SSB: Arbeidsledigheten stiger

Arbeidsledigheten steg til 4,5 prosent i mars, ifølge tall fra SSB.

LITEN ØKNING I SYSSELSETTINGEN: Antall personer i arbeid har økt med 2.000 personer siden desember, viser ferske tall fra SSB.

Foto: Heiko Junge NTB scanpix
  • Ingvild Sagmoen
Publisert:

Det var 124.000 arbeidsledige personer i mars, ifølge Statistisk sentralbyrå sin Arbeidskraftundersøkelse (AKU). Det utgjør 4,5 prosent av arbeidsstyrken, og er en økning fra 4,3 prosent måneden før.

DNB Markets ventet i forkant av tallene for mars at ledigheten skulle litt opp igjen denne gangen, til 4,4 prosent.

Nordea Markets og Handelsbanken Capital Markets ventet uendret ledighet.

Ledighets-topp i 2016

Fra desember 2016 (som er gjennomsnittet for november-januar) til mars 2017 gikk den sesongjusterte ledigheten opp med 0,1 prosentpoeng, eller 2.000 personer.

Det er en oppgang som er innenfor feilmarginen i AKU, skriver SSB i en pressemelding.

Arbeidsledigheten har gått noe ned siden AKU-tallene viste en topp i 2016 på 4,9 prosent.

– I hovedsak er dette vanlige variasjoner i AKU, og endrer ikke vårt syn på at ledighetstoppen er nådd, sier analytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.

Hun påpeker at den lille oppgangen som kom var ventet, ettersom AKU-tallene svinger en del fra måned til måned.

Les også

Dette må du vite om dagpenger

– Vi hadde et fall tidligere, så det er naturlig at vi får en liten oppgang nå, sier Fjære.

– Vi må vente oss svingninger, men tror at trenden skal være nedover, og at vi får en gradvis bedring i arbeidsmarkedet nå.

Tallene for mars viste samtidig at 66,8 prosent av befolkningen nå er i arbeid. Det er en økning på 6.000 personer fra desember 2016 til mars 2017. Siden årsskiftet 2014/2015 har sysselsettingsprosenten gått ned, fra 68,5 prosent i januar 2015. Det henger sammen med en økning i befolkningen i aldersgruppen 15–74 år, ifølge SSB.

To måter å måle ledigheten på

Personer som regnes som arbeidsledige i SSBs statistikk er uten inntektsgivende arbeid, har forsøkt å skaffe seg slikt arbeid de siste fire ukene, og har muligheten til å påta seg slikt arbeid innen to uker. Ufrivillig permitterte regnes som arbeidsledige etter en sammenhengende varighet på tre måneder eller mer.

Forvirret over at det er to? Her er forskjellen på SSBsAKU-ledighet og Navs ledighetstall.

AKU-tallene er gjennomsnittet av undersøkelsene over en tremånedersperiode. Mars-tallene viser derfor i realiteten gjennomsnittet i perioden februar-april.

AKU-ledigheten er en av to mye brukte statistikker for måling av utviklingen i og nivået på arbeidsledigheten i Norge.

Denne viser en langt høyere arbeidsledighet enn det Navs statistikker, som forteller hvor mange som har registrert seg som arbeidsledig hos Nav.

Nav kommer med ny ledighetsstatistikk fredag 2. juni.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsledighet

Flere artikler

  1. Arbeidsledigheten stiger

  2. Ledigheten på stedet hvil

  3. Ledigheten i Norge er uendret

  4. SSB: Arbeidsledigheten faller

  5. Ledigheten faller i januar