Arbeidsledigheten mer enn halvert siden coronatoppen

Arbeidsledigheten faller markant til 4,3 prosent i august, men er fortsatt betydelig høyere enn før coronapandemien.

FORTSATT HØY LEDIGHET: Selv om arbeidsledigheten har kommet langt ned fra toppen i april, er den fortsatt mye høyere enn før coronapandemien.
Publisert:

Antallet helt ledige faller med 17.600 til 122.200 personer i august. Det tilsvarer 4,3 prosent av arbeidsstyrken, ifølge ferske tall fra Nav.

Dermed er antallet arbeidsløse mer enn halvert fra toppen på 300.634 personer i mars.

På forhånd var det ventet en nedgang i andelen helt ledige til 4,7 prosent fra 4,9 prosent i juli, ifølge Bloomberg.

Til sammenligning var ledighetsraten på 2,3 prosent i august i fjor.

– Antallet arbeidssøkere registrert hos NAV fortsatte å falle i august. Hele nedgangen skyldes færre permitterte, mens antallet arbeidssøkere som ikke er permittert gikk noe opp, sier Nav-direktør Hans Christian Holte i en pressemelding.

De permitterte utgjør til sammen 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Totalt er det registrert 216.400 ledige hvis man inkluderer delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Det utgjør 7,6 prosent av arbeidsstyrken.

Flest ledige innen reiseliv

Fallet i antallet helt ledige var størst innen reiseliv og transport, butikk- og salgsarbeid, samt serviceyrker og annet arbeid.

Ved utgangen av august var antallet helt ledige som andel av arbeidsstyrken likevel høyest innen reiseliv og transport med 9,1 prosent av arbeidsstyrken, og lavest innen helse, pleie og omsorg med 1,4 prosent.

Ledigheten har falt i alle fylker i løpet av august, med størst prosentvis nedgang i Oslo, Viken og Innlandet, og minst i Nordland. Andelen helt ledige er lavest i Nordland, med 3,0 prosent, og høyest i Oslo med 5,7 prosent.

NAV-direktør Hans Christian Holte.
Les på E24+

Les også: (+) Coronakrisen endrer finansbransjen: Møt altmulig-megleren

Fallende trend siden april

Da samfunnet stengte ned i mars, steg arbeidsledigheten bratt til en topp på over ti prosent i begynnelsen av april. Inkludert delvis ledige og folk på tiltak registrerte Nav på det meste 433.000 ledige, tilsvarende drøye 15 prosent av arbeidsstyrken.

Denne måneden har Nav gått tilbake til å publisere sesongjusterte tall for ledigheten, noe som har vært umulig under krisen.

Disse viser at etter den kraftige økningen i mars, har antall helt ledige og bruttoledigheten (inkludert folk på tiltak) gått ned hver av de påfølgende månedene. Nedgangen var størst i mai og juni.

I løpet av august ble det registrert 21.400 nye ledige stillinger på hos Nav. Det er 23 prosent færre enn på samme tid i fjor.

Les på E24+

Les også: (+) Den upålitelige kronen går inn i en tøff høst

Kan bety tidligere renteheving

Danske Bank-økonom Kristoffer Lomholt mener nettoledigheten nå er på linje med Norges Banks anslag.

– Etter hvert som bedringen fortsetter, boligmarkedet holder seg hett, og nedsiderisikoen avtar, tror vi at Norges Bank vil signalisere at renten skal heves tidligere enn fjerde kvartal 2022, som er det siste signalet fra banken, skriver han i en kommentar.

Norges Bank holdt tidligere i august renten uendret på rekordlave null prosent. I forrige pengepolitiske rapport fra juni lå det an til gradvise rentehevinger fra slutten av 2022. Neste rapport kommer sammen med rentebeslutningen 24. september.

Nav-meldingen ser du her: 16 300 færre arbeidssøkere i august
Publisert:
Gå til e24.no