Statsbudsjettet 2021

Forsvarssjefens ønskeliste: Minst to nye fregatter og flere kamp-avdelinger i Hæren

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ventes å foreslå en betydelig styrking av Hæren i Nord-Norge. Ifølge VGs opplysninger ønsker han fire stridsklare bataljoner i Brigade Nord, i sitt fagmilitære råd til regjeringen.

STYRKER HÆREN: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens fagmilitære råd skal inneholde gode nyheter for generalmajor Eirik Kristoffersen (til høyre) som er sjef for Hæren.

Tore Kristiansen, VG
 • Alf Bjarne Johnsen
Publisert:

I rådet skal det også komme forslag om minst to nye fregatter etter at «Helge Ingstad» gikk tapt i fjor.

Forsvarssjefen legger fram sitt fagmilitære råd tirsdag. Men allerede nå kan VG avsløre detaljer fra forsvarsledelsens eget forslag.

Flere offiserer og soldater

VG er kjent med at forsvarssjefen vil be om en betydelig økning av både ansatte offiserer og vernepliktige i planen. Formålet skal være å øke Forsvarets utholdenhet.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mottar det fagmilitære rådet på tirsdag. Rådet er regjeringens grunnlagsdokument for det videre arbeidet med langtidsplanen for Forsvaret, som er ventet til våren.

Ifølge VGs opplysninger ønsker forsvarssjefen å prioritere Hæren og Sjøforsvaret spesielt i denne planen. Luftforsvaret var høyest prioritert i forrige langtidsplan i 2016, og har både nye kampfly og nye overvåkningsfly i bestilling.

Fra tre til to

Som følge av landmaktplanen som Stortinget vedtok i 2017, har Brigaden snart bare to kampavdelinger i kontinuerlig beredskap. Den tredje gjøres om til en mobiliserbar avdeling - riktignok med kort varslingstid - blant annet for å bygge opp igjen en hærstyrke på garnisonen i Porsanger i Finnmark.

Personer som har kjennskap til innholdet i forsvarssjefens råd, sier til VG at Bruun-Hanssen og hans toppledergruppe vurderer Hæren som for liten til å løse sine oppgaver nå. Derfor er det nødvendig - som et minimum - å øke størrelsen på Brigade Nord til fire kampavdelinger.

Det er ikke bare antallet kampavdelinger som ønskes større fra Forsvarets side, men også størrelsen på hver enkelt bataljon, får VG opplyst.

Fregatten «Helge Ingstad» kom hem til Haakonsvern på flåte etter forliset i fjor høst. Regjeringen har etter råd fra Sjøforsvaret bestemt at den ikke skal repareres. Nå vil forsvarssjefen erstatte den med minst to nye fregatter.

Hallgeir Vågenes

To eller flere fregatter

Etter tapet av fregatten «Helge Ingstad» har Marinen mistet betydelig kraft. Akkurat nå har Marinen en fregatt avgitt til NATOs stående styrke i Atlanterhavet. En er på vedlikehold, og Marinen har da bare to fregatter igjen til å patruljere, øve og hevde norsk suverenitet.

Ifølge VGs opplysninger mener forsvarssjefen at regjeringen må anskaffe minst to nye fregatter. Den ene skal erstatte «Helge Ingstad», Den andre skal overta oppgaver som i dag løses av Skjold-klassen som etter hvert skal fases ut.

Personellsituasjonen i Forsvaret skal være en bekymring som forsvarsledelsen nå vil anbefale regjeringen å gjøre noe med.

Flere soldater i førstegangstjeneste og flere offiserer skal være et tiltak fra forsvarssjefens side for å øke evnen til å delta i NATOs felles operasjoner samtidig som beredskapen opprettholdes hjemme.

Minimum-forslag

Regjeringen har bedt om fagmilitære råd som tar utgangspunkt i ulike økonomiske rammer. Minst ett av dem skal være i tråd med ambisjonen om å nå NATOs to-prosentmål i 2024.

Ifølge VGs opplysninger skal forslagene om fire kamp-bataljoner i nord og minst to nye fregatter og mer personell, være noe som forsvarssjefen mener er et minimum av hva som skal til for å opprettholde et troverdig forsvar.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Statsbudsjettet 2021
 2. Forsvaret
 3. Haakon Bruun-Hanssen
 4. Brigade Nord
 5. Marinen
 6. Solberg-regjeringen
 7. Frank Bakke-Jensen

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Forsvarssjefen vil ha fire nye fregatter

 2. Betalt innhold

  Nytt multirollesfartøy kan styrke Sjøforsvaret

 3. To år etter ulykken – milliardfregatten blir til skrap og undersøkelsene drøyer

 4. Annonsørinnhold

 5. Solberg-regjeringen holder på vekstanslag

 6. Regjeringen venter nedgang i oljeprisen neste år