Aku-ledigheten faller kraftig

Aku-ledigheten falt til 4,4 prosent i desember. Men samtidig faller også arbeidsstyrken kraftig.

PÅ BESØK: Statsminister Erna Solberg besøker Mulighetsterminalen i Stavanger i fjor sommer.
 • Johann D. Sundberg
 • Anders Park Framstad
 • Johan Nordstrøm
Publisert:

Arbeidsledigheten i Norge gikk ned fra 4,7 prosent i november til 4,4 prosent i desember.

Det viser Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidskraftsundersøkelse (aku) for desember.

Det var på forhånd ventet at ledighetsraten skulle holde seg uendret på 4,7 prosent.

Men det kraftige fallet i ledighetsraten kan ha oppstått av årsaker som egentlig er negative signaler om utviklingen i norsk økonomi.

For også antallet som er i arbeid går kraftig nedover.

Ifølge SSB er det en nedgang i sysselsettingen i Norge på 22.000 personer fra tremånedersperioden august til oktober til tremånedersperioden november til januar.

I samme periode falt antallet som anser seg som arbeidsledige, og som oppfyller SSBs definisjon på arbeidsledig, med 12.000.

Les også

Nav-tall: Ledigheten stiger til 3,2 prosent

Noen gir opp

Med andre ord har arbeidsstyrken falt med hele 34.000 personer.

– Dette innebærer at tallet på de som står utenfor arbeidsstyrken gikk opp, heter det i SSBs pressemelding.

Ifølge SSB er typisk studenter, pensjonister og uføre personer som står utenfor arbeidsstyrken.

– ..men også personer som har gitt opp å søke arbeid og som dermed ikke blir klassifisert som arbeidsledig, legger imidlertid SSB til.

Seniorrådgiver Ola Sandvik i SSB sier til E24 at det ikke er grunnlag i statistikken nå til å trekke en konklusjon til hva som er årsakene til at antall nordmenn i arbeidsstyrken faller.

Han peker imidlertid på erfaring fra tidligere perioder med fallende arbeidsstyrke har hatt to årsaker.

En positiv og en negativ.

Den positive er at flere søker seg til utdanningsinstitusjoner for å få etterutdanning.

Den negative er at flere rett og slett gir opp å få seg ordinært arbeid.

– Det er det som har vært svarene tidligere, sier Sandvik.

Les også

Slik forklares fallet i arbeidsstyrken

– Et stort problem

Makroøkonom Jeanett Strøm Fjære i DNB Markets lar seg ikke begeistre av at arbeidsledighetsraten på 4,4 prosent er betygelig lavere enn de 4,7 prosent hun hadde sett for seg på forhånd.

– Det er et fall i arbeidsstyrken som gir dette fallet. Sysselsettingen falt fra forrige måned og ganske kraftig fra den forrige tremånedersperioden. Det gjør at ledighetstallene er svakere enn ledighetsraten tilsier, sier hun til E24.

– Dette er likt det vi har sett noen måneder og det er alvorlig. Dette tyder ikke på bedring i arbeidsmarkedet, men at flere forsvinner ut, og dersom det fortsetter er det et stort problem. Vi er avhengige av at flest mulig mennesker er i arbeid og bidrar til verdiskapning i samfunnet, legger hun til.

Hun påpeker at statistikkene så langt ikke gir noen gode svar på hvilke grupper mennesker som bidrar til at arbeidsstyrken faller.

Men hun frykter at for mange faller helt ut av arbeidsmarkedet og ender opp på ulike stønader.

– Dette er mer kostbart for samfunnet, og det er mindre sannsynlig at disse personene kommer tilbake når det begynner å gå bedre igjen. Dermed er det større fare på lengre sikt for at dette gir en vedvarende lavere yrkesdeltagelse, sier hun.

Les også

DNB Markets: Slik rammes norsk økonomi ved 20 prosent boligprisfall

– I beste fall flat utvikling

Heller ikke seniorøkonom Marius Gonsholt Hov Handelsbanken Capital Markets mener ledighetsstatistikken fra SSB er godt nytt om arbeidsmarkedet.

– Vi får ikke ledigheten ned på en meningsfull måte ved at folk trekker seg ut av arbeidsmarkedet, sier Gonsholt Hov til E24.

Han peker samtidig på at sysselsettingen utvikler seg negativt, og er nå en prosent lavere enn for ett år siden.

– Det forsvinner flere jobber enn det skapes, sier Gonsholt Hov.

Han understreker at normalt ville det bety at ledigheten stiger fordi vi har fortsatt vekst i befolkningen i arbeidsfør alder.

– Men det vi ser er at den faktiske arbeidsstyrken faller mer enn sysselsettingen, og da går ledigheten ned. Grunnen til at arbeidsstyrken faller er at folk trekker seg ut av arbeidslivet, altså at yrkesdeltagelsen går ned, sier Gonsholt Hov.

Han legger til:

– Jeg skulle heller sett at ledigheten gikk ned som følge av at sysselsettingen gikk opp. Først da kan vi begynne å snakke om en reell bedring i arbeidsmarkedet, sier Gonsholt Hov.

Forskjellige ledighetstall

Aku-ledigheten er en av to mye brukte statistikker for måling av utviklingen i og nivået på arbeidsledigheten i Norge.

SSBs aku-undersøkelse viser en langt høyere arbeidsledighet enn det Navs statistikker over ledighetsutviklingen viser.

Statistikkene er imidlertid svært ulike.

Navs statistikk forteller hvor mange som har registrert seg som arbeidsledig hos Nav. Men det er langt fra alle arbeidsledige som registrerer seg hos Nav.

«Det gjelder særlig nykommere på arbeidsmarkedet, uten krav på dagpenger,» skriver SSB i en temartikkel om forskjellene mellom Aku-tallene og Nav-tallene for arbeidsledigheten.

For å oppnå rett til arbeidsledighetstrygd, eller dagpenger som Nav kaller det, må man først ha jobbet og betalt skatt en stund.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Arbeidsledighet
 2. Nav
 3. Oljebransjen

Flere artikler

 1. Arbeidsledigheten faller

 2. Både ledigheten og sysselsettingen faller: – Et svakhetstegn

 3. Arbeidsledigheten stiger

 4. SSB: Arbeidsledigheten faller videre til 4,1 prosent

 5. Flere kommer i jobb, men ledighetsfallet flater ut