Coronapolitikk

Dette er regjeringens forslag til økonomiske tiltak

Regjeringen foreslår å bevilge over 20 milliarder kroner i nye krisetiltak mot corona.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum leverer fredag en rekke forslag til Stortinget.
 • Martin Hagh Høgseth
Publisert: Publisert:

Mange av de foreslåtte tiltakene ble kjent allerede i desember, men kommer først nå til behandling i Stortinget. I tillegg er det noen nyheter som kommer frem i forslagene.

Dette er de nye forslagene fra regjeringen:

 • Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges ut februar. Samtidig tilføres det ytterligere 500 millioner kroner til den kommunale kompensasjonsordningen.
 • Lønnsstøtteordningen for desember og januar, der bedrifter med omsetningsfall kan få støtte dersom de ikke har permittert ansatte, blir utvidet med en nedskalert versjon i februar. Det innebærer at omsetningsfallet må være på minst 30 prosent i februar før man får støtte.
 • Ny midlertidig ordning for utsatt innbetaling av skatter og avgifter, som skal gjelde krav som forfaller fra 1. januar til 31. mars. Samtidig foreslås det å redusere forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav til seks prosent.
 • Ulike tiltak innenfor kompetanseprogrammet oppskaleres med om lag 50 millioner kroner. Dette inkluderer ordningene med tredjeparts bransjeprogram.
 • Det forslås en pakke på 9,5 milliarder kroner til pandemihåndteringen. Dette inkluderer anskaffelse av tester, vaksiner og legemidler.

– Selv om store deler av norsk økonomi går veldig godt, så har de strenge smitteverntiltakene gjort det krevende for en del bedrifter og arbeidsfolk. Regjeringen ønsker å bidra til at bedrifter og vanlige folk får det litt mindre vanskelig og klarer seg gjennom denne perioden, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum i en pressemelding.

Regjeringen understreker igjen at de foreslåtte tiltakene er midlertidige og skal fases ut når smitteverntiltakene trappes ned.

Samlet har regjeringens foreslåtte pakke en total ramme på 20,2 milliarder kroner. I tillegg kommer det nye forslaget om å øke strømstøtten fra 55 til 80 prosent av strømprisen over 70 øre, som ble kjent i helgen.

Forslagene innebærer at oljepengebruken i statsbudsjettet for 2022 nå anslås til 355 milliarder kroner, opp fra 322,4 milliarder i saldert budsjett før jul.

Alle forslagene skal nå forhandles med SV, som regjeringens foretrukne budsjettpartner.

Dette er noen av tiltakene regjeringen tidligere har gjort kjent:

 • Innen kultur, idrett og frivillighet forlenges eller gjeninnføres de støtteordningene vi har hatt tidligere under pandemien. Kompensasjonsordningene for kultur, idrett og frivillighet gis varighet ut juni.
 • Fylkeskommunene kompenseres for lavere inntekter fra kollektivtransport, og kompensasjonsordningene for togselskaper, kommersielle buss- og båtruter og for flyselskaper til drift av FOT-ruter forlenges ut første kvartal.
 • Gjeninnføring av flypassasjeravgiften utsettes til 1. juli 2022.
 • En tiltakspakke for sårbare barn og unge, forebyggende tiltak rettet mot psykisk helse hos studenter, og en økt bevilgning for å opprettholde studieprogresjon for studenter.
 • Dekke kostnader knyttet til koronarelatert sykefravær fra og med dag 6 frem til utgangen av juni. Doble antallet omsorgsdager for hele 2022.
 • En forlengelse av tiltakene for inntektssikring til permitterte, arbeidsledige, selvstendige, frilansere og lærlinger ut februar.
Les også

Regjeringens forslag til nye tiltak i desember

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Coronapolitikk
 2. Finansdepartementet

Flere artikler

 1. Dette er de nye økonomiske krisegrepene

 2. Utsetter innføringen av flypassasjeravgiften til april

 3. Vedum ber Stortinget om 20,2 milliarder kroner til coronatiltak

 4. Dette er de nye økonomiske tiltakene

 5. Regjeringen vil på nytt la bedrifter utsette skatteregningen