Regjeringen innfører nye tiltak – dette har helsemyndighetene anbefalt

Klokken 20 presenteres nye tiltak på en pressekonferanse. De har blant annet blitt anbefalt å innføre skjenkestopp og gult nivå i skolene.

 • Line Fausko
 • Oda Leraan Skjetne
 • Yasmin Sfrintzeris
Publisert:

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) har anbefalt regjeringen å innføre en rekke nasjonale tiltak. Hva regjeringen har besluttet å gjøre, vil bli klart på en pressekonferanse klokken 20.

Her oppsummerer vi noen av de viktigste anbefalingene.

For studenter og voksne

 • Skjenkestopp: Et av tiltakene regjeringen er anbefalt å innføre, er fullt forbud mot skjenking av alkohol. Frem til nå har det vært forbud mot skjenking fra midnatt. FHI vurderes å ha en «betydelig smitteverneffekt» – og Helsedirektoratet anbefaler også å innføre det.
 • Studenter: Universiteter, høyskoler og fagskoler bør så raskt som praktisk mulig innføre undervisning i mindre grupper og mer digital undervisning, heter det i rådet til regjeringen.
 • Anbefaler å utsette til nyttår: Helsedirektoratet foreslår at voksne skal anbefales å utsette/avlyse fritidsarrangement innendørs til nyttår. Også FHI anbefaler å «gi råd til voksne om å utsette/avlyse både arrangementer og fritidsaktiviteter inntil nyttår, og å begrense i forskrift antall deltagere ved arrangementer og også begrense antall deltagere på arrangementer og organiserte fritidsaktiviteter og trening».
 • Arrangement innendørs: Helsedirektoratet anbefaler å innføre forbud mot å samle mer enn 20 personer uten faste tilviste plasser og inntil 20 med faste, tilviste plasser. Helsedirektoratet påpeker at dette i stor grad vil føre til stengning. De anbefaler fortsatt inntil 50 i begravelser og bisettelser.
 • Arrangement utendørs: Helsedirektoratet anbefaler inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser.
 • Toppidrett: Her anbefaler Helsedirektoratet at toppidrett utøves som normalt, med streng definisjon (ca. 3000 deltagere) av toppidrett.
 • Endringer i karantene: FHI anbefaler lik regulering av karantene uavhengig av virusvariant. I dag er det kun karantene for alle nærkontakter hvis det mistenkes smitte med omikron-varianten. Om det er dette de vil ha for alle, er imidlertid uklart.
 • Treningssenter: Helsedirektoratet har forslag om at treningssentre og svømmehaller bør kunne holdes åpne med smittevernfaglig forsvarlig drift, men at treningssentre og svømmehaller bør kun holdes åpent for individuell trening. «Opptrening, rehabilitering og tilbud for grupper med særskilte behov holdes fortsatt åpent», skriver helsedirektoratet.

– Tiltakene er rettet mot arrangementer og uteliv for voksne, skjenking, fritidsaktiviteter og kulturlivet. Dette er situasjoner som er forbundet med en høysmitterisiko, og der mange kan smittes på kort tid, skriver FHI.

Barn og unge

 • Gult nivå nasjonalt: FHI foreslår at det innføres et nasjonalt gult nivå i barnehager og barneskoler.
 • Ingen anbefaler forlenget juleferie: Hverken FHI, Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) eller Helsedirektoratet anbefaler å forlenge juleferien for skolene. Altså anbefaler de ikke at skolene tar ferie tidligere - eller at den varer lenger.
 • Arrangement på tvers av grupper: Helsedirektoratet anbefaler at «arrangementer tilknyttet organiserte fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper anbefales utsatt/avlyst for alle aldersgrupper». Hva som defineres som en gruppe fremstår uklart, men de skriver også:

– Det er viktig at man ser på kontaktreduserende tiltak i skole, og avlyser felles arrangementer som blander klasser, skriver Helsedirektoratet.

 • Fritidsaktiviteter: Helsedirektoratet mener gruppestørrelse for organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge må justeres etter nivå i trafikklysmodellen i skoler.
 • Innendørs: Helsedirektoratet har anbefalinger om grupper «om 20 personer eller en klassekohort» (bruken av ordet «om» er nok en skrivefeil).
 • Avstandsanbefaling vurderes ikke som et aktuelt tiltak for barnehagebarn og barn i barneskolen. I områder med høyt smittepress kan anbefaling om å utsette/avlyse organiserte fritidsaktiviteter frem til nyttår vurderes. Helsedirektoratet mener lavterskeltilbud for sårbare barn og unge bør holdes åpne.

Hvor lenge kan det vare?

Når FHI vurderer om barn bør få tidlig juleferie, påpeker de:

– Det er sannsynlig at det er behov for tiltak over lengre tid, og vi må planlegge for at det kan bli vanskelig med en gjenåpning 4. januar. Derfor må det legges til grunn at alle tiltak som settes inn, kan bli langvarige, skriver FHI i sitt faglige råd til regjeringen.

Dette sier de om nedstengning

Både Helsedirektoratet og FHI har her kommet med forslag til betydelig innstramninger.

Men vil det fungere? Helsedirektoratet er i tvil.

– Helsedirektoratet er derimot i sterk tvil hvorvidt de tiltakene som foreslås i denne besvarelsen er tilstrekkelig til å forsinke utbredelsen av omikron og få ned smitten med delta tilstrekkelig raskt til at sårbarheten i helsetjenesten og i samfunnskritiske funksjoner blir tilstrekkelig redusert. Dette er spesielt knyttet til tiltakene for barn og unge, skriver de i det faglige grunnlaget.

– Erfaringsmessig vet vi at smitte i denne populasjonen, brer seg videre inn i resten av befolkningen, først til foreldregenerasjonen, og deretter til besteforeldregenerasjonen. FHI har opplyst at de vil komme tilbake til ytterligere vurderinger i løpet av dagen eller i morgen, skriver de videre.

Dette vet vi om de nye tiltakene som kommer.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Coronapolitikk
 2. Coronaviruset

Flere artikler

 1. Dette er de nye tiltakene

 2. Dette er de nye økonomiske tiltakene

 3. Regjeringen innfører nye tiltak – dette har helsemyndighetene anbefalt

 4. Slik blir de nye coronatiltakene

 5. Derfor blir det ikke munnbind-krav