Dette må skje for at Olsen kutter renten på nytt

Det er akkurat like stor sannsynlighet for at Norges Bank kutter renten til våren, som at de ikke gjør det.

«FIFTY-FIFTY»: Da sentralbanksjef Øystein Olsen opplyste om at Norges Bank kuttet renten i desember, kom det også frem sentralbanken anslår sannsynligheten for rentekutt i mars er på 50 prosent. Usikkerheten blant ekspertene er stor.
Publisert: Publisert:

Det er konklusjonen når E24 hører med et usikkert analytikerkorps.

– Det var et dramatisk rentekutt, som nesten ingen trodde ville komme, sier sjeføkonom Erlend Lødemel i Arctic Securities.

Norges Bank overrasket nemlig økonomene i desember, da sentralbanksjef Øystein Olsen avslørte at sentralbanken kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent.

Det var ingen av de harde tallene som har kommet fra norsk økonomi, som tydet på at sentralbanken burde kutte renten.

Bakteppet er dog at langt fra alt er rosenrødt i norsk økonomi; en kraftig oljebrems i form lavere oljeinvesteringer neste år, og en oljepris som har stupt, har preget det siste halve året.

Utfallet av det neste rentemøtet i mars, virker å være høyst usikkert.

Sentralbankens holdningsendring har ført til store sprik blant økonomene. Når E24 spør hva de tror Norges Bank vil gjøre med styringsrenten fremover, venter to av dem rentekutt, en venter to rentekutt før sommeren (ett i mars), en tror det går mot uendret, mens to har satt seg på gjerdet.

Les også

Slik kan oljenedturen påvirke din økonomi

Frykter kraftig oljenedtur

Tidligere har Norges Bank benyttet harde tall om utviklingen for å vurdere utviklingen. Det gjør sentralbanken fortsatt, men nå har de lagt stor vekt på de mulige negative effektene som kan komme av oljebremsen.

Sjeføkonom Erlend Lødemel i Arctic Securities

– Norges Bank tok ned renten som et sikkerhetstiltak, og sa at de heller ville være føre var enn etter snar, oppsummerer Erlend Lødemel i Arctic Securities.

– Denne forklaringen er det kanskje ikke noe galt med, men handlingen avviker likevel fra det reaksjonsmønsteret vi har vært vant med, sier han.

– Norges Bank pleier ikke å kutte før det trengs, men det gjorde de denne gang, sier sjeføkonomen i Arctic.

Han ser ikke bort fra at Norges Bank angrer på det overraskende rentekuttet.

Lødemel tror oljeprisen kan bli liggende lavt og kanskje til og med svekkes ytterligere frem mot neste rentemøte.

– Jeg tror pengepolitikken vil bære preg av å i ligge i forkant. Derfor tror jeg Norges Bank setter ned renten med den begrunnelsen at de vil være i forkant, sier han. At de hadde det så travel med å kutte renten kan dessuten meget vel tolkes som at de ønsker en betydelig rentereduksjon samlet sett.

Oljebremsen må materialiseres

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank tror Norges Bank kutter en gang til.

– For at det skal skje, må vi se at oppbremsingen i oljesektoren materialiserer seg og at det blir følgeeffekter i resten av økonomien, sier Andreassen til E24.

– Så langt er det begrensede signaler om det siste, men vi tror det kommer, sier han.

Les også

Olsen kutter renten: – Vi er langt unna en krise

To kutt

Erik Bruce, sjefanalytiker I Nordea Markets, tror Norges Bank vil forsikre seg om at det ikke går galt, og ønsker å være i forkant.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets

– Norges Bank har tidligere sagt at de holder igjen på rentekutt, blant annet begrunnet med faren for at boligprisveksten vil øke gjeldsveksten i husholdningene, sier han til E24.

– Vi venter at Norges Bank vil fortsette å vektlegge nedsiderisikoen for en hard nedtur, sier han.

Nordea venter intet mindre enn to rentekutt fra Norges Bank før sommeren, hvorav ett av dem i mars.

Les også

Siv Jensen om oljepanikken: – Vi kan ikke si at vi skal tilbake til normalen, for det skal vi ikke

Da Hovedstyret i Norges Bank møttes for å bestemme styringsrenten i desember, presenterte sentralbanken nye anslag for norsk økonomi – anslag som var relativt kraftig nedjustert.

