EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AKER SOLUTIONS: - Helt utrolig at staten ikke er her

Aksjonærene som møtte opp hadde ikke makt til å endre noe som helst.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING: Konsernsjef Simen Lieungh i Aker Solutions (t.v) og kstyreformann Øyvind Eriksen (midten) kunne se at generalforsamlingen ble en rolig affære.
Publisert:

Næringsdepartementet glimret med sitt fravær under mandagens ekstraordinære generalforsamling i Aker Solutions

OSE

AKSO

. Leder i Aksjonærforeningen, John Petter Tollefsen liker dette dårlig, til tross for at staten vare representert ved sitt eierskap i Aker Holding.

- Næringsdepartementet burde selvfølgelig vært her. Det virker svært arrogant ikke å engang møte opp. Det er egentlig helt utrolig. De kunne i det minste ha fullført prosessen og lært av det som ble sagt idag. Er det ikke dette de har vært opptatt av i flere måneder nå og brukt det meste av sin energi på å få til? spør Tollefsen.

Departementet hadde allerede på forhånd godkjent handlene, og det var derfor i praksis umulig for de resterende aksjonærene å stoppe handlene mellom Aker og Aker Solutions.

Kjedelig affære

Derfor ble generalforsamlingen også en formalitet , og det var ingen aksjonærer som så det nødvendig å engang stille spørsmål til konsernledelsen i Aker Solutions og styrets formann Øyvind Eriksen.

Kun tre av de fremmøtte aksjonærene valgte å stemme imot handlene. Det var Nordea Fondene, Alfred Berg Fondsforvaltning og et medlem av aksjonærforeningen. Medlemmet ble representert ved Tollefsen.

- Jeg hadde et mandat fra et medlem med nesten 1000 aksjer, og da hun spurte valgte jeg å gå på hennes vegne, sier Tollefsen til E24.

Han er svært skuffet over både staten og Aker-systemet i denne saken. Utfallet av generalforsamlingen var i praksis avgjort siden Aker holding, som eier drøyt 41 prosent av aksjene i Aker Solutions, ville stemme for. Det er gjennom Aker Holding staten har sin indirekte eierandel på 12 prosent i Aker Solutions.

Det var Akers finansdirektør Bengt Rem som stilte opp på vegne av Aker Holding, hvor han er administrerende direktør.

Amatørmessig

Tollefsen mener dagens uteblivelse fra næringsdepartementet føyer seg inn i rekken av amatørmessige opptredener fra departementet

- Det er på mange måter betegnende for statens rolle i saken og deres høyt kritikkverdige opptreden som eier, sier Tollefsen.

Les også valgforsker Frank Aarebrots kommentar til Aker-saken :

Han er likevel smertelig klar over at dagens generalforsamling kun var en formalitet da transaksjonene er juridisk gjennomført og hovedaksjonærene allerede har sørget for at det i praksis var umulig å stanse dem.

- De aksjonærene som møter opp i dag gjør det kun av prinsipp og fordi man er opptatt av hvordan store norske børsnoterte selskaper styres. Vi hadde ikke makt til å endre noe som helst, men det er viktig å si ifra hva man synes om ledelsen til selskapet man er medeier i, sier Tollefsen.

Les også: Folketrygdfondet

Ville tatt ordet

Hadde han selv vært aksjonær hadde han reist seg og sagt noen velvalgte ord.

- Jeg hadde tatt ordet og sagt noe om hele prosessen i forkant. Både måten handlene ble gjennomført på, men også statens rolle. Dessuten er det viktig å presisere hvordan dette har ødelagt for statlig eierskap og statlig styring fremover. De oppførte seg amatørmessig og har skapt en usikkerhet som eier som det vil ta lang tid å rette opp igjen, sier Tollefsen til E24.

De to andre aksjonærene som stemte imot , Nordea Fondene og Alfred Berg Fondsforvaltning, vil ikke kommentere saken.

Les også:

Til forsiden

Publisert: