12 land har krympende økonomier: Slik havnet de i resesjon

12 av verdens økonomier har ikke vokst så langt i år, og flere land vil følge den negative trenden, mener ekspertene.

BRASIL: Den siste tiden har mange demonstrert mot Brasils president Dilma Rouseff etter mistanker om at hun kan ha vist om korrupsjonen i det statseide oljeselskapet Petrobras.
  • Cecilie Storbråten Gjendem
Publisert: Publisert:

Uro på verdens børser, og kraftige fall i råvareprisene er blant tingene som har gjort livet surt for flere store økonomier den siste tiden.

Ved utgangen av forrige kvartal hadde 12 land negativ vekst for andre kvartal på rad, og var dermed i resesjon, ifølge tall fra Verdensbanken og Trading Economics.

– Det er 200 land i verden, så at 6 prosent er i resesjon er ikke enormt, men om du spør hvor vanlig det at et land er i resesjon, så er svaret at det ikke er vanlig. Om vi tar Norge som eksempel så har vi hatt få resesjoner etter andre verdenskrig, og det er enda sjeldnere at de vedvarer, sier professor Ola Grytten ved NHH.

Han legger til at det ofte er svært forskjellige årsaker til at et land havner i resesjon, men at én av driverne for mange av landene som nå sliter er fallende råvarepriser.

– Vi ser avtagende vekst i en del områder nå, men det er også land som har god vekst, for eksempel USA, men den lave råvareprisen er svært dårlig nytt for mange land, blant annet Norge. Jeg tror det er sannsynlig at vi vil se flere tilfeller av resesjon i tiden fremover, sier Grytten.

– Er resesjon et tegn på begynnende finanskrise?

– Vi har sett finanskriser uten resesjon, og resesjon uten finanskrise – så det trenger ikke være et sikkert tegn på at det vil komme en finanskrise. Når det er sagt går ofte finanskriser i forkant av en resesjon, sier Grytten.

(Saken fortsetter under bildet)

LIBYA: Det nordafrikanske landets økonomi har ikke sett opptur på tre år. Landet har store problemer med den fallende oljeprisen. Illustrasjonsbilde av barn som bader på en strand i Libya.

Oljen trakk ned

I løpet av det siste året har oljeprisen stupt 50,98 prosent, og var da børsene stengte fredag ned 1,45 prosent til 48,18 dollar per fat.

Dette har skapt store problemer for mange av verdens oljeprodusenter.

Blant dem er Canada hvor 220 oljerigger er blitt langt ned det siste året, ifølge riggtellingen til Baker Hughes, for en drøy måned siden ble det bekreftet at Canada er i resesjon.

– Skiferoljen til Canada er nå rett og slett ikke lenger lønnsom. Det er det ingenting en kan gjøre med. Oljeinntektene er borte, og det får de ikke gjort noe med, sier sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen.

Les også

Slik mener IMF norsk økonomi må svare på oljebremsen

Han mener særlig fem land vil merke fallet i råvareprisene godt, nemlig Brasil, Australia, New Zealand, Norge og Canada. I tillegg til Russland som lenge har slitt med negativ vekst.

Forrige kvartal lå Brasils BNP-vekst på minus 1,9 prosent, mens Canadas falt 0,1 prosent. Russland tok den verste støyten av de tre landene med et fall på 2,01 prosent.

Også Libya, Irak, Bahrain og Tunisia er på listen over landene som havnet i resesjon etter at oljeprisen kollapset i 2014.

I likhet med Russland kom om lag 70 prosent av Bahrains eksportinntekter fra oljeindustrien.

(Saken fortsetter under bildet)

CANADA: Kjent for sitt ridende politi og råvareproduksjon. Det siste året har fallet i råvareprisene skapt problemer for landet, hvor mange nå er svært misfornøyde med regjeringen.

Mye å rette opp i

– Brasil og Russland var skjøre fugler da oljeprisfallet satte inn, fordi begge landene er svært politisk skakkjørte, og har behov for politiske reformer. Særlig Brasil er preget av korrupsjon, jeg tror det skal godt gjøres å finne en ærlig politiker i Brasil. De fikk dermed svært mye som måtte ryddes opp i på en gang, sier Andreassen.

Han legger til at dette trolig også er et problem for de andre utviklingslandene på listen over land med negativ vekst.

Les også

Her er grafikken som viser Kinas betydning: Derfor er Kinas problemer også våre problemer

Andreassen får støtte av Grytten, som tror særlig Russland går tunge tider i møte, på tross av at de har hatt oppsparte midler.

– Jeg tror særlig råvarelandene er svært utsatt nå. Det er ikke rart at det blir resesjon i disse landene når råvareprisene er såpass lave som de er nå.

