Nav: 1.700 færre arbeidsledige i november

Arbeidsledigheten faller videre i november, viser nye tall fra Nav. Det er 12. måned på rad med nedgang i ledigheten. – Alt i alt er det en sterk utvikling, sier makroøkonom.

FERSKE TALL: Nav slipper nye tall over arbeidsledigheten fredag. Her fra byggegropen for det nye Nasjonalmuseet på Vestbanetomta i Oslo. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:

Antallet registrerte som helt arbeidsledige hos Nav falt med 1.700 personer i november, ifølge sesongjusterte tall.

Inkludert de arbeidssøkerne som deltar på tiltak, den såkalte bruttoledigheten, ble det også 1.700 færre ledige.

– Den registrerte arbeidsledigheten fortsatte å falle i november. Stadig færre melder seg som arbeidssøkere hos Nav, og sammenlignet med i fjor varsler langt færre bedrifter om oppsigelser og permitteringer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Der vises det til at 770 personer registrerte seg som arbeidssøkere hver dag i november i gjennomsnitt. Det er 300 færre enn på toppen i starten av 2016.

Det innebærer at mellom 6.000 og 7.000 færre personer melder seg som arbeidssøkere i løpet av måneden sammenlignet med toppnivåene.

12. måned med ledighetsfall

Det var nedgang i ledigheten i de fleste fylkene gjennom måneden, med størst prosentvis nedgang i Telemark og Rogaland, ifølge statistikken.

Les også

SSB venter oppsving i oljeinvesteringene: – Viktig drahjelp for norsk økonomi

Også innen de fleste yrkesgruppene ble det færre arbeidsledige. Her var nedgangen i antallet ledige størst innen industriarbeid og bygge- og anleggsarbeid.

I en kommentar peker makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets på at antallet registrerte ledige falt for 12. måned på rad.

Hun peker også på at utviklingen er bedre enn hva sentralbanken trodde i sin siste rapport.

– Ledigheten fortsetter nedover og nedgangen ser ut til å være litt større enn Norges Bank så for seg i septemberrapporten, skriver Fjære.

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov mener utviklingen de siste to månedene, med en nedgang i helt ledige på 1.700 personer både i oktober og november, er sterk.

– Alt i alt er det en sterk utvikling når vi se de to månedene i sammenheng, sier han til E24.

– Skulle vi konkludert ut fra disse tallene alene ville vi sagt at utviklingen hittil for norsk økonomi er sterkere enn Norges Bank har anslått, sier Hov.

13.900 færre ledige siste år

Det siste året har arbeidsledigheten ligget i en fallende trend. 64.200 var helt arbeidsledige ved utgangen av november, som er 13.900 færre sammenlignet med november i fjor.

Andelen ledige har gått ned til 2,3 fra 2,8 prosent i perioden. Det er lavere enn analytikerkorpset hadde sett for seg.

Les også

Shoppingtall senket kronen: Svakeste siden finanskrisen

Ifølge Fjære ventet økonomene på forhånd en ledighet på 2,4 prosent i november, mens Norges Bank har et anslag om registrert ledighet på 2,7 prosent i år og 2,5 prosent neste år.

Samtidig har bruttoledigheten falt med 13.800 til 84.700 personer, tilsvarende en nedgang fra 3,6 til 3 prosent.

Det siste året er ledighetsfallet størst for ingeniør- og ikt-fag. Her var nedgangen på 34 prosent, mens det ble 31 prosent færre ledige innen industriarbeid.

Geografisk sett var det Rogaland som sto for den største ledighetsnedgangen på 32 prosent, men det har blitt færre ledige i alle fylker.

Oljefylket Rogaland er likevel der ledigheten er høyest, med 3,1 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av Aust-Agder med 3 prosent.

I den andre enden av skalaen er Sogn og Fjordane og Oppland med en ledighet på henholdsvis 1,3 og 1,5 prosent.

Les også

Vil tillate utdanning på dagpenger

Les også

Nav: Halvering av antall varsler om oppsigelser og permitteringer

Les også

Ber flere gjøre som denne butikken

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsledighet
  2. Nav

Flere artikler

  1. 2200 færre ledige i januar: – Supersterke tall

  2. Færre ledige: – Veldig sterke tall

  3. Ledigheten faller for 13. måned på rad

  4. Ferske NAV-tall: Laveste ledighet siden 2009

  5. Nav: Kraftig nedgang i antallet arbeidssøkere i juni