Dette er regjeringens forslag til økonomiske tiltak

Regjeringen foreslår å bevilge over 20 milliarder kroner i nye krisetiltak mot corona.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum leverer fredag en rekke forslag til Stortinget.
Publisert: Publisert:

Mange av de foreslåtte tiltakene ble kjent allerede i desember, men kommer først nå til behandling i Stortinget. I tillegg er det noen nyheter som kommer frem i forslagene.

Dette er de nye forslagene fra regjeringen:

 • Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges ut februar. Samtidig tilføres det ytterligere 500 millioner kroner til den kommunale kompensasjonsordningen.
 • Lønnsstøtteordningen for desember og januar, der bedrifter med omsetningsfall kan få støtte dersom de ikke har permittert ansatte, blir utvidet med en nedskalert versjon i februar. Det innebærer at omsetningsfallet må være på minst 30 prosent i februar før man får støtte.
 • Ny midlertidig ordning for utsatt innbetaling av skatter og avgifter, som skal gjelde krav som forfaller fra 1. januar til 31. mars. Samtidig foreslås det å redusere forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav til seks prosent.
 • Ulike tiltak innenfor kompetanseprogrammet oppskaleres med om lag 50 millioner kroner. Dette inkluderer ordningene med tredjeparts bransjeprogram.
 • Det forslås en pakke på 9,5 milliarder kroner til pandemihåndteringen. Dette inkluderer anskaffelse av tester, vaksiner og legemidler.

– Selv om store deler av norsk økonomi går veldig godt, så har de strenge smitteverntiltakene gjort det krevende for en del bedrifter og arbeidsfolk. Regjeringen ønsker å bidra til at bedrifter og vanlige folk får det litt mindre vanskelig og klarer seg gjennom denne perioden, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum i en pressemelding.

Regjeringen understreker igjen at de foreslåtte tiltakene er midlertidige og skal fases ut når smitteverntiltakene trappes ned.

Samlet har regjeringens foreslåtte pakke en total ramme på 20,2 milliarder kroner. I tillegg kommer det nye forslaget om å øke strømstøtten fra 55 til 80 prosent av strømprisen over 70 øre, som ble kjent i helgen.

Forslagene innebærer at oljepengebruken i statsbudsjettet for 2022 nå anslås til 355 milliarder kroner, opp fra 322,4 milliarder i saldert budsjett før jul.

Alle forslagene skal nå forhandles med SV, som regjeringens foretrukne budsjettpartner.

Dette er noen av tiltakene regjeringen tidligere har gjort kjent:

 • Innen kultur, idrett og frivillighet forlenges eller gjeninnføres de støtteordningene vi har hatt tidligere under pandemien. Kompensasjonsordningene for kultur, idrett og frivillighet gis varighet ut juni.
 • Fylkeskommunene kompenseres for lavere inntekter fra kollektivtransport, og kompensasjonsordningene for togselskaper, kommersielle buss- og båtruter og for flyselskaper til drift av FOT-ruter forlenges ut første kvartal.
 • Gjeninnføring av flypassasjeravgiften utsettes til 1. juli 2022.
 • En tiltakspakke for sårbare barn og unge, forebyggende tiltak rettet mot psykisk helse hos studenter, og en økt bevilgning for å opprettholde studieprogresjon for studenter.
 • Dekke kostnader knyttet til koronarelatert sykefravær fra og med dag 6 frem til utgangen av juni. Doble antallet omsorgsdager for hele 2022.
 • En forlengelse av tiltakene for inntektssikring til permitterte, arbeidsledige, selvstendige, frilansere og lærlinger ut februar.
Les også

Regjeringens forslag til nye tiltak i desember

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om