Norges Banks ferske anslag er imidlertid forutsatt med en oljepris på 70 dollar fatet (brent spot). Den ligger nå på rundt 60 dollar fatet, og Nordea venter at oljeprisen vil svekkes ytterligere i første halvår neste år.

Dette forsterker Nordeas tro på to rentekutt.

– På en knivsegg

Sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets

– Det Norges Bank nå ønsker å kommunisere, er at det ene og alene blir tallene som avgjør om det blir rentekutt i mars, sier sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets til E24.

– Det er mye mer dataavhengig nå enn tidligere, og derfor balanserer møtet i mars på en knivsegg, legger han til.

Syed forteller at sentralbanken i rentebanen fra desember har lagt inn en 50 prosent sannsynlighet for rentekutt i mars. Han beskriver det som «spesielt» at sentralbanken i rentebanen ser samme sannsynlighet for rentekutt som uendret rente.

Les også

Valutaanalytiker klør seg i hodet over kronekjøp

Ofte er det forskjellen mellom uendret rente og rentekutt større, for eksempel at sentralbanken ser en sannsynlighet for 30 prosent rentekutt.

– Da må man lete mer for å komme frem til hva man tror sentralbanken vil gjøre. Nå kan man bare følge utviklingen i tallene og krysse av for svakt eller sterkt. Og det viktige denne gang er at tallene ikke trenger å være mye svakere eller sterkere for at sentralbanken kutter eller lar være å kutte i mars, sier han.

Syed peker på at Olsen under pressekonferansen sa at rentekuttet er forskuttert, at det ble tatt fordi vi går svakere tider i møte.

– Blir tallene litt svakere enn ventet, blir det kutt. Blir de sterkere eller som Norges Bank har sett for seg, blir det uendret rente.

Les også

Solberg: Ingen tegn til krise for Norge

For tidlig å si

Handelsbanken var blant de få som trodde Norges Bank ville kutte styringsrenten nå i desember.

Nå er de litt mer avventende:

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov synes i utgangspunktet det er for tidlig å si om Norges Bank vil kutte eller holde renten i ro i mars. Han mener vi har for lite informasjon å forholde oss til på nåværende tidspunkt.

– Det vi derimot har informasjon om, er at kronekursen er svakere enn hva Norges Bank har sett for seg. Og den er da, isolert sett, et argument for at Norges Bank ikke kutter i mars. Så for øyeblikket holder jeg en knapp på at Norges Bank holder renten i ro, sier, sier Gonsholt Hov til E24.

– Men det er mye som kan skje frem til mars, legger han til.

Les også

Dette prosjektet redder oss fra en tøffere nedtur

– Vet ikke

Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management

– Jeg er i tvil, sier sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i makrofondet Nordkinn Asset Management til E24.

– Alternativene er rentekutt eller uendret rente. Men dette avhenger av flere kriterier, sier han til E24.

Han tror Norges Bank vil følge utviklingen i oljeprisen svært tett, og mener denne kan bli avgjørende.

– Dersom oljeprisen faller til 50 dollar fatet, tror jeg Norges Bank kutter renten, sier Wilhelmsen.

– Langt unna krise

Sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank

Sentralbanksjef Øystein Olsen understreket før jul at norsk økonomi ikke er i en krisesituasjon selv om de kuttet i styringsrenten, og åpner for at renten kan bli ytterligere redusert.

Han understreket at selv om arbeidsledigheten vil stige noe, vil de aller fleste nordmenn ha det økonomisk godt i 2015.

– Vi er langt unna en krise, sa Olsen til E24 etter rentebeslutningen.

– Det er ikke noen krise vi ser i det hele tatt. Det vi ser er en ganske markant avdemping av en vekst som over en periode har vært veldig god. Nå skjer det en nødvendig omstilling til lavere oljepriser og til det forhold at toppen av aktiviteten i oljesektoren er passert, fortsatte han.

– Det er en risiko for at nedgangen blir enda mer markert enn det vi ser for oss nå. Den risikoen ønsker vi å gardere mot. Det er en viktig jobb for pengepolitikken. Derfor reagerer vi.

Les også:

SSB: Så mye vil en svakere oljepris svekke norsk økonomiSSB spår lavere oljeinvesteringer i år– Dette er som X-Files

Publisert: