Finansdepartementet vurderer skattelistene

2010 kan være siste mulighet til å få informasjon fra skattelistene.

Publisert:

"Finansdepartementet har satt i gang et arbeid hvor det vurderes hvorvidt det er behov for endringer i måten skattelistene offentliggjøres på", heter det i en melding fra Finansdepartementet.

Mulige endringer i måten skattelistene offentliggjøres på, begrunnes blant annet ut fra muligheten om at opplysningene kan brukes til kriminell aktivitet. Samtidig medgir departementet at det ikke foreligger noe utstrakt bevis for hypotesen.

"Politiets gjennomgang indikerer at det ikke er grunnlag for å anta at informasjon fra listene benyttes i stor utstrekning til målretting av kriminalitet, men det foreligger enkelteksempler der det er indikasjoner på slik bruk", skriver Finansdepartementet i meldingen.

Denne konklusjonen kommer på bakgrunn av en vurdering fra Politidirektoratet utarbeidet på oppdrag fra Justisdepartementet.

I tillegg drar Finansdepartementet frem det poeng at skattelistene kan brukes i kommerisell sammenheng.

"Det finnes også eksempler på at skattelistene brukes til kommersielle formål, for eksempel ved tilbud om oppslag i skattelistene gjennom en SMS-tjeneste", står det å lese i meldingen fra Finansdepartementet.

Et åpent samfunn

Det fremste argumentet for å offentliggjøre skattelistene er at det bidrar til et åpnere samfunn, i den forstand at folk kan få litt innsyn i hverandres økonomi. Dette er også et viktig poeng i det arbeidet Finansdepartementet nå gjør.

"Informasjon om inntekts- og skatteforhold er et sentralt premiss for samfunnsdebatten, og pressens tilgang til disse opplysningene er viktig for å styrke den kritiske debatten om skattemessige forhold", skriver departementet.

Frem og tilbake og....

Offentliggjøring av skattelistene har vært en gjentagende debatt i Norge de siste 10-15 årene.

Ved årtusenskiftet ble det innført et stopp i offentliggjøring av listene under det borgerlige styret, mens den rødgrønne regjeringen åpnet for offentliggjøring igjen et par år senere. Det skjedde riktignok uten at media fikk listene og kunne legge dem ut for sine lesere. Den gang lå listene tilgjengelig hos Skatteetaten noen uker, for deretter å bli lukket for offentligheten.

Først i 2007 ble skattelistene elektronisk tilgjengelig for pressen, som da via internett kunne gjøre listene søkbare hele året.

E24s skattesøk finner du her.

"Regjeringen har ikke tatt stilling til om det bør gjøres endringer i reglene om offentliggjøring av skattelistene. Det må foretas en grundig avveining av kryssende samfunnsmessige hensyn", skriver Finansdepartementet, som nå skal gjennomføre høringer rundt spørsmålet.

Får støtte

Iniativet fra Finansdepartementet høster umiddelbar støtte hos Høyre, som fremmet et forslag om å begrense innsynet i skattelistene i vinter.

- Det ble stemt ned, men jeg er sikker på at et forslag om begrensninger vil kunne få støtte hos hele opposisjonen, sier finanspolitisk talsmann Gunnar Gundersen i Høyre til E24.

I Høyres forslag ble det lagt opp til et system som ligner på det som finnes på kredittsjekker, altså hvor den som blir søkt opp får brev om dette med informasjon om hvem som har søkt.

- Det gir pressen fortsatt adgang til å kunne bruke skattelistene til å avdekke kriminelle forhold, samtidig som det begrenser alles mulighet til å snoke på naboen, sier Gundersen.

Les flere nyheter hos E24.

Publisert: