KrF øyner håp om forlik om formuesskatt

KrF ser nå en gyllen mulighet for å legge den betente debatten om formuesskatten død ved å snekre et bredt kompromiss. Betingelsen er at skatten ikke fjernes fullt og helt.

VIL HA BREDT FORLIK: Finanspolitisk talsmann Hans Olav Syversen og leder Knut Arild Hareide (til høyre) i Kristelig Folkeparti.

Vidar Ruud/
  • NTB
Publisert:

– Grunnlaget er bedre enn på lenge for å få til en løsning på formuesskatten som kan være tverrpolitisk mulig, sier KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen.

Nøkkelen til en løsning ligger ifølge KrF i å frita såkalt arbeidende kapital, som maskiner til produksjon, fra formuesskatt, slik partiet lenge har ivret for. Samtidig vil KrF beholde skatt på privateiendeler.

På den måten kan «en ørkesløs retorisk debatt om formuesskatten» bli avsluttet, håper Syversen, som også er leder av Stortingets finanskomité.

Les også

Oljeskatten nesten halvert på to år

Lover vurdering

I regjeringens budsjettforslag, som det innledes forhandlinger om tirsdag, foreslås et nytt kutt i formuesskatten på totalt over 1 milliard kroner. Men KrF varslet i sitt alternative budsjett torsdag at partiet ikke vil ha et slikt kutt i 2016.

Regjeringen ønsker formuesskatten fjernet og varslet i budsjettet ytterligere reduksjoner i årene som kommer, men la samtidig til:

«Regjeringen vil komme tilbake med en vurdering av innretninger av lettelsene og blant annet vurdere å målrette dem mot arbeidende kapital.»

Det er nettopp dette punktet som gjør at KrF nå fatter håp.

– Vi vil gå inn i seriøse drøftelser for å se om vi nå kan få en løsning langs de linjer hvor arbeidende kapital fritas. Det vil altså innebære at selve formuesskatten ikke fjernes full og helt, sier Syversen.

Les også

Skattekutt på formue gir 40 milliardærer 280 millioner på tre år

Særnorsk skatt

Regjeringen argumenterer for at formuesskatten må bort fordi den er en særnorsk skatt som bare rammer norskeide bedrifter. Kritikerne mener imidlertid kutt i formuesskatten bare kommer de rikeste til gode og derfor har en uheldig fordelingsmessig effekt.

Syversen peker på at det er eiendelene i bedriftene, altså den arbeidende kapitalen, som sikrer arbeidsplasser og næringsvirksomhet.

Han mener både Senterpartiet og Arbeiderpartiet tidligere har gitt uttrykk for at mangelen på et skille mellom private eiendeler og arbeidende kapital, er blant formuesskattens uheldige sider.

Les også

Får skatterefs fra alle kanter: – Arbeiderpartiet sier rett ut at de ønsker et høyere skattenivå

Ap har takket ja til regjeringens invitasjon om brede samtaler om skattereformen. I utgangspunktet har regjeringen allerede fått bred støtte for sitt forslag om å senke selskapsskatten og inntektsskatten. KrF støtter i sitt alternative budsjett å kutte disse skattene fra 27 til 25 prosent i 2016.

Finanskomiteen på Stortinget skal holde en høring om skattereformen 15. desember.

Les også

Dette betyr statsbudsjettet for deg

Les også

Professor blåser av regjeringens skatteendringer : – Mye støy og lite substans

Les også

Støre åpner for endringer i formuesskatten

Flere artikler

  1. Skattebetalerforeningen: Mener statsbudsjettet avslører Ernas skatteplan

  2. – Arbeiderpartiet sier rett ut at de ønsker et høyere skattenivå

  3. – Nullskattebegrepet er blitt en retorisk gimmick

  4. Annonsørinnhold

  5. Professor blåser av regjeringens skatteendringer : – Mye støy og lite substans

  6. NHO-undersøkelse: 9 av 10 bedriftseiere vil fjerne formuesskatten