Åpner for å redusere bomtaksten for gassdrevne kjøretøy

Regjeringen ønsker å redusere utslippene av klimagass fra norsk veitransport. Nå åpner de for å redusere bomtaksten for gassdrevne kjøretøy.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ber Vegvesenet om å legge til rette for en ny takstgruppe.
  • NTB
Publisert: Publisert:

– En del av løsningen omkring å kutte klimagassutslippene kan være å gi gassdrevne kjøretøy lavere bompengetakst. Jeg har derfor gitt Statens vegvesen i oppdrag å legge til rette for en ny takstgruppe innenfor Autopass, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Med oppdraget ønsker regjeringen å legge til rette for at biogasskjøretøy kan behandles likt med øvrige nullutslippskjøretøy i byer der man har mulighet for miljødifferensierte takster. Statens vegvesen skal nå utarbeide en løsning slik at alle gasskjøretøy over 3.500 kilo kan få redusert bomtakst eller fritak for betaling.

– Det vil være opp til lokale myndigheter å vedta en slik ordning. Samtidig vil vi også se nærmere på effekten reduserte bomtakster for gasskjøretøy vil kunne ha på klimagassutslipp og lokal luftkvalitet, sier Nygård.

Publisert:
Gå til e24.no