Striden om kraftskatten

Utvalg foreslår endringer i skatteregimet for vannkraft

Et ekspertutvalg foreslår å avvikle ordninger som gir kommunene direkte skatteinntekter fra vannkraft.

Vannføring i Reinforsdammen
 • Sigrid Moe
 • Ingvild Sagmoen
 • NTB
Publisert:

– Det er nok et dramatisk angrep på Distrikts-Norge og fylkeskommunene, sier ordfører Jarand Felland (Sp) i kraftkommunen Tokke i Telemark.

Det såkalte kraftskatteutvalget overleverte sin rapport til finansminister Siv Jensen (Frp) mandag formiddag. Felland oppfatter rapporten som en del av regjeringens politikk, der de ønsker å sentralisere Norge.

Ordfører Stian Brekkvassmo (Ap) i Namsskogen i Trøndelag og Gerd Helen Bø (Sp) i Suldal i Rogaland sier at de blir målløs av forslaget.

– Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Mener de virkelig dette? sier Brekkvassmo.

Ekspertutvalget anbefaler å avvikle ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift. I tillegg mener utvalget at eiendomsskatten for vannkraftverk bør normaliseres. Inntektene fra disse ordningene går i dag direkte til kommunene. 

Les også

Vindkraftkommunene tjener mye mindre penger enn vannkraftkommunene

Sitter igjen med mindre

– De tar vekk de ordningene som har vært der i 100 år, der vi får kompensasjon for naturinngrepene i kommunen. Jeg er veldig overrasket. Dette begynte med at kraftverkseierne skulle få større muligheter til å investere, og da var grunnrenteskatten det største hinderet. Nå er den uendret, og det andre er borte, sier ordfører Bø i Suldal.

I Suldal står inntektene fra vannkraften for om lag 40 prosent av kommunens inntekter, mens i Namsskogan er det rundt 30 prosent av kommunens inntekter.

– Det er utrolig historieløst. De viser så lite respekt for samfunnskontrakten vi hadde. Vi har ofret vår natur mot denne kontrakten, som de nå foreslår å bryte. Ut fra det jeg ser, rører de ikke noe som er i negativ retning for statens inntekter, de tar bare fra distriktskommunene, sier Brekkvassmo i Namsskogan.

Utvalget begrunner forslaget med at konsesjonskraft, konsesjonsavgift og eiendomsskatt har uheldige virkninger siden de ikke er basert på lønnsomhet i vannkraftverkene. Det svekker selskapenes incentiv til å investere. 

En nøytral grunnrenteskatt vil derimot gi selskapene incentiv til å gjennomføre lønnsomme investeringer. Videre bør vannkraftselskaper betale ordinær selskapsskatt, akkurat som andre bedrifter, fastholder utvalget.

Les også

Fersk Pareto-rapport om kraftbransjen: Solid hopp i eiernes utbytter

Vannkraft-fremtiden

Utvalget mener samtidig at det er fullt mulig å fortsette å gi kommunene like mye av inntektene som før. Men inntektene må da omfordeles av staten. 

Skal samlede offentlige inntekter holdes uendret fra dagens nivå, må grunnrenteskatten økes fra 37 til 39 prosent.

Ordførerne E24 har snakket med sier at det nå er duket for protester og debatt.

– Vi har stått og ropt før, og vi kommer ikke til å gi oss. Om dette blir vedtatt, er det bare å legge ned. Distriktskommunene er avhengig av disse inntektene, sier Brekkvassmo.

– Jeg tror ikke det kan bli slik de foreslår. I den troen ligger det også et håp, sier Bø.

Finansminister Siv Jensen sier regjeringen er opptatt av at vannkraften også i fremtiden skal gi positive ringvirkninger for lokalsamfunnene.

– Slik jeg ser det, er det ingenting i utvalgets forslag som hindrer at kraftinntektene til kommuner og fylker opprettholdes, sier hun.

– Håper de setter seg inn i forslaget

Leder av ekspertutvalget Per Sanderud håper kommunene vil sette seg inn i hva forslaget faktisk innebærer.

– Hele kraftproduksjonen er en distriktsnæring. Og hva er det vi foreslår? Vi foreslår å øke verdiskapingen. Enten på den ene eller andre måten. Den verdiskapingen havner i distriktene. Så det er overhodet ikke noe angrep på distriktene. Prøver å gjenta kontinuerlig at de kommunene kan få akkurat det samme som før, sier han.

– Det er viktig at de ikke bare snakker fra overskrifter, men at de ser på hva som ligger i forslaget. Vi ønsker mer verdiskaping i distriktene. For det er der denne bransjen er. Og så må politikerne sette den fordelingen de ønsker. De kan få samme fordeling i dag, fra noe som er en enda større kake.

Pressemeldingen fra utvalgetPressemelding fra finansminister Siv Jensen
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Striden om kraftskatten
 2. Vannkraft
 3. Siv Jensen
 4. Finansdepartementet
 5. Suldal
 6. Namsskogan
 7. Stian Brekkvassmo

Flere artikler

 1. Norske vindkraftkommuner kritisk til kraftutvalgets forslag

 2. Nær 100 kommuner refser forslag om kraftskatt

 3. Betalt innhold

  Ekspertutvalg vil droppe kommunal skatt fra vannkraft

 4. KrF vil la kommuner beholde kraftmilliarder

 5. Regjeringen dropper forslag på vannkraftbeskatning