Finanstilsynet går oljebanker nærmere etter i sømmene

Finanstilsynet sier de vil følge nøye med på bankenes tapsavsetninger etter oljebremsen.

I OPPLAG: Farstad Shipping er blant rederiene som har måttet legge skip i opplag.
 • Johann D. Sundberg
Publisert:

Torsdag overrasket Sandnes Sparebank markedet med å øke tapsavsetningene i 2015-regnskapet med 154 millioner kroner som følge av to utlånsengasjement, hvorav det ene er i oljesektoren.

I tillegg foretar de så store tapsavsetninger i regnskapet for første kvartal at banken ender opp med et underskudd.

Tapene i første kvartal forklares med «den svake utviklingen i markedet på grunn av redusert aktivitet i oljevirksomheten», ifølge bankens kvartalsrapport.

– Oljeprisfallet skaper usikkerhet

Direktør for bank- og forsikringstilsynet Emil Steffensen i Finanstilsynet, som har oppgave å sørge for og å overvåke soliditeten i bankvesenet, skriver i en e-post til E24 at de har stor oppmerksomhet på den usikkerhet oljeprisfallet kan innebære for kredittkvaliteten i bankenes utlånsporteføljer.

Sagt med andre ord: Oljeprisfallet kan skape tvil om bankene får tilbake alle utlånene de har gitt og om bankene har tatt høyde for det i regnskapene sine.

Tilsynet ba i et brev før jul styrene i norske banker om at bankene måtte vurdere de direkte og indirekte konsekvensene av oljeprisfallet i vurderingen av behovet for tapsavsetninger i 2015-regnskapet.

Les også

To bankkunder ga sjokktap på 150 millioner: – Ingen kunne forutse dette

Ifølge Steffensen vil tilsynet følge nøye med på utviklingen i tapsnedskrivningene i regnskapene for første kvartal. Men det stopper ikke der.

– Gjennomfører inspeksjoner

«Finanstilsynet gjennomfører for tiden inspeksjoner i et utvalg banker for å vurdere nedskrivningspraksis og oppfølging av kunder innenfor offshore-segmentet. Inspeksjonene gjennomføres i de mest eksponerte bankene», skriver Steffensen.

Banker som har gitt mye lån til olje- og oljerelaterte selskaper kan altså regne med å få tilsynet på besøk for å sjekke at de har tatt god nok høyde for tapene som eventuelt måtte komme.

I de øvrige bankene vil Finanstilsynet har spesielt fokus på bankenes utlån til oljetilknyttede næringer når de under ordinære inspeksjoner vurderer tapsavsetninger og oppfølging av kundeengasjementer.

Steffensen skriver i e-posten til E24 at de ble varslet om de økte tapene i Sandnes Sparebanken 15. april.

Gjeldsbomben

Utover det vil han ikke kommentere bankens regnskap. Han viser til at det er den eksterne revisors ansvar påse at regnskapet er ført i tråd med gjeldende regler og forskrifter.

Oljeprisfallet har allerede ført til konkurser i oljerelaterte bransjer.

Les også

Finanstilsynet advarer bankene mot å undervurdere oljenedturen

I tillegg har en hel rekke selskaper kommet i en situasjon hvor de har mere gjeld, og gjerne kortsiktig gjeld, enn de er i stand til å betjene i dagens marked.

E24 kartla i januar gjeldssituasjonen i 68 norske og utenlandske selskaper med tilknytning til Oslo Børs.

Hovedfunnene i gjennomgangen var:

** 25 av selskapene hadde mer i kortsiktig gjeld enn de hadde i omløpsmidler.

** Ni selskaper hadde det dobbelte eller mer i kortsiktig gjeld enn omløpsmidler.

** To selskaper hadde mer enn fem ganger så høy kortsiktig gjeld enn det de hadde i omløpsmidler.

** 31 av selskapene hadde en samlet kortsiktig og langsiktig gjeld som var minst dobbelt så høy som egenkapitalen.

** Seks av selskapene hadde en samlet gjeld som var mer enn fem ganger så høy som egenkapitalen.

Gjennomgangen var basert på regnskapene per tredje kvartal i fjor. Etter den tid har flere av selskapene i oversikten gjennomført restrukturering av gjelden. I flere tilfeller har det medført tap for långiverne.

Over 100 milliarder blåst bort

Bakgrunnen for at selskapene kommer i gjeldsproblemer er at inntektene svikter og ikke minst at verdien av det de eier, typisk offshoreskip eller borerigger, har falt betydelig.

E24 kartla i februar de 25 største olje- og oljerelaterte selskapene på Oslo Børs og fant at de til sammen hadde nedskrevet verdien av eiendelene sine med 107,9 milliarder kroner i 2015-regnskapene.

Offshore-skip som ligger uvirksomme i opplag i fjordene på vestlandet er blitt et symbol på effektene av oljeprisfallet.

Etterspørselen etter slike skip har stupt og rater og verdier har stupt tilsvarende.

Det har medført store problemer for offshore-rederier som med store lån etter å ha kjøpt dyre skip under oppgangsperioden. Mange rederier har reforhandlet gjelden med tap for kreditorene som konsekvens.

Les også

Offshore-skip for over 20 milliarder i opplag

Les også

E24-kartlegging: Gjeldsbomben i oljebransjen

Les også

Oljebremsen har blåst bort verdier for over 100 milliarder kroner

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Oljebransjen
 2. Finanstilsynet
 3. Sandnes Sparebank

Flere artikler

 1. Analytiker om tapene i Sandnes Sparebank:
  – Dette burde de ha sett og meldt tidligere

 2. Finanstilsynet etter stresstest: Norske banker utsatte for internasjonal uro

 3. Betalt innhold

  Lysglimt for kriserammede Solstad Offshore

 4. – Flere må regne med å ha gjeld med seg inn i alderdommen

 5. - Norske boliglånskunder er dønn solide