Kraftig prisvekst i næringseiendom bekymrer Norges Bank: – Større fallhøyde

I skyggen av nordmenns høye gjeld og boligprisene stiger risikoen i næringseiendom, i takt med den kraftige prisveksten, viser Norges Bank-rapport.

PRISHOPP: Prisene i næringseiendom fortsetter oppgangen, ifølge Norges Bank. Her utsikt fra Sørenga mot Barcode i Bjørvika. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
Publisert: Publisert:

Mens boligprisveksten har blitt dempet har prisene på næringseiendom derimot fortsatt oppover fra allerede høye nivåer.

Det øker risikoen i sektoren der bankene har nesten halvparten av sine næringsutlån, ifølge rapporten om det norske finansielle systemet som ble presentert mandag.

– Vi tror at sårbarheten har økt særlig i næringseiendomsmarkedet, blant annet fordi prisene nå har økt så mye, sier visesentralbanksjef Jon Nicolaisen til E24.

– Den sektoren er viktig fordi den er så stor del av bankenes utlån, sier han.

Rapporten tar for seg utviklingen i det finansielle systemet, og Norges Bank lister opp de viktigste sårbarhetene i Norge. Dette er utviklingstrekkene sentralbanken mener kan forsterke en nedtur i økonomien, og i verste fall forårsake en finansiell krise.

Les også: Nordea-topper frykter rentesmell etter lånefest i eiendom

– Større fallhøyde

Som i fjor og året før blinker husholdningenes høye gjeld rødt på Norges Banks radar. I tillegg trekkes høye boligpriser og næringseiendomspriser frem på sentralbankens bekymringsliste.

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen.

– Både husholdningssektoren og deler av foretakssektoren, blant annet næringseiendomsmarkedet, er blitt mer sårbart i den forstand at gjelden har økt. Og prisene har økt, altså er det større fallhøyde, sier Nicolaisen.

Den største endringen i sårbarhet siden i fjor har vært i næringseiendom, ifølge visesentralbanksjefen. Hovedårsaken er den nevnte prisoppgangen, som har pågått nærmest uavbrutt siden finanskrisen i 2008.

Tallene fra Norges Bank viser at bankene har lånt ut 1.427 milliarder kroner til næringslivet. Av dette står næringseiendom for 45 prosent, eller 642 milliarder kroner.

Næringseiendom er preget av høy gjeld, noe som betyr at høyere renter biter mer, påpeker sentralbanken.

– Det kan i og for seg være sunt, gitt den utviklingen vi har sett i det siste. Men det er klart at det vil være noen tilpasninger der. Det er nettopp også derfor vi fokuserer på tapsrisikoen i den delen av banklånene, sier visesentralbanksjefen.

Les også: Finanstilsynets stresstest viser en sårbar økonomi: – Vi håper dette går bra

Gir de største tapene i krisetider

Lange leiekontrakter og rentebinding kan imidlertid gjøre eiendomsselskapene mindre sårbare, ifølge rapporten.

Torbjørn Hægeland, direktør for avdelingen Finansiell stabilitet.

Men når det først går galt blir tapene store. I krisetider er det historisk sett næringseiendom som har påført bankene de største tapene på lån til næringslivet, påpeker Norges Bank.

– Den risikoen vi først og fremst peker på er ved en krise. Næringseiendom er en sektor med høy gjeldsbelastning som vi peker på som en risiko. Men den økningen i næringseiendomspriser som vi ser bidrar til gjeldsveksten, sier Torbjørn Hægeland, direktør for finansiell stabilitet i Norges Bank.

– Du kan få tilpasninger i normale tider, men som kan håndteres. Problemet melder seg først for alvor hvis det blir en virkelig dyp krise. Det er i hvert fall det historien tilsier, istemmer Nicolaisen.

Les også

Ny kontortrend til Norge: Skal samle storselskaper og vekstbedrifter i ett bygg

– Vil ikke utløse en krise

Sentralbanken hevet styringsrenten i høst, for første gang siden 2011, og har varslet at rentene skal videre opp.

– Det er klart at det vil bli noen tilpasninger i dette markedet når renten øker. Det er det ikke noen tvil om, sier Nicolaisen.

De skisserte renteøkningene vil imidlertid ikke være nok til å utløse en større nedtur i eiendom, ifølge visesentralbanksjefen.

– Under normale forhold vil ikke en renteoppgang som den Norges Bank har sett for seg utløse en krise som vi her snakker om. Det skal mer til enn det, sier han.

Les også

Norges Bank-rapport: Gjeld, boligpriser og næringseiendom er de største risikofaktorene

Les også

– Mye går godt i Norge nå

Les også

Næringseiendom for 84 mrd. gikk unna i 2017

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om