OLJEFONDET: Ti år helt uten aksjegevinst

Siden starten for drøyt ti år siden har oljefondet kjøpt aksjer for nær 1000 milliarder kroner. Etter det dramatiske børsfallet i år er alle gevinster radert bort, og fondet ville vært større hvis pengene hadde ligget i et hvelv på Bankplassen.

  • CHRISTIAN H. HARALDSEN
Publisert:

Ved årsskiftet var det ti år siden opprettelsen av oljefondet. Jubileet kunne feires med en samlet aksjegevinst i løpet av de ti årene på 302 milliarder kroner.

I løpet av første halvår ble store deler av denne gevinsten skylt bort av den finansielle tsunamien. Oljefondets kvartalsrapporter viser et samlet aksjetap på 137 milliarder kroner fra årsskiftet og frem til utløpet av juni.

Dermed var den samlede aksjegevinsten siden opprettelsen redusert til 165 milliarder kroner. Den nye hundreårsbølgen som rammet børsene på tampen av sommeren vasket antagelig bort hele denne gevinsten også.

Les også:

175 milliarder

Ifølge Aftenpostens beregninger falt fondets aksjeverdier med rundt 175 milliarder kroner i tredje kvartal.

Dermed har oljefondet ikke tjent en krone på aksjer i løpet av de snart 11 år som har gått siden opprettelsen. Norges Bank, som har ansvaret for å forvalte oljefondet, vil ikke kommentere tallene nå.

Hva syns du om oljefondets jobb? Si din mening på nye E24 FORUM!
(OBS! Under utvikling...)
- Vi har ikke noen kommentarer til dette før vi offentliggjør fondets kvartalsrapport 25. november, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø.
Over 7000 selskaper

Beregningen av aksjetapet er basert på utviklingen i oljefondets referanseindeks.

Denne består av over 7000 selskaper verden over som oljefondet eier aksjer i. Ved utløpet av juni hadde fondets aksjer en verdi på 1031 milliarder kroner. I tredje kvartal ble referanseindeksens verdi redusert med 17 prosent, og det indikerer altså et verdifall på 175 milliarder kroner.

Da er det ikke tatt hensyn til at fondet har anledning til å avvike noe fra sin referanseportefølje. Det er heller ikke tatt hensyn til fondets aksjekjøp i perioden. I tillegg til aksjeverdiene kommer renteinvesteringer på 961 milliarder kroner, slik at fondets samlede verdi var 1992 milliarder.
Uvanlig

Finansprofessor Øyvind Norli ved BI slår fast at en tiårsperiode uten avkastning i aksjemarkedet er høyst uvanlig, men ikke noe man kan utelukke.
- Sannsynligheten for dette da man startet var veldig lav, sier Norli, men understreker at sannsynligheten ikke var null.
- Når man er i aksjemarkedet er det fordi man regner med høyere avkastning i det lange løp, mot å tåle høyere risiko, påpeker han.
Økte innsatsen

I fjor ble rammen for oljefondets aksjevekt økt fra 40 til 60 prosent, mens rammen for obligasjoner ble redusert fra 60 til 40 prosent.

Deretter startet fondet en gradvis endring av sammensetningen, slik at aksjeandelen for første gang passerte renteandelen i årets annet kvartal. Norli mener aksjeandelen i fondet bør vurderes løpende, men han ser ikke noen grunn til å endre aksjeandelen nå, på grunn av børsfallet.
- Hvis den langsiktige avkastningen er lavere enn man hadde tenkt, vil det være smart å endre vektene. Men det er ikke noe man bør gjøre nå, på grunn av det som har skjedd i aksjemarkedet. Lang sikt er mer enn de siste to månedene, og mer enn de siste ti årene, sier han.
Nok å rutte med

Handlingsregelen innebærer at regjeringen ikke skal bruke mer enn 4 prosent av fondets verdi.

I revidert nasjonalbudsjett ble det anslått at oljefondet ville ha en markedsverdi på 2316 milliarder kroner ved utgangen av året.

Til tross for det dramatiske børsfallet er det ikke umulig at oljefondet vil nå en slik verdi. For det første tilføres fondet nye penger fra oljeinntektene. I begge de første kvartalene kom det inn rundt 90 milliarder kroner.

For øvrig kan endringer i aksje- og valutakurs endre bildet. Uansett kan regjeringen avvike fra handlingsregelen dersom konjunkturene tilsier det.
Flere nyheter på E24

Publisert:

Flere artikler

  1. Tapte 70 milliarder på ny forvaltning

  2. Oljefondet utnyttet høstens aksje-nedtur: Kjøpte aksjer for 250 milliarder

  3. Tror ikke Oljefondets avkastning vil dekke politikernes oljepengebruk

  4. Utvalg tror Oljefondets avkastning kan halveres

  5. Norges Bank vil ha langt mer aksjer i Oljefondet