Slik vil regjeringen endre skattesystemet

Regjeringen forslår å senke skattene med 13,8 milliarder kroner på tre år.

BUDSJETTDAG: Finansminister Siv Jensen møtte pressen allerede tidlig onsdag morgen uten for huset sitt i Oslo.
Publisert:

Regjeringen legger i sitt forslag til skattereform opp til betydelige endringen av skattesystemet.

Endringene ønsker de å gjennomføre over tre år.

Samlet legger regjeringen opp til en reduksjon i skattenivået, etter enkelte innstramminger i selskapsskatten og momsen, på 13,8 milliarder kroner, hvorav 8,5 milliarder er inkludert i forslaget til statsbudsjett for 2016.

For personer innebærer forslagene en samlet skattelette på 7,8 milliarder kroner, hvorav omlag halvparten foreslås gjennomført i 2016-budsjettet.

Les også

Dette betyr statsbudsjettet for deg

I en meldingen oppsummerer Finansdepartementet de viktigste endringene:

** Den alminnelige skattesatsen reduseres fra dagens 27 prosent til 22 prosent frem til 2018. Allerede neste år ønsker regjeringen å kutte satsen til 25 prosent.

Det er denne skattesatsen som brukes i bedriftsbeskatningen i for den ordinære skatten som lønnsmottagere og pensjonister betaler.

Dette gir en samlet skattelette på 14,2 milliarder kroner for bedriftene og 53,2 milliarder kroner for personer, hvorav henholdsvis 6,1 og 21,4 milliarder ligger i budsjettforslaget for 2016.

** Samtidig innføres det en ny trinnskatt som erstatter dagens toppskatt.

Trinnskatten skal gradvis trappes opp frem til 2018 og øke statens skatteinntekter med 45,4 milliarder kroner, hvorav 17,5 milliarder ligger i budsjettforslaget for 2016.

Les også

Statsbudsjett-ordboken - E24s guide til begrepene du vil høre om og om igjen i dag

** Regjeringen vil stramme inn reglene for rentebegrensning, avskrivninger og tiltak mot overskuddsflytting.

De vil samlet gi isolerte skatteskjerpelser for bedriftene på 3,5 milliarder kroner fem til 2018, hvorav 240 millioner kroner er lagt inn i budsjettet for 2016.

** Regjeringen vil øke den lave momssatsen fra åtte til 10 prosent. Hele økningen er inkludert i budsjettet for 2016.

** Regjeringen vil innføre en ny avgift på finansielle tjenester som skal gi 3,5 milliarder kroner i nye inntekter i staten.

Ingen av disse er foreslått i budsjettet for 2016.

** Regjeringen vil skattlegge lån fra selskap til personlig aksjonær som utbytte, noe som blir innført i 2016-budsjettet. Det gir 600 millioner kroner i samlede inntekter.

Regjeringen kommer ikke med nye konkrete forslag om kutt i formuesskatten i forslaget til skattereform, men sier de fortsatt ønsker å redusere denne skatten.

I forslaget til statsbudsjett for 2016 er det imidlertid foreslått lettelser i formuesskatten på 1,12 milliarder kroner.

Les også

Slutter å spare neste år

Les også

Krisepakke til arbeidsmarkedet på fire milliarder kroner

Publisert:

Her kan du lese mer om