Spør seg om rekordlave renter virker mot sin hensikt

Folketrygdfondet er ikke overbevist om rekordlave renter gir høyere økonomisk vekst.

UKJENT TERRITORIUM: Administrerende direktør i Folketrygdfondet, Olaug Svarva, mener rentene nå er så lave at vi er i ukjent territorium. Og hun er usikker på konsekvensene.

Foto: Stian Lysberg Solum NTB scanpix
 • Johann D. Sundberg
Publisert:

Renteutviklingen har pekt nedover lenge og fortsetter nedover slik at rentene mange steder godt under null.

Det er resultatet av sentralbankenes iherdige forsøk på å få i gang den økonomiske veksten igjen.

Men i Folketrygdfondets ledelse, som er satt til å forvalte om lag 200 milliarder kroner av norske borgeres fellesformue, er de ikke så sikre på om sentralbankene får til det de ønsker.

– Vi stiller spørsmål ved om rentenivået har kommet på så lave nivåer at det ikke gir den ønskede effekten, som er at det skal øke forbruket og investeringer, sier administrerende direktør Olaug Svarva i Folketrygdfondet til E24.

Les også

Folketrygdfondet tjente 5,1 milliarder i andre kvartal

Økt sparing?

– Det kan stilles spørsmål ved om det har motsatt effekt av det man ønsker. Det lave rentenivået betyr at du må spare mer for fremtiden fordi du får så lav avkastning. Du må bruke en større andel av din lønn for å spare til fremtidige pensjoner, sier hun.

– Spørsmålet er; når tipper det over?, sier hun.

Svarva viser til at selv om rentene har vært svært lave lenge, så er ikke forventningene om fremtidig økonomisk vekst internasjonalt spesielt friske.

– Det er på mange måter et eksperiment vi er inne i, sier hun.

– Er det et farlig eksperiment?

– Jeg vil ikke bruke det ordet. Vi stiller spørsmål ved hva dette betyr, sier hun.

Hun er imidlertid ganske klar på hva de svært lave har betydd for Folketrygdfondets regnskap for andre kvartal.

«Tjener» på lavere renter

Rentefallet har ført til at kursene på obligasjonene Folketrygdfondet eier (om lag 40 prosent av porteføljen) har steget, noe som gir kursgevinster i regnskapet.

Samtidig mener Folketrygdfondet at aksjemarkedet har holdt seg bra opp delvis som følge av rentefallet.

Det førte i første halvår til et overskudd i regnskapet på 0,7 milliarder kroner, eller 0,4 prosent. Av dette bidro aksjeporteføljen negativt med 1,2 prosent, mens renteporteføljen bidro positivt med 3,0 prosent.

Les også

I denne banken må du betale for å spare

Svarva er tydelig på at det ikke er realistisk å vente seg en like god avkastning på renteporteføljen i tiden som kommer.

Hun er enig i at den regnskapsførte gevinsten på renteforvaltningen i betydelig grad i realiteten er inntektsføring av fremtidige inntekter.

Folketrygdfondet fører, i likhet med det atskillig større Oljefondet, sine regnskaper med basis i markedsverdien av aksjene og obligasjoner de eier.

Slik påvirker rentefall regnskapet

Effekten av et rentefall i obligasjonsmarkedet kan eksemplifiseres på følgende grovt forenklede måte.

Markedsrenten for tiårige lån er en prosent. Fondet kjøper et ti års lån med en prosent rente, noe som innebærer at obligasjonen kjøpes til hundre prosent og fondet mottar en prosent i året og får tilbake 100 prosent etter ti år.

Dagen etter at obligasjonen er kjøpt, faller plutselig markedsrenten til null. Markedsverdien på fondets obligasjoner stiger da plutselig med 10 prosent til 110 prosent og det oppstår en gevinst på 10 prosent i regnskapet. De neste årene frem til obligasjonslånet tilbakebetales vil imidlertid kursen falle med om lag en prosent i året, hvilket tilsvarer rentene de mottar slik at nettoresultatet blir null i alle regnskapene frem til obligasjonslånet er tilbakebetalt.

Med mindre Oljefondets forvaltere har gjort en gigantblunder som foreløpig ikke er kjent, vil også Oljefondets regnskap for andre kvartal vise et stort positivt resultat for obligasjonsporteføljen.

Det til tross for at Oljefondet den siste tiden investerer i obligasjoner med negativ avkastning. Det har så langt Folketrygdfondet, som kun investerer i Norden, unngått.

Oljefondet legger frem sitt regnskap for andre kvartal onsdag.

Les også

Derfor er «helikopter-penger» og Onkel Skrue kommet på Draghis bord

Les også

Derfor har vi rekordlave renter

Les også

Danskene kaller det «vanvittig»: Flere og flere stater får betalt for å låne penger

Her kan du lese mer om

 1. Folketrygdfondet
 2. Oljefondet
 3. Politikk
 4. Rentemøte Norges Bank

Flere artikler

 1. Oljefondet har plassert 368,5 milliarder kroner til negativ rente

 2. Folketrygdfondet tjente 2,5 milliarder i andre kvartal

 3. Folketrygdfondet tjente 5,1 milliarder i andre kvartal

 4. Annonsørinnhold

 5. Folketrygdfondet merker handelskrig og global uro

 6. Oljefondet jubler ikke for 94 milliarder i avkastning