FRA PIIGS TIL PIGS: Vil ha Italia ut av verstinggruppen

Norsk økonom mener Italia ikke bør sammenliknes med Hellas og de andre PIGS-landene.

UT AV FLOKKEN: Italia og Colosseum i Roma er bedre stilt enn PIGS-landene.
Publisert: Publisert:

Forkortelsen PIIGS er blitt en populær betegnelse på de verst stilte økonomiene i Europa. Landene som utgjør akronymet er Portugal, Italia, Irland, Greece (Hellas) og Spania - PIIGS.

Nå mener seniorøkonom Knut A. Magnussen i DnB NOR Markets at det går såpass bra i Italia at landet må ut av listen.

Ifølge Magnussen er det to grunner til at Italia gjør det bedre enn Europas verstinger:

- For det første har Italias statsgjeld økt mye mindre de siste to årene enn det den har i de fire andre landene. For det andre er mye av Italias gjeld finansiert innenlands, sier Magnussen til E24.

Italias statsgjeld var i 2009 på hele 116 prosent av bruttonasjonalproduktet. Statsgjelden har imidlertid ligget over 100 prosent siden tidlig på 1990-tallet, og har ikke økt oppsiktsvekkende de siste par årene.

Til sammenlikning har Irlands statsgjeld mer enn doblet seg siden 2007.

- Italia har levd med høy statsgjeld lenge, og har vist at landet behersker det, sier Magnussen.

Skrekkbalanse

Problemet i de resterende PIGS-landene - Portugal, Irland, Hellas og Spania - er at det ikke bare er staten som har mye gjeld. Også befolkningen er belånt til pipa.

- Hvis man har mye gjeld i privat sektor samtidig som man må stramme inn i det offentlige, skaper det store utfordringer. Da er det bare økt utenrikshandel som kan bedre situasjonen, sier Magnussen.

På en oversikt The Economist har lagd over PIIGS-landenes netto fordringer til utlandet, kommer Italia klart best ut. "Skrekkbalansen", som tidsskriftet kaller tabellen, viser at Italia i 2008 skyldte utlandet mindre enn 25 prosent av BNP. De andre PIIGS-landene varierte fra omtrent 55 prosent (Irland) opp til 95 prosent (Portugal).

Siden den tid har gjelden dessuten vokst mye fortere i Portugal, Italia, Irland og Hellas enn i Italia.

- Italia har i motsetning til de andre et nesten balansert budsjett, sier Magnussen.

Magnussen peker i en DnB NOR-rapport på at Italias utfordringer med å redusere budsjettunderskuddene strengt tatt ikke er større enn Tysklands.

Fra PIGS til PIIGS til PIGS igjen

Akronymet som betegner Europas svakeste økonomier oppstod ifølge Wikipedia i 1997, den gang som PIGS. Betegnelsen ble satt på de fire søreuropeiske landene Portugal, Italia, Hellas og Spania.

Fra 2007 begynte varianten med Irland - PIIGS - å bre om seg.

Med bedring i Italia er det duket for at den opprinnelige varianten kommer tilbake, men med Irland som representant for bokstaven I. Irlands økonomi er en av de mest vanskeligstilte i Europa. I rapporten skriver Magnussen at Irland vil ha store problemer med å få statsgjelden tilbake på 2007-nivå.

- Utgangspunktet er verst for Irland, best for Italia, skriver Magnussen.

Les flere saker på E24

Publisert: