Forsvarsfolk fortviler over skjerpet skatt for pendlere

Ansatte i Forsvaret sier de vurderer å slutte i jobben på grunn av en regelendring om at pendlerutgifter over 97.000 kroner skal beskattes. Sp og Ap reagerer.

MINDRE PENGER: Forsvarsansatte som tjenestegjør i for eksempel Kystvakten, her i sjøen utenfor Lofoten, risikerer en skatteskjerpelse etter at regjeringen i år har strammet inn regelverket for pendlere.
 • NTB
Publisert: Publisert:

– Dette er en svært dramatisk og alvorlig endring som får store konsekvenser for våre pendlende medlemmer, sier Staal I. Reiten, leder av forhandlingsavdelingen i Norges Offisersforbund (NOF).

Han forventer at Forsvarsstaben og forsvarsministeren nå finner en god løsning for pendlende befal.

Befalets fellesorganisasjon (BFO) skriver på sine nettsider at endringen vil bety titusener i ekstra skatt for ansatte med høye utgifter til jobbreiser.

– BFO kan ikke se at dette er noe annet enn en ytterligere belastning for Forsvarets personell, heter det.

Les også: KNM Helge Ingstad blir ikke reparert

– 80.000 mer i skatt

Endringen trådte i kraft ved nyttår. De forsvarsansatte ble imidlertid klar over konsekvensene først nå i juni, da flere nådde grensen på 97.000 kroner og fikk ekstra skattetrekk på lønnen.

Orlogskaptein Erling H. Øksenvåg bor i Kristiansund, men jobber for Kystvakten i Stokmarknes i Nordland. De 25–30 reisene han gjennomfører årlig, koster totalt omkring 330.000 kroner per år.

– Om jeg får 80.000 kroner mer i nettoskatt, ser jeg meg nødt til å finne en annen jobb, sier han til nof.no.

Les også:


En utladet Think-drøm: Dette er restene av elbileventyret

Tar opp saken

Nå tar både Senterpartiet og Arbeiderpartiet opp saken med regjeringen.

Aps forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt vil vite hvordan forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) vil ta ansvar for de negative skatteskjerpelsene som regjeringen har iverksatt, og om han ønsker å endre reglene.

– Når Forsvaret rammes av slike skjerpelser, vil dette raskt kunne svekke Forsvarets evne til å løse viktige oppdrag og gjøre nye satsinger vesentlig vanskeligere å gjennomføre, sier Huitfeldt i et skriftlig spørsmål i Stortinget.

Les også: Luftvern kan koste opp mot 10 milliarder kroner

Særskilt system

Huitfeldt frykter endringen vil kunne ramme områder med «kritisk lav bemanning», som Kystvakten på Sortland i Nordland, og at det vil kunne bli vanskelig å bemanne eksempelvis den nye satsingen på Porsangmoen i Finnmark.

Hun minner også om at ansatte i Forsvaret er underlagt et særskilt beordrings- og disponeringssystem.

Sps forsvarspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete vil vite om finansminister Siv Jensen (Frp) var klar over konsekvensene da hun fikk gjennom de nye skattereglene for naturalytelser i statsbudsjettet for 2019.

– Mener hun at konsekvensen er rimelig, og vil hun foreta seg noe for å rette opp i dette, spør Navarsete i et skriftlig spørsmål i Stortinget.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Forsvaret

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Opphetet debatt om Bergen Engines i Stortinget: – Nei, det er ingen som lyver

 2. Norsk missilforsvar kan koste 20 milliarder

 3. Betalt innhold

  Bergen Engines-saken: – Det er regjeringens ansvar å stanse salg som kan true norsk sikkerhet

 4. Betalt innhold

  Bergen Engines-saken: – Regjeringen må stoppe salget, vitner om komplett svikt i alle ledd

 5. Betalt innhold

  Regjeringen spurte Forsvaret hva salget av Bergen Engines ville koste dem. Svar: Over 150 mill. og tre forsinkede kystvaktskip.