Sanner hyret inn samme advokatfirma som bisto Nicolai Tangen i mai

Advokatfirmaet som mener Jan Tore Sanner ikke kan instruere Norges Bank, bisto Nicolai Tangen med detaljer knyttet til arbeidsavtalen med Norges Bank i mai.

Finansminister Jan Tore Sanner (H).
Publisert:

– Overraskende og unødvendig, mener jusprofessor Sverre Blandhol ved Universitetet i Oslo om Finansdepartementets valg av firma.

Tirsdag offentliggjorde departementet en juridisk vurdering om hvorvidt de har myndighet til å stoppe ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

Oppdraget ble gjort av advokatfirmaet Arntzen de Besche. De mener at finansminister Jan Tore Sanner ikke kan gripe inn i ansettelsen.

– Ingenting i veien for det

I utredningen kommer det frem at en partner i advokatfirmaet i perioden 21.–28. mai bisto Tangen med arbeidsrettslige spørsmål knyttet til hans arbeidsavtale med Norges Bank.

– Vi fikk den informasjonen før vi valgte å bruke dette firmaet. Det betyr naturligvis at vår vurdering er at dette ikke er i veien for at vi benytter en annen partner i samme firma, sier kommunikasjonsdirektør Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet til Aftenposten/E24.

Det er partner og advokat Sven Iver Steen som gjorde den juridiske vurderingen for finansdepartementet.

Professor ved institutt for offentlig rett i Oslo, Sverre Blandhol.

«Steen har på forespørsel uttrykt at han ikke har bindinger som innebærer interessekonflikter i saken», står det videre i utredningen.

– Overraskende

Professor Blandhol ved det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo er kritisk til departementets vurdering.

– Det spiller ingen rolle om det er en annen advokat som har gjort dette. Det skal vurderes som om det er samme advokat, sier han til Aftenposten/E24. Blandhol underviser i etikk på UiO.

I reglene for god advokatskikk heter det:

«Driver en advokat virksomhet i selskap (…) gjelder reglene (…) om interessekonflikter for fellesskapet og alle dets deltagere.»

Blandhol sier begge saksforholdene Arntzen de Besche har rådgitt i berører hverandre tett.

Videre står det i regelverket:

«I samme sak må ikke en advokat rådgi, representere eller handle på vegne av to eller flere klienter hvis det foreligger eller oppstår motstridende interesser mellom dem i saken eller det er en klar risiko for dette.»

– Det er heller ingen krav om samtidighet. Når oppdragene dreier seg om samme sak, er det en absolutt regel om at de ikke kan tas av samme firma, sier han videre.

– Hva synes du om at Finansdepartementet har valgt samme firma som Nicolai Tangen brukte?

– Jeg vil si at det er overraskende og unødvendig. Det finnes andre gode advokatfirmaer og kompetente jurister som kunne gjort dette. Det er ikke veldig spesiell eller komplisert jus.

Finansdepartementet ønsker ikke å kommentere Blandhols kritikk.

Påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen og sentralbanksjef Øystein Olsen.

Vil ikke si hvem som jobbet for Tangen

Overfor Aftenposten/E24 er advokat og partner Steen i Arntzen de Besche ordknapp:

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer utover at vi har vurdert at det ikke er en interessekonflikt der. Finansdepartementet var klar over dette forholdet, sier han i en kommentar.

Aftenposten/E24 er ikke kjent med hvilken advokat som jobbet for Tangen i mai.

– Vi kommenterer ikke klientforhold, sier ledende partner Håvard Sandnes i Arntzen de Besche.

Siden høringen om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef på Stortinget forrige uke har det vært uenighet om hvorvidt Finansdepartementet kan gripe inn i ansettelsen dersom saken havner på finansminister Sanners bord.

Forrige uke uttalte juseksperter seg til Aftenposten/E24 om hvordan Finansdepartementet kan instruere Norges Bank i ansettelsen. Finansdepartementets jurister, derimot, avviste at de har den muligheten. De får nå støtte av Arntzen de Beches advokat.

Publisert:
Gå til e24.no