Frp mener regjeringen skaper flere uføre

Fremskrittspartiet beskylder regjeringen for å presse svake grupper ut av arbeidslivet og over på uføretrygd.

KRASS KRITIKK: Frp mener at regjeringen transporterer de aller svakeste ut av arbeidslivet i rekordfart.
Publisert: Publisert:

– Regjeringens budskap om at flere er i arbeid og færre er på trygd står ikke til troende. Sannheten er at dagens regjering transporterer de aller svakeste ut av arbeidslivet, og over på trygd. Dette skjer i rekordfart, sier Fremskrittspartiets Robert Eriksson til NTB.

Ved utgangen av fjoråret mottok 306.653 personer uførepensjon, ifølge statistikk fra Nav. Antallet har gått noe opp og ned de siste ti årene, men det har aldri vært høyere.

Nettoøkning

Eriksson som leder Stortingets arbeids- og sosialkomité, har sett nærmere på uførestatistikken slik den har utviklet seg siden regjeringsskiftet i 2005.

– Siden den rødgrønne regjeringen overtok i 2005, har vi fått 228.279 nye personer på uføretrygd. En god del har gått over til å bli alderspensjonister, men nettoøkningen siden 2002 er på 19.763, hevder Frp-representanten.

LES OGSÅ: 5.600 flere uføre på ett år

Han er særlig bekymret for veksten i antallet unge uføre. Rundt 36.000 nordmenn under 30 år mottar uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger. Totalt har antallet unge uføre økt med 20 prosent på fem år. Blant befolkningen for øvrig er økningen i nye uføretilfeller på under 1 prosent.

Ifølge Nav har seks av ti uføre under 40 år en psykisk lidelse.

MOT REGJERINGEN: Frps Robert Eriksson mener regjeringens politikk fører til flere uføre.

– Det er sterkt bekymringsfullt at så mange unge blir ekskludert fra arbeidslivet og satt på trygd. Dette er et problem for både samfunnet og den enkelte. Jeg mener at personer med tunge psykiske lidelser også kan fungere i arbeidslivet med tilrettelegging, sier han.

«Strutsepolitikk», sier SVs arbeidspolitiske talskvinne Karin Andersen om Frps forslag.

– I stedet for å sikre folk skikkelige vilkår vil Frp forby uføretrygd for de yngste. Det er like meningsløst som å forby folk å få lungebetennelse for å spare sykepenger, framholder Andersen, som legger til at andelen uføre har gått ned fra 10,2 prosent i 2002 til 9,5 prosent i 2011.

– Frp forholder seg ikke til at befolkningen øker.

Vil ha endringer

Fremskrittspartiet mener Stortinget bør innføre et prinsipp om at ingen under 40 år skal tilkjennes varig uførestønad.

– Unntaket er i de tilfeller hvor det er helt åpenbart at vedkommende aldri vil kunne delta i arbeidslivet. Slik det er nå, bidrar regjeringen til å stigmatisere unge med psykiske lidelser ved å stemple dem varig ut av arbeidslivet, sier han.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) la i fjor høst fram en egen sysselsettingsstrategi, som nettopp har til hensikt å få folk med redusert arbeidsevne ut i jobb. Statlige tall viser at 78.000 psykisk og fysisk funksjonshemmede ønsker å jobbe, 22.000 av dem er under 30 år.

– Det er en tragedie for den enkelte og dyrt for samfunnet når mennesker blir uføre i ung alder, sa Bjurstrøm til NTB da hun presenterte strategien.

Regjeringens hovedtanke er å gjøre overgangen mellom utdanning og jobb lettere, blant annet ved å øke antallet tiltaksplasser og bidra mer til tilrettelegging på den enkelte arbeidsplass.

Av statsbudsjettet framgår det at regjeringen forventer at antallet uførepensjonister øker med om lag 6.600 fra høsten 2011 til høsten 2012. Det er mer enn endringene i befolkningens størrelse og sammensetning skulle tilsi.

Les også

NHO: - Et helt årskull unge utenfor arbeid og utdanning

- Det haster å endre loven

Strammer inn alderspensjon for uføre

Pensjonistoppgjøret koster over 10 milliarder

Publisert: