Høy usikkerhet og uenighet før Olsens rentebeslutning: – Blir helt sjokkert om de hever renten

Norges Bank kan sette opp renten for fjerde gang torsdag, men handelskrig, global vekstbrems og rentefall i utlandet skaper stor usikkerhet om beslutningen. Rentetoppen er uansett snart nådd, mener E24s Renteråd.

DELTE MENINGER: Renterådet møtes før Norges Bank tar sin rentebeslutning. F.v. makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets, senior porteføljeforvalter i Storebrand, Olav Chen, sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB, sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan Ludvig Andreassen og seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.
Publisert:

– Det kan umulig haste med å heve renten nå. Jeg vil bli helt sjokkert om de hever renten, sier sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen.

E24s renteråd møtes før Norges Bank bestemmer om styringsrenten skal skrus opp enda et knepp. Andreassen er sikker i sin sak, men blant andre økonomer spriker meningene om hva som vil skje med renten, mer enn på lenge.

Får du god nok rente? E24 og VG skal lage Norges beste rentekart på Penger.no. Hjelp oss med å legge inn din rente, så kan du snart sjekke deg mot snittet!

Sentralbanksjef Øystein Olsen har gått mot strømmen i år, og satt opp styringsrenten mens mange av hans kolleger i andre land kutter lånekostnadene.

Global vekstbrems, handelskrig og brexit er noen av hendelsene som kan forklare hvorfor sentralbanker verden rundt har endret sine planer i den største snuoperasjonen siden 2009.

Spørsmålet er om de internasjonale usikkerhetsfaktorene vil bremse Olsens renteplan.

Hvis renten settes opp igjen blir det fjerde gang Norges Bank strammer til siden september i fjor.

E24 følger rentebeslutningen fra Norges Bank torsdag. Rentebeskjeden kommer klokken 10, mens pressekonferansen starter en halvtime senere.

Les på E24+

(+): Derfor går Norges Bank mot strømmen

Høy usikkerhet

Her hjemme har Norges Bank så langt signalisert at styringsrenten trolig skal videre opp i år. Prognosen har vært at rentetoppen nærmer seg.

Blant økonomene er det full splid om hva sentralbanken vil gjøre med renten denne gangen. Ifølge en rundspørring fra Reuters tror 15 av 29 økonomer at renten heves fra 1,25 til 1,50 prosent.

– Det er veldig tydelig at det er større usikkerhet, sier sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB.

– Det er fremfor alt koblet til utviklingen ute, både den politiske utviklingen og vekstutsiktene, som andre sentralbanker som ESB og Fed (henholdsvis den europeiske og amerikanske sentralbanken, journ.anm.) har respondert på, sier hun.

ESB kuttet nylig renten til minus 0,5 prosent, mens Federal Reserve har senket renten for første gang siden finanskrisen, til 2,25 prosent, og kan kutte igjen onsdag kveld.

Sjefstrateg i SEB, Erica Blomgren Dalstø og senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand tror at Norges Bank vil sette opp renten til 1,50 prosent torsdag.

Porteføljeforvalter Olav Chen kaller sentralbankenes helomvending et «dramatisk skifte».

– For ni måneder tilbake var det ikke så tydelig at sentralbankene skulle kjøre på slik man har sett. Spørsmålet er om Norge er annerledeslandet, sier han.

– Det blir mer usikkerhet når vi er nærmere toppen. Det er egentlig snakk om det blir en heving til eller om vi allerede har nådd rentetoppen, sier Dalstø.

Les også

SSB tror rentetoppen er nådd

– Vi er på rentetoppen

Tross svekket vekst i andre land går det fortsatt bra i norsk økonomi.

Spesielt oljeinvesteringene løfter økonomien i år, men det er ventet at oljemotoren bremser neste år. Samtidig er kronen fortsatt svak, som gir rom for høyere rente.

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken ser få tegn til press i norsk økonomi, og mener det er et av argumentene for at Norges Bank burde la renten være uendret på 1,25 prosent.

– Vi har ikke fått et videre fall i ledigheten. Det har heller bare flatet ut. Jeg synes lønnspresset er høyst moderat i norsk økonomi nå. Vi ser også at bedriftene sier at kapasiteten ikke har strammet seg til, og at de melder om normal tilgang til arbeidskraft.

VENTER UENDRET RENTE: – Det er ikke åpenbare presstendenser som gjør at det haster (med å heve renten, journ.anm.) og heller ikke i boligmarkedet der prisveksten er ganske moderat, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

I Norges Banks regionale nettverk melder næringslivet at veksten fortsatt er god, men fremover venter bedriftene at veksten skal avta litt.

– Vi er rundt veksttoppen nå. Det kommer til å bli en avmatning neste år, som blir mer betydelig. Når vi da ikke rekker å få ordentlig press i økonomien i forkant, så mener jeg at vi er på rentetoppen, sier Hov.

Les også

Bred forventning om nytt rentekutt i USA: – Alle venter at det kommer

Uenige om boligmarkedet

Andreassen i Eika Gruppen ser mot boligmarkedet. Han trekker frem de siste tallene fra Samfunnsøkonomisk analyse, som viser at det er igangsatt bygging av 5.795 boliger i Norge hittil i år, 42 prosent færre enn på samme tidspunkt i fjor.

Boligtallene får Andreassen til å mene at det ikke er noe behov for å stramme inn i økonomien med høyere renter.

– Det kan være litt tilfeldigheter, men likevel, det bør være mer enn nok til å roe Norges Bank, sier sjeføkonomen som også trekker frem den internasjonale uroen.

Sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan Ludvig Andreassen.

Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære sier seg enig i at det ikke haster med høyere rente. Boligmarkedet er likevel ikke blant de mørke skyene på himmelen nå, mener DNB Markets-økonomen.

– Boligmarkedet ser ut som det går greit, enten man ser på investeringssiden eller prissiden.

Les også

Full rentesplid etter Norges Bank-rapport: – Jo, vi er spente

– Taper ikke på å vente

Norges Bank har ved flere rentemøter vært bekymret for handelskrigen, fordi den kan føre til lavere vekst hos handelspartnerne og gi lavere oljepris, som igjen kan ramme norsk økonomi.

Fjære mener handelskrig, brexit og dårligere tider internasjonalt er gode grunner for å la renten ligge i ro denne gangen.

– Norges Bank har hevet tre ganger på ganske kort tid. De taper ikke så mye på å vente og se an litt.

Les også

Sjeføkonom tror norske renteøkninger kan være over

Publisert: