Arbeidsledigheten faller mer enn ventet: Forventer renteheving og høy lønnsvekst

Antallet registrerte helt ledige falt med 1.400 personer fra mars til april, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Det taler for at rentene settes opp i juni, mener analytikere.

UNDERVURDERTE: Fallet i arbeidsledigheten ble sterkere enn sjefanalytiker Nordea Markets, Erik Bruce, hadde ventet på forhånd. Det bygger opp om at Norges Bank bør følge planene sine og sette opp renten i juni.
 • Fredrik Kampevoll – Aftenposten
 • Hans Henrik Torgersen
Publisert: Publisert:

Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, falt også med 1.400 personer.

– Ledigheten har nå falt i mer enn to år, og nedgangen fortsatte i april. Det er i Trøndelag og blant ingeniører og ikt-medarbeidere at ledigheten har falt mest den siste måneden, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

På forhånd hadde Nordea Markets og sjefanalytiker Erik Bruce spådd et fall på 700 ledige i april, noe lavere enn trenden som er på 900 færre ledige.

– Det er noe usikkerhet rundt tallene da de ble publisert sent, men den generelle trenden er at arbeidsledigheten går ned. Arbeidsledigheten har falt lenge, og nå faller den fort, sier Bruce til E24 etter at tallene er publisert.

Før rapporten var det ifølge DNB Markets ventet at den ujusterte ledighetsraten ville falle til 2,3 prosent, og man trodde den nedadgående tendensen ville fortsette.

Les også

Regjeringen får kjeft for Nav-utredning: – Dette er å holde arbeidsledige for narr

Forventer lønnsvekst

Ved utgangen av april var det registrert 63.300 helt arbeidsledige hos NAV. Arbeidsledigheten utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. 48 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i april.

At det blir stadig færre arbeidsledige gjør at det blir mer konkurranse om arbeidskraften.

– Tilstrammingen i arbeidsmarkedet regner vi med kan slå ut i høyere lønnsvekst. Det er grunnen til at lønnsveksten har tatt seg opp fra rundt to prosent i året til over tre i år. Kampen om arbeidskraften øker, og behovet for moderasjon er redusert, sier Bruce.

Det synet deler Frank Jullum, som er sjefanalytiker i Danske Bank, på Twitter.

Venter renteheving

Til sammen var 79.600 personer registrert som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere på tiltak hos NAV (bruttoledigheten) i april. Det er 10.500 færre enn i april i fjor, ifølge bruddjusterte tall, og tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

Bruce sier at det skapes 40.000 nye arbeidsplasser i året med dagens tempo, mens antall tilgjengelige arbeidstagere stiger med 25.000 kroner i året.

Det taler for at Norges Bank bør dra i bremsen med å sette opp rentene i juni, mener sjefanalytikeren.

– Arbeidsmarkedet kan fort bli i overkant stramt, og det blir mer og mer problemer med å få tak i arbeidskraft. Dette er den viktigste grunnen til at det er behov for å stramme inn fra Norges Bank, sier Bruce.

Det tror DNB Markets kan bidra inn i avveiningen som Norges Bank gjør om renten. DNB Markets tror ikke renten blir satt opp på det neste rentemøtet, og at man vil se den neste rentehevingen først i september.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Arbeidsledighet
 2. Nav
 3. Danske Bank
 4. Nordea
 5. DNB
 6. Rente
 7. Lønn

Flere artikler

 1. Nav: – Stabil arbeidsledighet

 2. Arbeidsledigheten faller videre

 3. Arbeidsledigheten mer enn halvert siden coronatoppen

 4. Nav: Ledigheten faller mest i oljefylkene

 5. Arbeidsledigheten faller videre til 2,2 prosent i oktober