- Vi ser alvorlig på at dette gjelder gjengangere

Forsvaret, Oljedirektoratet og Jernbaneverket er blant etatene som refses for dårlig IKT-sikkerhet av Riksrevisjonen.

- ALVORLIG: Riksrevisor Per-Kristian Foss er ikke fornøyd med at flere etater går igjen på lista over virksomheter som får refs etter Riksrevisjonens årlige gjennomgang.
Publisert: Publisert:

Funnene kommer fram i Riksrevisjonens årlige gjennomgang av offentlige virksomheter.

Rapporten overleveres Stortinget i dag.

Alt i alt er 215 offentlige virksomheter revidert. 13 av dem har fått påvist vesentlige regnskapsfeil, og 14 av 17 departementer har fått merknader til budsjettgjennomføring. 25 virksomheter har fått vesentlige merknader for enkeltdisposisjoner.

Riksrevisor Per-Kristian Foss er kritisk til at flere av etatene har blitt varslet om problemer tidligere, uten at Riksrevisjonen har sett god nok oppfølging.

- Vi ser alvorlig på at dette gjelder gjengangere, uttaler Foss i en pressemelding sendt ut torsdag.

Manglende IKT-sikkerhet

Blant annet har Riksrevisjonen avdekket at det flere steder ikke er god nok IKT-sikkerhet.

Etatene Riksrevisjonen spesifikt viser til er Brønnøysundregistrene, Jernbaneverket, Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Forsvaret, Arkivverket og Nasjonalbiblioteket.

Riksrevisjonen påpeker at dette er etater som «forvalter store IKT-systemer og viktige samfunnsverdier».

- Dette er også påpekt tidligere, og vi er særlig kritisk til at de ansvarlige departementene ikke har fulgt opp IKT-sikkerhet god nok, sier Foss.

Riksrevisjonen mener at særlig kommunal- og moderniseringsdepartementet har et ansvar for å sørge for styrket og mer helhetlig IKT-sikkerhet i forvaltingen.

- Manglende styring

Revisjonen har også avdekket mangler ved flere store prosjekter. Blant annet er det fortsatt uklarhet rundt flere viktige punkter i moderniseringen av IKT i forbindelse med NAV-reformen, og statens IT-løsning for kjøretøy og vognkortregister har gått på betydelige kostnadsoverskridelser.

- En del av disse har fått slike merknader også tidligere år. God planlegging og oppfølging er viktig for å oppnå gjennomføring med forventet kvalitet til angitt tid og kostnad, sier Foss.

Gjennom sine undersøkelser har Riksrevisjonen også avdekket at flere statlige virksomheter bruker ulike regnskapsprinsipper. Det kan skape utfordringer både for virksomheten selv, og for Riksrevisjonens kontroll, ifølge riksrevisoren.

Les også:

Riksrevisjonen refser Toll- og avgiftsdirektoratet– Riksrevisjonen – en byråkratisk mastodontRiksrevisjonen: NSBs godsselskap klarer ikke konkurrereRiksrevisjonen kritiserer NHH for manglende økonomikontrollRiksrevisoren frykter kampfly-konsekvenserRiksrevisjonens rapport: Superminister Sanner får nok å stri med

Publisert: