Norske nøkkeltall

Fersk NHO-rapport: – Den sterke veksten er i ferd med å avta

Dempet aktivitet i olje og gass, industri, kraftforsyning og boligbygging kan bidra til å bremse Norges vekst de neste årene, tror NHO.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

Moment Studio / NHO
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

I en fersk konjunkturrapport anslår NHO at den norske fastlandsøkonomien vil vokse med 2,6 prosent i år, men at veksten vil dempes til 2,3 prosent neste år før den avtar til 1,7 prosent i 2021 og 2022.

«Det er flere tegn til at den sterke veksten i norsk økonomi er i ferd med å avta», skriver arbeidsgiverorganisasjonen i rapporten.

– Det skyldes lavere vekst i oljeinvesteringene, og noe vi sjelden snakker om, nullvekst i bedriftsinvesteringene. Det har vært fantastisk frisk vekst i bedriftsinvesteringene de siste årene, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO til E24.

– I år er det særlig Johan Sverdrup-feltet som drar opp oljeinvesteringene. Og når bedriftsinvesteringene svekkes, og vi merker smitten gjennom svakere vekst ute, så er det liksom ikke noe nytt som står klar til å ta over. Derfor er vekstutsiktene svakere fremover, sier Dørum.

Les også

Handelskrig og brexit bidrar til usikkerhet: – Vi er slitne av å avvente

NHO venter at petroleumsinvesteringene på sokkelen øker med 14 prosent i 2019, etter at næringen har økt lønnsomheten grunnet høyere oljepris og flere år med kostnadskutt.

Neste år dempes derimot veksten i olje- og gassinvesteringene til tre prosent, tror NHO, som spår at investeringene deretter vil falle med fem prosent i 2021 og to prosent i 2022.

– Hvorfor avtar ikke veksten i norsk økonomi enda mer til neste år?

– Det er fordi det tross alt er underliggende vekst i økonomiene rundt oss. Det er også fortsatt vekst i oljeinvesteringene neste år, bare mye svakere. Vi har også vekst i privat forbruk og offentlig etterspørsel, bare mye mer beskjedent enn i år, sier Dørum.

Tror ikke på heving

Slik bildet ser ut for norsk økonomi tror ikke NHO at det er sannsynlig med flere rentehevinger fra Norges Bank med det første, etter at renten det siste drøye året har blitt hevet fra 0,5 prosent til 1,5 prosent.

– Der Norges Banks rentebane fra september sier at det er 40 prosent sannsynlighet for en heving de neste to årene, med en rentetopp på 1,60 prosent, tilsier vår bane at det er mer sannsynlig at neste renteendring er et kutt, sier Dørum.

– Men vi har ikke 100 prosent sannsynlighet for kutt. La oss si at det er 60–70 prosent sjanse for et kutt i løpet av prognoseperioden ut 2022. Vekst- og inflasjonsbildet er såpass svakt at det er mer sannsynlig med kutt enn heving, sier han.

Les også

For første gang siden finanskrisen opplever varehandelen nedgang

Oljeboomen avtar

NHO tror ikke at oljeinvesteringene vil opprettholde den solide veksten fra i år.

«Den kraftige investeringsveksten vedvarer neppe til neste år. Ferdigstillelse av flere store prosjekter gjør at drahjelpen fra petroleumsnæringen blir mindre neste år og trolig negativ i 2021», skriver NHO i rapporten.

«Samtidig har aktivitetsveksten hos Norges handelspartnere avtatt i takt med at handelsspenningene ute har økt. Den økonomiske usikkerheten har tiltatt og forventes å vedvare fremover», legger NHO til.

Prosjekter som fase én av Johan Sverdrup og Johan Castberg bidrar mye til veksten i oljeinvesteringer på 14 prosent i år. Leteaktiviteten har også tatt seg opp i fjor og i år, påpeker NHO. Det kommer en rekke prosjekter de neste årene (se faktaboks), men mange av dem er mindre.

NHO venter også at øvrige bedriftsinvesteringer øker sterkt i år, særlig grunnet høye investeringer i industrien.

«På tross av fallende verdenshandel har norsk eksport holdt seg rimelig godt oppe så langt i år. Mens eksporten av enkelte industrivarer har falt noe gjennom året, har eksporten av fisk økt mye og nådd et rekordhøyt nivå i oktober», skriver organisasjonen.

