Regjeringen spurte Forsvaret hva salget av Bergen Engines ville koste dem. Svar: Over 150 mill. og tre forsinkede kystvaktskip.

I dag legger Stortingets forsvars- og utenrikskomité frem sin vurdering av Bergen Engines-saken.

Publisert:

Et av de sentrale spørsmålene i saken om Bergen Engines er hva som ville skjedd dersom russiske eiere fikk ta over fabrikken.

Allerede Aftenposten-abonnent? E24 er inkludert