– Blant landene som nå er i resesjon er Brasil og Russland som begge er svært avhengig av råvareprisen, og jeg tror ikke Russland vil klare å snu den negative veksten uten at vi også får vekst i oljeprisen, sier Grytten.

(Saken fortsetter under bildet)

RUSSLAND: Vår gigantiske nabo i øst har de siste månedene tømt det meste av ressurser, i håp om å redde landets næringsliv i kjølvannet av fallende råvarepriser og sanksjoner fra EU og USA. Her fra en minnemarkering i Moskva.

Kina skaper problemer

Selv om Kina ligger an til å få en BNP-vekst på rundt 7 prosent i 2015, er det allerede deler av verdens nest største økonomi som er i resesjon.

Forrige kvartal avsluttet den selvstendige regionen Macao på kysten av Kina sin 12. måned med negativ vekst.

Les også

Kina åpner valutamarkedet for utenlandske sentralbanker

Regionen er det eneste stedet i Kina hvor kasinoer er lovlig, og dermed har de levd godt på turisme fra fastlandet.

I takt med tregere vekst i Kina og strengere krav til kasinoene fra kinesiske myndigheter opplever nå den lille halvøyen sin verste resesjon på 33 år.

(Saken fortsetter under bildet)

MACAO: Den selvstyrte regionen ved kysten av Kina har tidligere levd godt på turisme fra fastlandet. Forrige kvartal falt landets BNP med 26,4 prosent.

Macao er imidlertid ikke alene om å bevege seg farlig nær resesjon. Flere av landene rundt Kina har de siste kvartalene rapportert om svakere vekst.

Sjeføkonom Andreassen tror vi vil se flere resesjoner i landene rundt Kina de neste årene.

– Flere av disse landene er svært avhengige av kinesisk vekst fordi de tjener mye penger på eksport til Kina. Den lavere veksten senker etterspørselen. I tillegg er Kinas industri utviklet seg til å bli mer sofistikert slik at mye som ble produsert i landene rundt nå kan produseres billigere i Kina. Det er dårlig nytt for landene rundt, sier han.

Les også

Slik ble Kina verdens nest største økonomi

Andreassen tror ikke det er usannsynlig at vi vil de mer resesjon i Asia den neste tiden. Så langt er Macao, Bahrain, de palestinske selvstyreområdene og Irak de eneste økonomiene i Asia som er i resesjon.

(Saken fortsetter under bildet)

DE PALESTINSKE SELVSTYREOMRÅDENE: Den minste av økonomiene i resesjon, sterkt preget av konfliktene som har pågått i området i mange år, og med lite grunnlag for næringsliv.

Ikke rart

Sjeføkonomen er ikke den eneste som ser mørkere skyer i horisonten for verdensøkonomien som følger av Kinas sakkende vekst. Også professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo tror flere land vil få problemer.

– Industrilandene har hatt en ganske svak periode etter finanskrisen, og nå ser vi at en del utviklingsland også har problemer, sier Holden.

Han mener Kina blir en avgjørende faktor for om landene i resesjon klarer å snu den negative trenden, og om andre land også går inn i resesjon.

– Usikkerheten knyttet til utviklingen i Kina er stor, og det vil ha mye å si for utviklingen i verdensøkonomien fremover, og om vi får se flere resesjoner, sier Holden.

(Flere bilder under)

TUNISIA: Har lenge vært populært blant turister, men den lave oljeprisen har skapt problemer for landet som i juli avsluttet sitt andre kvartal med BNP-fall.
BAHRAIN: Lenge en av de raskest voksende økonomiene i Midt-Østen, og en av de mest åpne. Landet har imidlertid hatt et svært dårlig år så langt i 2015.
IRAK: Mange av landene på resesjonslisten er land som har opplevd krig de siste årene. Blant dem er Irak, som i tillegg har slitt med den lave oljeprisen og ustabil regjering.
UKRAINA: Har bedt EU om penger til å bygge opp landet etter konfliktene med Russland i 2014.
PUERTO RICO: Selvstyrt men uinnlemmet territorium under USA. Har bedt storebror i Washington om å få gå konkurs som følge av at de ikke klarer å betale gjelden sin. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan øygruppen skal komme seg på bena igjen.
EKVATORIAL-GUINEA: Fant i 1996 store oljereserver som skapte stor vekst i landet. Den fallende oljeprisen har imidlertid satt kjepper i hjulene for den afrikanske republikkent, som tidligere i år også diskuterte en handelsavtale med Kina, ifølge internasjonale medier.
Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Her frykter de første resesjon på 24 år

  2. – Vi bør alle frykte «Oilmageddon»

  3. Her kan neste finanskrise komme fra

  4. Brasil i resesjon

  5. Storbritannia: Risiko for resesjon på sitt høyeste siden finanskrisen