- Finanskrisen endret maktforholdene i verden

– Finanskrisen har ført til en vesentlig endring av maktforholdene i internasjonal politikk, mener utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap).

NYE RELASJONER: Finanskrisen har ført til store endringer i den internasjonale politikken, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre under en redegjørelse i Stortinget tirsdag.

Aas, Erlend
  • NTB
Publisert:

Konsekvensene av finanskrisen, ikke enkeltsaker, var tema for Støres utenrikspolitiske redegjørelse i Stortinget tirsdag.

Støre sa at det kommer nye allianser ledet an av land som Kina, Brasil og India.

– Disse landene bygger nye samarbeidsrelasjoner også innen områder som klima, utvikling, helse- og menneskerettigheter, sa han.

Savnet menneskerettigheter

Opposisjonen var ikke helt fornøyd med Støres redegjørelse: – Det var en deskriptiv tale som jeg blant annet opplevde som et sterkt forsvar for EU. Jeg savnet imidlertid et tema som menneskerettigheter, sier lederen i Stortingets utenrikskomité, Ine Marie Eriksen Søreide (H), til NTB.

Hun savnet også at en drøfting av situasjonen i Iran.

– Støre kunne også vært tydeligere hvor Norge står i bildet når det gjelder byrdefordelingen i NATO, sier hun.

Venstres parlamentariske leder Trine Skei Grande mener at redegjørelsen like gjerne kunne vært skrevet av Nærings- og handelsdepartementet.

– Ord som demokrati og menneskerettigheter ble ikke nevnt. Dette er ikke uten betydning når et diktatur som Kina får stadig større makt i verdenssamfunnet, sier hun.

EU viktig for Norge

I redegjørelsen trakk Støre også fram forholdet til Europa.

– Utviklingen i Europa, politisk og økonomisk, dreier seg om kjernen i våre nasjonale interesser. Dette er vårt viktigste eksportmarked. Faller etterspørselen, rammes norske bedrifter direkte. Svekkes Europas røst, gjennom EU eller på andre måter, er dette i de fleste sammenhenger negativt også for vårt gjennomslag, sa Støre.

Han sa også at Norge må være forberedt på at nedgangen kan komme til å føre til økt press på Norge som overskuddsnasjon for å bidra med mer, både når det gjelder støtte til kriserammede land og måten vi investerer overskuddet i Oljefondet på.

Utviklingen i USA

Utviklingen i USA var et annet tema. Utenriksministeren advarte mot at landet i økende grad kunne komme til å konsentrere seg om egne nasjonale, økonomiske problemer fremfor å gå løs på globale og regionale utfordringer.

– Selv om USAs dominans er i ferd med å svekkes, vil landet forbli den sterkeste enkeltnasjon i lang tid fremover. Militært forblir USA den eneste stormakten til å operere globalt, sa han.

– Russland en ukjent faktor

Støre mener også at utviklingen i Russland er med på å gjøre vår nabo i øst til en stor ukjent faktor i analysene av finanskrisens virkninger på internasjonal politikk.

Han konstaterte at forholdet til Russland i hovedsak er godt.

– Samtidig er vi oppmerksom på flere bekymringsfulle utviklingstrekk i dagens Russland, blant annet når det gjelder menneskerettigheter, ytringsfrihet og vilkårene for et fritt sivilt samfunn. Vi har med andre ord en bred og viktig dagsorden når den russiske presidenten kommer på statsbesøk til Norge i løpet av våren, sa Støre.

Les flere nyheter på E24

Publisert:

Flere artikler

  1. Betalt innhold

    – Styrket samarbeid med Brasil

  2. SV advarer mot ukritisk støtte til Ukraina

  3. Tyskland kutter kraftig i egne vekstanslag

  4. Annonsørinnhold

  5. Lover å verne mot press fra EU

  6. – Dette vil prege finansmarkedene de neste årene