Les også

Varsler vekstbrems i Norge

Dempede investeringer i industri og bolig

«De siste tre kvartalene har markedsutsiktene hos oljerettede medlemsbedrifter falt, men da fra et høyt nivå. Sluttføring av enkelte større prosjekt kan ha bidratt til dette fallet. Samtidig holder markedssituasjonen seg god og er noe over gjennomsnittet for bedriftene for øvrig», skriver NHO i sin rapport.

NHO påpeker at industriinvesteringene skal falle med 8 prosent til neste år, målt i løpende priser, ifølge SSBs siste investeringstelling. Det skyldes særlig at flere store investeringsprosjekter ferdigstilles. Også innen kraftforsyning ventes investeringene å falle, omtrent like mye som i industrien.

Samtidig venter NHO at også boliginvesteringene vokser svakere fremover. Etter å ha økt med 1,6 prosent i år, venter NHO at boliginvesteringene øker med 1,5 prosent neste år, 1,3 prosent i 2021 og 0,9 prosent i 2022.

Les på E24+

Dette kan ledere som skal ansette, lære fra aksjemarkedet

Nedjustert fremtidstro

NHO gjennomfører jevnlig en spørreundersøkelse blant sine medlemmer, og denne viser nå en svekket tro på fremtiden.

«Fremtidstroen hos våre medlemsbedrifter er klart nedjustert siden august», skriver NHO.

Organisasjonen tolker tallene slik at bedriftene samlet sett vurderer at veksten vil avta, men holde seg på plussiden til neste år. Det er særlig de generelle markedsutsiktene som er nedjustert, skriver NHO.

NHOs bilde av noe svakere vekst fremover bekreftes også av bedriftene i Norges Banks regionale nettverk. Bygg- og anleggsnæringen og oljeleverandørene til norsk sokkel venter den sterkeste avdempingen det neste halvåret, meldte Norges Bank tirsdag.

Les også

Røkke satser på sol: Aker kjøper Ulltveit-Moes Rec-aksjer

Mangler vekstmotorer

Sjeføkonomen sier at det ikke er så mange vekstmotorer igjen for Norge når investeringene i oljen og industrien bremser opp, i tillegg til at veksten i boliginvesteringene også dempes.

Regjeringen har i tillegg varslet at det er mindre rom for å øke oljepengebruken i årene fremover enn det som har vært tilfelle hittil.

– I 2021 faller oljeinvesteringene. Vi går fra sterk vekst til svak vekst, og så til fall. Så har vi enda mindre som bufrer for det. Boliginvesteringene monner ikke, vi antar at de vil vokse svakere i de kommende årene, sier Dørum.

– Men at veksten i Norge dempes til 1,7 prosent, det er ingen krise?

– I oktober la vi frem utsikter for økonomien på mellomlang sikt. Der anslår vi den årlige trendveksten frem til 2030 til 1,7 prosent. Skreller du bort befolkningsveksten er du nede på rundt én prosent. Det skyldes aldring, lavere oljeproduksjon og oljeinvesteringer, og lavere produktivitetsvekst, fordi vi blir mer av en tjenesteøkonomi der produksjonsveksten er mer beskjeden, sier Dørum.

Han tror norsk økonomi klarer seg greit selv om oljesektoren etter hvert får en mindre rolle enn før. Så lenge det er vekst blant handelspartnerne og regjeringen fortsetter å fase inn oljepenger i økonomien, så vil det kunne motvirke effekten av oljebremsen som er ventet i kommende år, tror Dørum.

– Hverken kortsiktig eller langsiktig kan det karakteriseres som et krisescenario, det blir bare et mer krevende bilde enn vi har vært vant til de siste tiårene. Det har vært lettere for Norge enn mange av handelspartnerne, og fremover vil det ikke bli fullt så lett, sier han.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Norske nøkkeltall
 2. NHO
 3. Oljeinvesteringer
 4. Eksport
 5. Øystein Dørum
 6. Norsk sokkel
 7. Oljepenger

Flere artikler

 1. Nordea spår investeringsfall: – Vil dempe norsk økonomi

 2. Veksten i norsk økonomi bremser mer enn ventet

 3. SSB: Oppturen i norsk økonomi nærmer seg slutten

 4. Annonsørinnhold

 5. SSB ser lysere på utsiktene, venter renteoppgang neste år

 6. Norges Bank om oljeinvesteringene fra 2021: – En naturlig avdemping