Klager på eiendomsskatt behandles for tregt, mener Sivilombudsmannen

Behandlingstiden på klager om eiendomsskatt i Oslo kommune er «bekymringsfull lang», konkluderer Sivilombudsmannen.

GÅR TREGT: Oslo kommune får kritikk av Sivilombudsmannen for lang behandlingstid på klager om eiendomsskatt.

Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix
  • NTB
Publisert: Publisert:

– Det er bekymringsfullt at kommunen fremdeles ikke har ferdigbehandlet alle klager fra 2016, og at kommunen har over 200 klager fra 2017 som ikke er påbegynt, konkluderer Sivilombudsmannen.

Ifølge Oslo kommune er alle klagesakene fra 2016 ferdigbehandlet i underinstansen per januar 2019, men det gjensto da 25 saker som ikke var behandlet av den sakkyndige klagenemnda.

Samtlige av disse sakene forventes ferdigbehandlet innen 13. mars 2019. De eldste av disse sakene er klager fra juli 2016.

Les også: Eiendomsskattesak skal behandles i Høyesterett

Av de 3.800 klagene kommunen mottok over eiendomsskatt i 2017, er 400 fremdeles under behandling, mens 235 klager er foreløpig ikke påbegynt. I 2018 mottok kommunen cirka 600 klager. Av disse er 270 ferdig behandlet, 80 under behandling og 250 ikke påbegynt.

Innført tiltak

I 2017 mottok Sivilombudsmannen flere klager på saksbehandlingstiden for klager på vedtak om eiendomsskatt i Oslo kommune. Ombudet iverksatte derfor undersøkelser av behandlingstiden.

Oslo kommune har erkjent at saksbehandlingstiden har vært for lang og har innført tiltak, blant annet ved å styrke bemanningen. Kommunen oppgir at årsaken til at flere saker ble liggende ubehandlet i lang tid, er et uventet stort antall klagesaker i 2016 og 2017.

Les også: (+) Siv Jensens kjempeseier kan gi deg høyere eiendomsskatt

Det er positivt at det er iverksatt tiltak, men disse har foreløpig ikke hatt full ønsket effekt, understrekes det fra Sivilombudet, som opplyser at de følger utviklingen og effekten av tiltakene.

Eiendomsskatten til Høyesterett

En gruppe på over 3.400 privatpersoner har saksøkt Oslo kommune om eiendomsskatten for skatteåret 2016 og saken skal nå behandles i Høyesteretten.

Oslo kommune fikk fullt medhold i tingretten, men i Borgarting lagmannsrett kom retten delvis til et annet resultat i oktober i fjor. Retten mente at kommunen ikke hadde overholdt den lovbestemte fristen for utskriving av eiendomsskatt, og dermed risikerte kommunen å måtte tilbakebetale flere hundre millioner skattekroner til saksøkerne.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Eiendomsskatt

Flere artikler

  1. Oslo kommune bekrefter: Vil betale tilbake eiendomsskatt for 55.000 eiendommer

  2. Høyesterettsdom kan få konsekvenser for eiendomsskatten i hele landet

  3. Eiendomsskattesak skal behandles i Høyesterett

  4. Høyesterett: Vedtak om eiendomsskatt var ugyldig

  5. Oslo kommune om eiendomsskatt: – Vi har fulgt loven