Sentralbanksjefen etter kraftig kronesvekkelse: – Vi følger nøye med

Kronen har svekket seg kraftig mot andre valutaer den siste tiden, uten at ekspertene kan forklare hvorfor. Sentralbanksjef Øystein Olsen sier de følger med på utviklingen.

FØLGER KRONEN: Sentralbanksjef Øystein Olsen.

Foto: Lise Åserud NTB scanpix
 • Caroline Grundekjøn
Publisert: Publisert:

Da Olsen i mars la frem den foreløpig siste pengepolitiske rapporten, hadde kronekursen allerede svekket seg en del og var svakere enn banken hadde anslått i desember. Fremover ventet imidlertid Norges Bank en uendret krone.

– Kronekursen har svekket seg i forhold til vårt anslag fra mars i år, så det følger vi selvfølgelig nøye med på, sa Olsen da han torsdag holdt pressekonferanse i forbindelse med den siste rentebeslutningen.

Han understreket at kronekursen fluktuerer, og at sentralbanken ikke hadde gjort noen nye vurderinger.

– Vi er ikke ved en stasjon hvor vi har hatt som misjon å forklare og begrunne den kronesvekkelsen. Den er for de fleste aktører og observatører, også utenfor Norges Bank, litt vanskelig å forklare, understreket han overfor E24.

Tviler på dekobling

Den siste halvannen måneden har kronen svekket seg kraftig.

** En euro kostet fredag over 9,50 kroner. I midten av februar kostet en euro 8,80 kroner, mens den i midten av april lå like over 9 kroner.

** Den importveide kronekursen, som er vektet mot valutaene til Norges 44 største handelspartnere, er nå over 106. Svakere har ikke indeksen vært siden august i fjor.

Nordeas sjefanalytiker Ole Håkon Eek-Nielsen har pekt på at kronen har gått hånd i hånd med oljeprisen de siste årene, men at dette ser ut til å ha endret seg.

– Det ser ut som at valutamarkedet tar høyde for lavere råvarepriser enn vi faktisk har, uttalte han til E24.

Olsen mener det er for tidlig å konkludere med at det har vært en dekobling av oljepris og valutakurs.

Les også

Svak krone kan gi rekorddyr Europa-ferie

– Jeg tror at vi har sett at oljeprisen har vært ganske nær samvariasjon mellom bevegelser i kronekurs og oljepris. Og jeg tror ikke det er noen dekobling der per dags dato, sier sentralbanksjefen.

– Hvilken betydning har kronekursen for Norges Banks beslutninger fremover?

– Norge er en liten, åpen økonomi med høy import. Og vi er en eksportorientert økonomi også utenfor olje, og for både det nominelle bildet og realøkonomien er valutamarkedet og kronekursen en sentral størrelse, som vi selvfølgelig følger nøye med på, som er sentral i våre vurderinger i pengepolitikken, sier Olsen.

Spekulasjon

Oljebremsen bidro til en kraftig svekkelse av kronen, og dette ble fremhevet som den kanskje viktigste faktoren for å lette omstillingen norsk økonomi gjennomgikk.

Les også

Årsverste for oljen gir årsverste for kronen

Men bedre nøkkeltall den siste tiden har ikke bidratt til den forventede styrkingen.

Ekspertene har trukket frem flere mulige forklaringer:

** Oljeprisen har falt moderat gjennom april. I tillegg har usikkerheten rundt oljeprisen frem i tid tatt seg opp.

** Inflasjonen har falt noe. Lavere inflasjon taler isolert sett for en lavere styringsrente, som igjen taler for en svakere krone.

** Valutaene til andre råvarebasert økonomier har svekket seg markert, noe som kan tyde på at svekkelsen delvis kan baseres på forventninger om utviklingen i råvaremarkedet.

Les også

– Oljeprisen har blitt viktigere enn på lenge

Les også

Årsverste for kronekursen

Les også

Kraftig kronesvekkelse: – Vanskelig å forklare

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Rentemøte Norges Bank
 2. Øystein Olsen
 3. Norges Bank
 4. Valuta

Flere artikler

 1. Kraftig kronesvekkelse: – Vanskelig å forklare

 2. Fortsatt «ekstremt svak», men: Nå øker appetitten på norske kroner

 3. Sentralbanksjefen tror uvanlig svak krone er den nye normalen: – Har blitt overrasket

 4. Annonsørinnhold

 5. Så svak krone spår Olsen

 6. Betalt innhold

  Valutaekspertenes utfordring: Den umulige kronen