Overraskende høy shoppevekst i oktober

Detaljhandelsveksten tok seg opp mer enn ventet i oktober, selv med nedgang i dagligvarebutikkene for tredje måned på rad.

DETALJHANDELSVEKST er en viktig driver for norsk økonomi.
Publisert:

Detaljhandelen stiger 1,0 prosent i oktober, korrigert for normale sesongvariasjoner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

På forhånd var det ventet en vekst på 0,2–0,5 prosent i oktober, ifølge Bloomberg. Forrige måned lød veksten på 0,5 prosent. Det var den første måneden med oppgang etter tre sammenhengende måneder med fall.

De fleste næringene hadde økt omsetningsvolum i oktober, men de største bidragene kom fra butikker som selger sportsutstyr og fritidsbåter, samt netthandel, ifølge SSB.

For dagligvarebutikkene var det derimot fall for tredje måned på rad. Etter at coronapandemien traff Norge i mars 2020 har dagligvarebransjen omsatt på et mye høyere nivå enn før pandemien, med en topp i juli 2020.

Siden toppen i juli er fallet samlet på over 8 prosent.

– Nivået på omsetningen i dagligvarebutikkene ligger likevel langt over nivåene fra før pandemien, sier SSB-rådgiver Marie Skjeldås.

Det var også mindre handel i bensinstasjoner og møbelbutikker i oktober.

Detaljomsetningen (sesongjustert) tok seg kraftig opp under pandemien og er fortsatt på et høyere nivå.

Reversering etter pandemien

Utover høsten har detaljhandelsveksten dempet seg noe i takt med at folk igjen har snudd en del av pengebruken over på tjenester som tidligere har vært utilgjengelige.

– Nå som samfunnet gradvis har åpnet mer opp igjen er det ikke så overraskende at vi begynner å se tendenser til at endringene som skjedde under nedstengingen reverseres. Grensehandelen tok seg for eksempel kraftig opp allerede i tredje kvartal, sier Skjeldås.

Totalt sett er det fortsatt god fart i det private forbruket, som er en viktig forutsetning for at økonomien skal ta seg opp igjen etter pandemien.

Norges Bank, som har varslet renteheving i desember, venter at husholdningenes konsum stiger nær ti prosent neste år.

Her finner du tallene hos SSB
Les også

Langt færre grensehandler enn før pandemien

Publisert: