Regjeringen reduserer bruken av oljepenger med 5 milliarder i revidert budsjett, erfarer NTB.

Regjeringen la opprinnelig opp til å bruke 225,6 milliarder kroner av oljeinntektene i år, men dette beløpet reduseres nå med 4,7  milliarder.

LEGGER FREM REVIDERT: Finansminister Siv Jensen (Frp) legger torsdag frem regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.
  • NTB
Publisert:

Det reviderte nasjonalbudsjettet legges fram senere torsdag.

225,6 milliarder kroner, som var det opprinnelige beløpet, tilsvarer 3 prosent av oljefondets verdi ved inngangen til året, målt ved det som på fagspråket heter det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet.
Det var NTB som først meldte om nyheten.

Økt bruk

Regjeringen har økt oljepengebruken voldsomt de siste årene.

En viktig årsak til at bruken nå reduseres noe, er lysere utsikter for norsk økonomi, med styrket vekst og fallende ledighet i år og neste år.

Les også

Regjeringen tror ledigheten er over toppen

I tillegg er det nå færre ekstraordinære utgifter på asyl- og innvandringsområdet og til arbeidsledighetstiltak.

VGTV: Følg fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett direkte her fra klokken 11

En annen årsak er at utgiftene til Folketrygden reduseres med 5,5 milliarder kroner, etter det NTB er kjent med. Det skyldes blant annet lavere utgifter til pensjoner.

Advarsler

Flere økonomer har tidligere vært bekymret for at regjeringen har faset inn for mye oljepenger for fort i økonomien.

Finansminister Siv Jensen (Frp) har imidlertid forsvart seg med at det er riktig å bruke mye oljepenger i en tid hvor økonomien sliter i motvind. Det har norsk økonomi gjort i kjølvannet av det kraftige oljeprisfallet høsten 2014 og et samtidig fall i oljeinvesteringene på norsk sokkel.

Les også

Nå kommer Sivs vårbudsjett: Slik er ståa i norsk økonomi

I regjeringens fire budsjetter har oljepengebruken økt fra 158,1 milliarder kroner i 2014 til nå altså over 220 milliarder kroner målt i 2017-priser.

Skal forhandle

Regjeringen skal nå ut i forhandlinger med samarbeidspartiene Venstre og KrF for å få flertall for årets budsjett. Det er ventet at vårens samtaler vil bli enklere enn de svært langdryge forhandlingene før jul, som endte med budsjettenighet i tolvte time i desember.

Selv om ledigheten trolig er over toppen, er KrF opptatt av at det fortsatt blir satset på tiltak for unge arbeidsledige.

– Vi vil fortsatt se på om vi kan styrke lærlingtilskuddet, sa partiets finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen til NTB i forkant.

Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik fremhevet før fremleggelsen bedre sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende, mer penger til videreutdanning av lærere og tiltak for rent hav som viktige saker for partiet.

Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Siv Jensen bruker mindre oljepenger

  2. – Overraskende høy oljepengebruk

  3. Dette er de enige om i budsjettet

  4. Krevende å kutte bruken av oljepenger: – Det er der slaget vil stå

  5. SV tror på budsjettavtale uten oljemilliarder