring, stiller NAV på nye prøver. Ifølge regjeringen må NAV lage nye systemer for å dekke opp for nye regler og få utbetalinger til de som trenger det:

«I foreløpige anslag til Arbeids- og sosialdepartementet har etaten anslått et merbehov til systemutvikling alene til over 200 mill. kroner», skriver Sanner i brevet til Stortinget.

Les også

Ap vil nekte krisehjelp til bedrifter som utbetaler utbytte og bonus

Ingen vender på krona

– Nav jobber på spreng, men det er helt åpenbart at Nav vil trenge store ekstra bevilgninger. Denne uka og de neste to ukene som er kritisk. Ingen sitter og vender på krona nå og lurer på de kan gjøre dette av frykt for å gå tom for penger. Nå gjør de det som trengs, sier arbeidsminister Torbjørn Røe-Isaksen.

– Vi mener likevel at det er behov for raskt å gi Nav ekstra penger, og så vil det også måtte komme mer etterhvert. For eksempel i Revidert nasjonalbudsjett. Et viktig politisk signal fra Regjeringen er: Nå må Nav løse oppgaven sin, og vi er villige til å bevilge penger for at de skal få det til, legger han til.

Aner ikke hva det koster

Regjeringen har foreløpig ikke presise anslag på hva de nye reglene for permittering og inntektssikring vil koste over statsbudsjettet.

Men det stopper ikke der. NAV vil også ha behov for en kraftig opp-bemanning nå:

«I tillegg må veksten av overtid dekkes inn og på litt lengre sikt må det ansettes mange nye medarbeidere ettersom det ikke er bærekraftig
over tid å basere seg på omprioritering fra andre viktige oppgaver og overtid alene», skriver Sanner.

«Merutgiftene til økte lønnskostnader er foreløpig ikke beregnet, men det må legges til grunn at behovene vil være betydelige», legger han til.

Verdensomspennende

– Nå handler det om liv og helse. Det er det viktigste nå, sier Røe Isaksen til VG.

– Men vi vet jo også at dette er verdensomspennende. Og dette vil få store økonomiske konsekvenser. Derfor må vi også ruste oss for at dette, selv etter at helsesituasjonen er over, så vil jeg etterlate dype, dype spor i økonomien vår. Nå er det om å gjøre å begrense smitten og tenke liv og helse. Men vi må være forberedt på at dette kan påvirke det norske samfunnet i lang tid framover.

Publisert:
Gå til e24.no