Nå avblåser ekspertene rentekuttet

«Rekordhøye» pristall gjør at ekspertene nå ikke lenger tror på rentekutt i september.

KUTTER HAN RENTEN? Bankene tror ikke lenger sentralbanksjef Øystein Olsen vil kutte styringsrenten under Norges Banks rentemøte i september.
Publisert:

– Med mindre den sterke oppgangen i inflasjon ikke reverseres i august, tror jeg ikke vi får se et rentekutt fra Norges Bank i september, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets til E24.

Hun har lenge trodd at Norges Bank skulle sette ned styringsrenten ytterligere i september.

Men etter at SSB la fram ferske tall som viser at kjerneinflasjonen har steget til hele 3,7 prosent, har hun endret mening. På forhånd var det ventet en svak økning på 0,1 prosentpoeng til 3,1 prosent.

– Til tross for at flere faktorer bidrar til å trekke rentebanen ned, som brexit, lavere oljepris, lavere internasjonale renter og høyere påslag i det norske pengemarkedet, ser det nå ut til at inflasjonsutviklingen sammen med utvikling i boligmarked og kredittvekst kompenserer for dette og vel så det, sier Due-Andresen.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets.

Nordea først ute

Norges Bank styrer etter en prisvekst på 2,5 prosent i året. Men en svekket kronekurs, som har løftet prisene på det som importeres til Norge, har gjort at sentralbanken har tatt høyde for at prisveksten vil være høyere fremover.

Dagens tall viser imidlertid at kjerneinflasjonen nå er 0,8 prosentpoeng høyere enn Norges Banks forventninger på oppunder 2,9 prosent.

Under Norges Banks rentemøte i juni kom det klare signaler om at de så for seg et rentekutt i september.

I den såkalte rentebanen, som er sentralbankens forventning om styringsrenten tre år frem i tid, var det tegnet en 100 prosent sannsynlighet for rentekutt i september.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

Nordea var allerede onsdag morgen ute og «avblåste» rentekutt i september, med begrunnelse i raskt stigende boligpriser og lavere arbeidsledighetstall i sommermånedene.

– Inntil vi fikk dagens inflasjonstall, var jeg ikke enig i Nordeas konklusjon, men inflasjonstallene for juli er såpass sterke at et rentekutt i september nå ser langt mindre sannsynlig ut, sier Due-Andresen.

– Bedre enn fryktet

Nordeas sjefanalytiker Erik Bruce mener det er gode grunner til å tro at arbeidsledigheten har nådd toppen på et lavere nivå enn Norges Bank spådde.

Det var ventet at arbeidsledigheten skulle øke med 0,1 prosentpoeng i juni og juli. Men fasiten er at ledigheten målt på denne måten, faktisk falt noe.

– Det er en indikasjon på at presset på norsk økonomi ikke er så ille som fryktet, sier Bruce til E24.

Han mener dessuten den siste tidens boligprisvekst bidrar i samme retning.

– I sommer hadde vi en månedsvekst i boligmarkedet på 1 prosent, dobbelt så mye som Norges Bank hadde ventet. De har tidligere vært bekymret for at lave renter gir høy boligprisvekst, sier Bruce.

Flere tall

Bruce mener inflasjonstallene ytterligere forsterker synet om at Norges Bank vil holde renten uendret i september.

Analytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.

Han tror imidlertid Norges Bank vil indikere at det er sannsynlig med et rentekutt senere.

– Dersom de sier at rentebunnen er nådd, vil det gi for kraftig reaksjon i valutamarkedet. Dessuten vil de nok se flere tall før de er helt sikre, sier sjefanalytikeren.

Rekordhøy kjerneinflasjon

Tallene fra SSB viser den sterkeste prisveksten noensinne i juli, med en «rekordhøy» kjerneinflasjon.

– En ting er kronekurseffekten som har trukket opp importert inflasjon, men også innenlandsk inflasjon er nå godt over inflasjonsmålet, sier Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets til E24.

– Det er overraskende at inflasjonen holder seg så høy såpass lenge, og ikke nok med det, at den blir enda høyere.

Hun mener dagens pristall gjør at sannsynligheten for rentekutt er blitt mindre, og opplyser at DNB Markets vil presentere nye prognoser i neste uke.

Les også

Denne grafen kan ikke fortsette slik

Les også

Norges Bank rører ikke renten

Les også

– Jeg klyper meg i armen

Publisert:

Her kan du lese mer om